Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Jak poznat talentované děti? Poznejte nadání včas a začněte ho rozvíjet!

Redakce

Redakce

21. 3. 2018

Připadá vám vaše dítě neobyčejně vyspělé a chytré? Jak skutečné nadání u dětí rozpoznat a proč je důležité začít se k těmto dětem chovat jinak? Nespoléhejte na školu a učitele. Snažte se rozvíjet talent svých dětí sami nebo s pomocí odborníků. Jak dítěti pomoci jeho nadání dále rozvíjet?

 Co je to nadání?

Nadání je souhrn fyzických a psychických vlastností člověka, které mu umožňují podávat nadprůměrné výkony v určité oblasti. Nadání je vrozené, nicméně obrovský vliv na něj má i okolí a jeho působení. Nadání je možné rozpoznat již v útlém věku. Platí, že čím dříve se podaří nadání objevit a rozvíjet, tím lépe. Nadání může být pohybové (sportovní, taneční), umělecké (hudební, výtvarné, literárně-dramatické), praktické (manuální, sociální), ale také intelektové (jazykové, matematické, vědecké, technické). Jednotlivé typy nadání se mohou u jednoho člověka překrývat. S úspěšností ve škole nejvíce souvisí intelektové schopnosti, které zahrnují verbální, početní, prostorové a paměťové schopnosti.

Jak poznat nadání u dětí?

Nadání u dětí je často vnímáno jako rychlejší vývoj v porovnání s jejich vrstevníky, můžeme ho také chápat jako existenci vnitřních podmínek pro dosahování vynikajících výsledků v činnosti. Rozumově nadané děti mají vysoký intelektový potenciál. Rozlišují se nadaní a mimořádně nadaní, přičemž nadaní se obvykle rychle a snadno učí. Jejich výskyt v populaci je asi 10-15%, v inteligenčních testech dosahují výsledku více než IQ 120. Mimořádně nadaných jsou 2-3% z populace. Jejich IQ bývá vyšší než 130. Nedejte se ale zmást, definice nadání podle IQ je totiž zjednodušující. Nepostihuje celou šíři nadání.

Charakteristiky nadaných dětí

Podle psychologů a pedagogů mají nadané děti některé z následujících charakteristik, a to jak pozitivních, tak negativních. Jde především o předčasný vývin např. v matematice, přírodních vědách, jazyce, historii apod. Dokáží se učit velice rychle. Nechybí jim nadšení pro výkon související s vnitřní motivací k učení. Toto nadšení se ovšem nemusí projevovat ve všech vzdělávacích oblastech. Nezřídka tak velice talentované děti vynikají v matematice, zatímco v češtině a dějepisu propadají. Nadané děti mají bohatou slovní zásobu. Čtou dříve než ostatní děti. Používají abstraktní pojmy a cizí slova. Jsou neúnavné v duševních činnostech a mají často menší potřebu spánku. Mívají také výrazný smysl pro humor.

Mnoho různých zájmů a koníčků

Talentované děti mají většinou široké spektrum zájmů, což je na jednu stranu dobře. Pokud by však měly zájmů příliš mnoho, nemohly by se žádnému věnovat naplno, a rozvíjet tak svůj talent. Je proto dobré, aby mělo dítě zájmy různorodé, ovšem s tím, že jednomu se věnuje nejintenzivněji. Nezapomínejte také na sportovní aktivity. Někdy je těžké malého vědátora odtrhnout od nejrůznějších projektů v pokojíčku, aby šlo ven na vzduch. Pokud má vaše dítě nadání i na sporty, máte vyhráno.

Nevíte, jak potrestat děti? Raději si osvojte efektivní komunikaci!

Nadané dítě a specifika v chování

Nadané děti bývají často živé až hyperaktivní, tvrdohlavé, panovačné, nerady se podřizují a podobně. Jsou navíc emocionálně zranitelné. Můžeme se u nich setkat s častou impulzivností a výbušnosti. Nemají rády rutinní a předvídatelné činnosti. Kvůli svému perfekcionismu bývají navíc netolerantní k nedokonalosti vůči sobě i ostatním. Velice přecitlivěle reagují na kritiku. Nezřídka mají problémy najít si kamarády mezi vrstevníky. Celkově mohou mít potíže s chováním. Nadání u dětí je proto potřeba rozpoznat včas a naučit se s ním podle toho pracovat.

Jak rozvíjet nadání u dětí?

Pokud jste si všimli, že je vaše dítě nadané či evidentně zvídavější, než ostatní, je potřeba talent rozvíjet. V prvé řadě by se takové dítě nemělo nudit. Zajistěte pro něj podnětné prostředí. Pro menší děti jsou vhodné nejrůznější stavebnice, potřeby na malování a tvoření a podobně. Pokud má zájem, můžete ho naučit pomalu číst. Se čtením se mu totiž otevře zcela nový svět. Získá nezávislost, už si bude moct přečíst co bude chtít, aniž by se muselo dožadovat cizí pomoci.

Všímejte si všeho, co dítě baví

Pokud se vaše dítě zajímá o letadla, přehrady, dinosaury, vlaky, lanovky, modelování, hru na hudební nástroj, výtvarnou činnost nebo nějaký sport, vždy se jej v tom snažte podpořit. Věnujte mu dostatek času. Čtěte spolu encyklopedie, jezděte na exkurze, sledujte dokumenty. O všem se s ním snažte hovořit. Nabízejte různé úhly pohledu a nikdy jej nesmíte odbýt s tím, že na jeho otázky teď nemáte čas.

Hrajte s dítětem hry

S ohledem na věk dítěte vyberte vhodné hry, které rozvinou jeho strategické uvažování, pozorovací schopnosti, paměť a přemýšlení v souvislostech. Vhodné jsou klasické hry jako pexeso, prší, dáma, šachy, aktivity, dobble, ubongo, kamionem po Evropě, carcassone, scrabble atd. Někdy mají talentované děti tendenci uzavírat se do svého světa. Mohou mít problém s komunikací a se sociálními dovednostmi. Během společenské hry se naučí přijmout prohru a umět se samy sobě zasmát, což je velice důležité. Často si totiž děti svůj talent uvědomují a jsou zvyklé, že jim většinou vše jde. Když narazí na nějakou překážku (ve hře i v životě), velice těžko to v sobě překonávají. Je potřeba je naučit vyrovnat se s tím, že někdy nejde vše tak úplně hladce a nemá smysl se kvůli tomu rozčilovat nebo to přestat zkoušet dál. Kromě talentu je totiž především potřeba vytrvalosti a píle. To platí u všeho, nejen u nadání u dětí.

Nebaví mě hrát si s dítětem. Jak být lepší mámou?

Role učitele a školy

Ať už máte sebetalentovanější dítě, když narazí na učitele, který pro jeho kreativní a originální způsoby řešení úkolů, nemá pochopení, může vaše nadané dítě začít nosit dokonce i poznámky. Jako příklad uvedeme případ, který se opravdu stal. Když se v jedné škole děti učily psát malé psací písmenko „s“, dostaly za úkol nakreslit list. Zatímco všechny děti nakreslily poslušně list lipového srdčitého tvaru, kreativní a podle všeho nadané dítě nakreslilo list javorový. Za nesplnění úkolu dostalo černý puntík, což mu rozhodně na chuti rozvíjet vlastní kreativitu nepřidalo.

Zkuste dítěti zajistit různé příležitosti, kde by mohlo nadání rozvíjet

Nadané dítě ve škole má jiné vzdělávací potřeby. Potřebuje stále nové, náročnější a podnětné informace. Potřebuje rozšiřující a obohacující učivo, náročnější učební materiály a mívá vyšší pracovní tempo. Zkuste mu najít nějaké podnětné kroužky, stejně zaměřené kamarády, se kterými by mohl své zájmy sdílet a rozvíjet.

Jak poznat nadání u nejmenších dětí?

Nadané děti znají (umí vyslovit) nebo poznají, tj. správně identifikují řadu předmětů, věcí, hraček, osob atd. Jejich slovní zásoba se již od prvního roku rychle rozšiřuje. Zatímco normální nárůst slovní zásoby bývá přibližně kolem 18 měsíců, u nadaných dětí začíná již kolem jednoho roku. Tyto děti záhy sestavují poměrně složité větné konstrukce, rychle si osvojují gramatická pravidla, začínají dříve než ostatní děti používat osobní a přivlastňovací zájmena (já, mně, což souvisí i s časnějším uvědomováním si vlastní osobnosti).

Řeč přímo souvisí s myšlením, což můžeme velice názorně pozorovat v časnějším vytvoření tzv. vědomí trvalosti objektu. Jde o poznání skutečnosti, že věci nebo lidé existují, i když je momentálně nevidíme. Tuto schopnost pozorujeme u nadaných dětí již kolem 12 měsíců. Poznáme to tak, že dítě intenzivně hledá náhle schovanou hračku, se kterou si hrálo. Moc dobře ví, že nepřestala existovat.

Řada nadaných dětí projevuje spontánně, sama od sebe velký zájem o písmena a čísla, a to již např. od 1,5 roku. Mnohé z nich ještě nemluví a už ovládají celou abecedu. Řada odborníků se shoduje na tom, že právě schopnost číst před 4. rokem je znakem výjimečného rozumového.

Děti v rodičovské posteli. Kdy už je to problém a jak jim usnadnit odchod?

Nadání u dětí a dominantní chování?

Někdy se však stává, že talentované děti „odrazují“ ostatní děti tím, že je příliš organizují, což je málokomu příjemné. Učitelé i rodiče mohou nesprávně tuto schopnost hodnotit jako přílišnou dominanci a manipulativnost. Ideální je, když si nadané dítě najde ve třídě či v okolí bydliště podobně nadaného kamaráda. Některým dětem se odpovídajícího kamaráda ale nepodaří najít vůbec a uzavírají se doma u počítače nebo u knížek. Toto řešení ovšem neumožňuje rozvoj důležitých sociálních dovedností, které si musí každý do určité míry nacvičit. Proto by měly rodiče pomáhat dítěti navazovat sociální vztahy s kamarády. Nemusí jich být mnoho, stačí jeden či dva, kteří zprostředkují běžný kontakt s dětskou populací.

Proč se obrátit na odborníka?

Navzdory všeobecně rozšířenému opačnému mylnému mínění potřebují nadané děti speciální péči. Jak jsme si již řekli, nadání má určitá specifika. Nadané děti se odlišují od průměru. A to jak ve směru pozitivním (např. větší inteligence, barvitá představivost, originalita myšlení apod.), tak i v negativním (např. více nerovnoměrný emoční a sociální vývoj, samotářství, perfekcionismus, hádavost, apod.). Tato jinakost nadaných dětí se odráží také v jejich odlišných vzdělávacích potřebách ve škole. Současné české školství zohledňuje potřeby nadaných žáků čím dál víc. Od roku 2004 je problematika mimořádného nadání vymezena školským zákonem č. 561/2004 Sb., který řadí talentované děti do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zdůrazňuje potřebu vytvoření komplexního systému individuální péče a podpory o nadané.

Individuální program ve škole

V rámci školy pak nadanému dítěti může být díky této legislativě připraven tzv. individuální vzdělávací plán (IVP), na jehož základě učitelé s dítětem pracují tak, aby způsob vzdělávání odpovídal studijním potřebám daného žáka. Dítě tak může například v hodinách pracovat na samostatných úkolech, docházet do vyšších tříd nebo může být uvolňováno z vyučování na vědomostní soutěže. Mnohé školy již práci s talentovanou mládeží a vytváření IVP realizují, je proškolováno čím dál více pedagogů, existují také různé mimoškolní organizace, které nabízí speciální programy podporující nadané. Aby se ale s žákem mohlo speciálně pracovat, je potřeba mít oficiální vyjádření odborníka ohledně míry jeho nadání (stejně jako to platní např. u individuálního vzdělávání dětí s dyslexií, dysgrafií, poruchou pozornosti, u hyperaktivních žáků apod.). Diagnostiku intelektového nadání, tzv. identifikaci nadání, může provádět pouze diplomovaný psycholog ve spolupráci se speciálním pedagogem, a to za použití standardizovaných metod a testů.

Několik rad na závěr

Některé nadané děti mají problém se zapojit do kroužků. Nemají rády neznámé prostředí či cizí lidi, necítí se komfortně. Nejšťastnější jsou doma. Před učitelem klavíru se stydí a uzavírají do sebe. Chtějí si vše dělat po svém, nerady se přizpůsobují kolektivnímu programu. Buďte trpěliví a nenuťte je k něčemu, co samy nechtějí. Raději se jim o to více věnujte vy. Nastudujte si danou problematiku (jak funguje elektřina, jak se hraje z not…) a jděte dítěti příkladem. Věnujte se kreslení, hře na klavír, nejrůznějšímu vytváření atd. společně s ním.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Jak poznat talentované děti? Poznejte nadání včas a začněte ho rozvíjet!