Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

IVP ve školce. Kdy je pro dítě nějlepší individuální vzdělávací plán?

Redakce

Redakce

10. 8. 2020

Má vaše dítě nějakou zvláštnost, kterou se vymyká normálu a potřebuje speciální pomoct? Byla mu diagnostikována specifická porucha učení nebo vývojová dysfázie? Nebo je naopak velice nadané a rádi byste, aby se rozvíjelo intenzivněji už i ve školce? Jak se žádá o individuální vzdělávací plán ve školce? Jak probíhá IVP ve školce? Co na to učitelé? A jaké mají zkušenosti jiné maminky, jejichž dítě mělo IVP ve školce?

IVP ve školce

Třídní vzdělávací programy v mateřských školách počítají s všestranným rozvojem dětí dle „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“. V každé školce se ale najdou děti, které potřebují v určité oblasti, případně ve více oblastech, odlišný přístup. Pro tyto děti je možné sestavit tzv. Individuální vzdělávací plán (IVP).

Správný vývoj emoční inteligence u dětí je důležitý nejen pro nástup do školy. Jak ji rozvíjet?

Individuální vzdělávací plán pro předškoláky

Podle směrnice k integraci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami 13 711/2001-24 je Individuální vzdělávací program pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. IVP vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školky, dítětem a jeho rodiči (zákonnými zástupci), pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Jaký je přínos IVP pro dítě?

Základní výhodou IVP je, že umožňuje dítěti pracovat podle svých schopností. Každé dítě je jiné a potřebuje individuální přístup. Nicméně některé děti se od normálu odlišují přeci jen ještě více. Bez individuálního tempa by se mohly ocitnout pod tlakem, v důsledků svých neúspěchů by se mohly cítit frustrované, že všem ostatním to jde bez problémů a jim ne. Takové dítě může o školku i o školu ztratit zájem. Ale také velmi talentované děti mohou mít s výukou problém – probíraná látka je nebaví, nudí se a ztrácejí zájem a motivaci. V některých případech pak vyrušují ostatní, což nabourává výuku a rozčiluje učitele.

Jak poznat talentované děti? Poznejte nadání včas a začněte ho rozvíjet!

Individuální tempo

IVP umožňuje učiteli pracovat s dítětem na úrovni, které dítě dosahuje, a je tak pro něj východiskem pro plánování konkrétních aktivit pro konkrétního žáka. Důležité je také to, že IVP vtáhne do přípravy dítěte mnohem více rodiče, než je běžné. Rodiče se stávají spoluodpovědní za výsledky práce svého dítěte.

Pro koho je IVP ve školce vhodné?

Ačkoli většinou se setkáváme s IVP až s nástupem do školy, v některých případech bývá sestavován individuální vzdělávací plán již ve školce. IVP se zpravidla připravuje pro děti se specifickými poruchami učení nebo pro individuálně integrované děti s určitým znevýhodněním nebo postižením. Ačkoli realizace IVP v mateřské škole doposud není až tak běžnou záležitostí, je jeho přínos pro dítě obrovský. Doporučuje se sestavit IVP pro tzv. nadané děti, děti s odkladem povinné školní docházky, děti s handicapem, děti s určitým oslabením nebo znevýhodněním ve vývoji, ale také pro děti ze složitého socio-kulturního prostředí nebo o děti cizinců.

Dvojjazyčné děti. Jaký vliv má na děti vícejazyčná výchova?

V čem IVP ve školce spočívá?

Jde o to upravit klasický vzdělávací program, tak aby se mohly děti optimálně rozvíjet na horní hranici svých možností. Některému dítěti stačí individuální přístup v jedné oblasti, jiné potřebuje oblastí více. To vše posuzuje dětský psycholog či speciální pedagog na základě vyšetření.

Jak o IVP ve školce zažádat?

Pokud máte pocit, že se vaše dítě v určité oblasti nevyvíjí přiměřeně věku, příp. vás na to upozorní učitelé či učitelky, je určitě nutné nejprve si zajistit konzultaci s odborníky. Obraťte se na spádovou pedagogicko-psychologickou poradnou, která posoudí vývoj dítěte a stanoví doporučení pro další výchovu a vzdělávání dítěte. Individuální plán pak učitelé a odborníci konzultují s rodiči, zda tomu i rodič dobře rozumí, o co v plánu jde a na co se budete společně zaměřovat.  Poté je plán realizován v průběhu normální vzdělávací činnosti a po čase (např. 3 nebo 6 měsíců) znovu vyhodnocován nebo upravován.

Nechci dát pětileté dítě do školky. Je to možné?

Co na IVP ve školce říkají učitelé?

Je pravda, že ve třídě, kde mají dva učitelé na starosti 25 dětí, představuje mnohdy IVP pro učitele zátěž. Zejména ve školce na to ještě nejsou paní učitelky úplně zvyklé. Někdy si maminky bohužel stěžují na spolupráci s paní učitelkou, neboť pro tu je to přeci jen trochu práce navíc. Nenechte se ale odradit. Je to vaše dítě a pokud skutečně potřebuje připravit jinou práci, než mají všichni ostatní, paní učitelka se s tím musí chtě nechtě vyrovnat. Pokuste se jim co nejvíc vyjít vstříc, aby vaše vztahy byly vlídné a aby je práce bavila. Individuální plán je především o spolupráci!

Má to smysl?

Správně vedený individuální plán v mateřské škole je základem pro další úspěšnou integraci znevýhodněného dítěte v základní škole nebo pro zvládnutí základní školy bez dalších problémů.

Jak to probíhá v praxi?

Vše probíhá relativně rychle. Termíny do pedagogicko-psychologické poradny bývají někdy plné a je možné, že budete čekat i měsíc, dva. Vyšetření trvá většinou přibližně dvě hodiny. Do několika týdnů navrhne PPP individuální plán, který na základě doporučení do konkrétní podoby sestaví učitel ve školce (sepíše jej do tabulky IVP), pošle jej ke schválení do PPP, a pak i rodičům, zda s tím tak souhlasí. Jako příklad individuální aktivity pro takové dítě uveďme pro představu „zážitkový deník“ (určený pro dítě s vývojovou dysfázií), do kterého paní učitelka ve školce vlepuje několikrát do týdne fotografie toho, co ve školce dítě dělalo a zažilo. Dítě pak do deníku dokreslí obrázek. Na víkend si deník odnese domů a společně s rodiči si doma vyprávějí, co dělali ve školce. O víkendu zase do deníku doplňují fotografie zážitků rodiče, a dítě má pak za úkol popisovat paní učitelce, co doma zažili.

Nejlepší deskové hry pro děti. Proč je hraní her tak důležité?

Nespoléhejte jen na školu

V žádném případě by ovšem neměla polevit i vaše společná práce s dítětem doma tak, jak vám ji doporučil speciální pedagog či psycholog. Vyzkoušejte malování do mouky prstem, vybarvování korkových omalovánek, razítka, tempery, samolepky, dětské časopisy, knížky na rozvoj zrakového poznání, sešity pro předškoláky, pexesa, domino, puzzle, společenské hry atd. Samozřejmostí bývá také pravidelná návštěva logopedie, příp. speciálních kurzů pro předškoláky.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

IVP ve školce. Kdy je pro dítě nějlepší individuální vzdělávací plán?