Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Dítě introvert a jeho svět. Čím mu mohou rodiče nevědomě ublížit?

Říkáte si, proč vlastně existují všechny ty psychologické škatulky a proč se lidé rozdělují podle základní teorie temperamentu? Rozhodně je to v mnoha ohledech přínosem, například v přístupu k našim dětem. Domněnka, že všechny děti je potřeba vychovávat stejně, je dneska již přežitek. Například mezi introvertem a extrovertem je tak velký rozdíl, že při výchově, která nebude brát ohledy na tento fakt, můžete na svém dítěti napáchat i nenapravitelné škody. Co vlastně dítě introvert potřebuje?

Svět introverta a jak jej poznat

Dítě introvert potřebuje především klid, a silný introvert vyžaduje klid dvojnásob. Pokud vás zajímá, jak poznat dítě introverta, je to velmi snadné. Dítě introvert si už od batolecího věku hraje nejraději samo. Obtížně si k sobě pouští druhé lidi a své blízké přátele si vybírá velmi pečlivě. V kolektivu křičících a pobíhajících dětí mu nikdy nebude dobře. Dítě introvert má svůj bohatý vnitřní svět, ve kterém rádo pobývá a do kterého si chodí odpočinout od rušivého vnějšího světa. Mnohem intenzivněji také vnímá přírodu, barvy a zvuky, například hudbu.

Možná vás už od kolébky zaujala vážná tvářička vašeho dítěte, které s hlubokou moudrostí hledělo na svět vážnýma očima, a později se jen málo usmívalo. Introvert však nemusí být vždy vážný za každou cenu a ve všech situacích. I introverti dokáží být velmi rozverní a umí být dobrými společníky. Dobře si tedy všimněte, jestli si dítě hraje raději samo, nebo vyžaduje neustálou něčí přítomnost a společnost více lidí. I dítě introvert může být fixováno na rodiče a mít například úzkost ze samoty. Introvert však raději pobývá ve dvou – ve společnosti jedné blízké osoby, než v kruhu více lidí.

Dítě introvert a znamení zvěrokruhu

Pokud chcete lépe poznat svět introverta, vodítkem pro vás může být například jeho znamení zvěrokruhu. Není to sice pravidlem, ale s introverty se častěji setkáte u těchto znamení zvěrokruhu – jsou jimi kozoroh, štír, panna, rak, ryby.

Dítě kozoroh bývá uzavřené, vážné a melancholické. Nejraději si hraje samo, rádo si přemýšlí a je zahloubené. Bývá tiché a nemá rádo velký hluk. Může trpět úzkostí a potřebuje mít velkou oporu rodičů a pocit bezpečí. Zdá se být ale citově chladné, nepřístupné a někdy příliš samostatné a vyspělé na svůj věk.

Dítě štír prožívá silné emoce a velmi brzy se u něj projevuje sexualita. Je často velmi kontaktní, ale může mít zkrátka svůj svět, kterému málokdo porozumí. Ve své hlavě si již brzy spřádá své plány, sny, touhy a cíle. Více přemýšlí než mluví a často dělá věci tajně či stojí v pozadí. Někdy vás sjede takovým pohledem až vám přejede mráz po zádech a říkáte si, co se tomu dítku děje v hlavě a co si asi myslí.

Která znamení zvěrokruhu jsou ještě introvertní?

Dítě panna potřebuje své rituály a velký pocit bezpečí. Je uzavřené a úzkostné, může se bát o své zdraví. Možná si brzy všimnete, že mlčí a pracuje, snaží se být perfektní, hodně pomáhá a pečuje o zdraví svých blízkých. Rádo a hodně přemýšlí, asi jej i často najdete u počítače nebo u domácích mazlíčků. Z dítěte panny může být velký čtenář uzavřený ve svém světě fantazie.

Dítě rak potřebuje hodně rodičovské lásky a pevné rodinné zázemí. Rádo o někoho pečuje, miluje zvířata a stará se o slabé a bezbranné. Dítě rak bývá zasněné, miluje hudbu a vodu. Najdete jej třeba u potoka hrát si s kamínky, často sní o moři. Jeho svět fantazie je opravdu velmi bohatý. Dítě rak je velmi citlivé a nebojí se dávat emoce najevo. Často pláče a dává najevo projevy lásky.

Dítě ryba bývá také velmi zasněné a senzitivní. Věnuje se péči o druhé, má rádo hudbu a umění. Láká ho tajemství, rádo prozkoumává přírodu a stejně jako rak miluje vodu. Možná vás překvapí, že právě v nejvíce deštivém, nevlídném počasí, kdy je všude šero, bude zasněně sedět u okna a cítit se ve svém živlu.

Horoskop a sourozenci: Která znamení si spolu rozumí v sourozeneckém vztahu?

Dítě introvert a teorie temperamentu

Určitě znáte teorii temperamentu – její základy položil již starověký lékař Hippokrates (460-370 př. n. l). Mezi základní typy patří sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. Tato teorie byla později ještě rozšířena dalším starověkým lékařem Galénem, ale především pak novodobým psychologem Hansem Eysenckem (1916 – 1997). Ten k jednotlivým typům temperamentu přiřadil osu introverze a extraverze  – a také osu psychické stability a lability. Zatímco typ melancholika a flegmatika patří právě k projevům introverze, pro sangvinika a cholerika je typická extraverze. Co se týká psychické lability, tak melancholik a cholerik jsou typy, které jsou duševně více labilní.

Lze pochopit introverta?

Pochopit introverta někdy není snadné. I když je pravda, že introverti si navzájem lépe rozumí, rozhodně nejsou stejní. Každý člověk je individualita a není pravidlem, že introvert si vyhledává k sobě vždy jen zase introverta. Pravdou však je, že dítě introvert má většinou také introvertní rodiče, anebo alespoň jednoho z nich. Nemusíte své dítě chápat za každou cenu, mnohem důležitější je ho respektovat a vycházet vstříc jeho potřebám. Právě individuální přístup ve výchově dítěte a demokratický způsob výchovy, který klade důraz na vytváření a dodržování vzájemně vytvořených dohod, je nejlepší způsobem mezi extrémy autoritativní a přehnaně liberální výchovy.

Jak vychovávat introverta a čeho se vyvarovat?

Introvert, který tedy může být více melancholický, anebo flegmatický, potřebuje a vyžaduje klid. Jeho výchova by měla probíhat v duchu vzájemné úcty, respektu, vytváření dohod a tvorby plánů předem. Nemůžete vzít introverta a hodit jej nečekaně do situace, která mu není příjemná, byť byste to mysleli dobře. Takovou situací může být nečekaná návštěva více lidí, překvapení, kolektiv dovádějících dětí, cizí místo nebo náročný úkol. Introverti mají rádi náročné úkoly a díky své hloubavosti a výrazné inteligenci je dobře zvládají, ale potřebují jeden malý fakt – mít možnost připravit se na ně předem. V případě úzkostného dítěte je pak lepší krátkodobý horizont oznámení události nebo návštěvy lékaře, aby se dítě nestihlo trápit předem.

Introverti obvykle nemají rádi nečekané situace a každý nápor na jejich soustředění a nervy v nich vyvolávají stres a napětí. Rodinné návštěvy, větší společnost, výlety na cizí místa a mezi hodně lidí, velký ruch a pohyb. To vše může introverta snadno vyčerpat. Dítě se pak cítí unavené, je nevrlé, vystresované.

Jako rodiče se vyvarujte tlaku a přemíry podnětů v souvislosti s vašim dítětem. S tím souvisí nejen školní záležitosti, ale třeba také různé sporty, koníčky, tábory a vše, co se budete snažit v dobré vůli pro své dítě udělat. Někdy to totiž může být na škodu a křehká psychika dítěte do nezvládne dobře. Velmi snadno pak může vzniknout dokonce i trauma nebo takový zážitek, který dítě ovlivní na celý život.

Jak rozmluvit introverta, který radši přemýšlí

Dítě introvert sice nemusí být zrovna úplný autista nebo mít Aspergerův syndrom, ale tyto záležitosti mají k sobě opravdu blízko. Dítě introvert například také málo mluví. Je to poměrně obvyklé, že silný introvert mluví jen mezi lidmi, které dobře zná. Introvertní děti začínají někdy také i mluvit později, ale ne proto, že by byly opožděné. Většinou se to s žertem uvádí tak, že si dítě už dávno myslí své, ale zatím nemá potřebu o tom raději nic říkat. Později však obvykle začínají mluvit introverti chlapci, dívky obvykle i přestože mají uzavřenou povahu, mluví velmi brzy a také se rychle naučí číst a psát.

Dítě, které nechce mluvit, byste do řeči rozhodně nutit neměli. Pokud bude mít dítě správný mluvní vzor a budete mu od malička číst, zpívat a mluvit na něj, bude mít dostatek podnětů pro svůj správný vývoj. Dítě introvert zkrátka nemá potřebu mluvit s každým, neustále, a bavit se v kolektivu. Většinou je ostýchavé, uzavřené a drží se více zpátky. Mluví pouze mezi lidmi, které dobře zná. I když se časem, v dospělosti, naučí chovat ve společnosti a jako společenský introvert vše zvládá na jedničku, a klidně i působí jako lev salónů, potřebuje pak delší čas k regeneraci a klidu ve svém soukromí a ve svém dobře zabezpečeném světě.

Dospělý introvert například již po dvou hodinách ve společnosti mnoha lidí, kdy je na něj vyvíjen určitý tlak a nutnost se lidem věnovat, bavit je a zvládat běžné společenské záležitosti, potřebuje alespoň na chvíli odejít stranou do klidných míst, kde nikdo není a kde bude jenom sám, aby si odpočinul.

Sport pro introverty – který kroužek je vhodný?

Pokud přemýšlíte nad vhodným sportem pro introverty či nad kroužky, vybíjená a kolektivní míčové hry to určitě nebudou! Vhodným sportem pro introverty je například takový sport, který člověk může vykonávat sám, anebo jsou ve hře pouze dva hráči. Sport, který je klidnější povahy. Může to být například golf, tenis, ping -pong, ale třeba i gymnastika nebo výrazový tanec, protože dítě introvert má rádo umění a silně prožívá hudbu. Z dalších kroužků jsou perfektní šachy nebo třeba rybářský kroužek, a samozřejmě také hra na různé hudební nástroje.

Dítě introvert může mít také svého zvířecího přítele, třeba pejska, a chodit s ním na procházky do přírody.

Dítě nemá žádné kamarády. Jak mu s tím pomoci?

Introvert ve škole – žádné adaptační pobyty a tábory?

Introvert to ve škole nemá jednoduché. Potřebuje svůj klid, který ve škole, na veřejnosti a ve společnosti mnoha lidí a různých podnětů zkrátka zrovna úplně nemá. Proto je nesmírně důležité, aby si introvertní dítě mohlo v klidu odpočinout v bezpečí domova a ve svém vlastním pokoji o samotě. Tam by mělo mít své útočiště, kde si může číst, rozjímat, poslouchat hudbu nebo se třeba plně ponořit do hraní hry na počítači. Proto se vyvarujte nadšenému posílání introvertních dětí na různé tábory či do internátních škol. Všechno je třeba s dítětem osobně probrat a dobře zvážit, co zvládne, a co pro něj bude zbytečně příliš stresující. Chce to najít zdravou hranici.

Pokud na své introvertní dítě vyvinete nátlak a budete se mu neustále starat o zážitky mezi lidmi, o které nestojí, akorát ho tím znechutíte. Na malém dítěti můžete přemírou různých kroužků a převážením dítěte z jednoho kroužku do druhého po škole napáchat i nenapravitelné škody. Takové dítě, které je k něčemu nuceno, co jej rozrušuje a nebaví, může začít být nervózní, ustrašené, úzkostné, duševně vyčerpané či může upadnout i do deprese.

Neznamená to, že dítě nepřipravíte na život, když budete plně vycházet vstříc jeho potřebám. Neznamená to přece vyhýbání se různým situacím a držení dítěte doma za pecí! Jen mu poskytněte pevnou oporu a delší čas k tomu, než se naučí žít ve společnosti a zvládat různé situace samo.

Jaký jste rodič podle znamení zvěrokruhu?

Ohodnoťte tento článek:
4,8
Právě čtete

Dítě introvert a jeho svět. Čím mu mohou rodiče nevědomě ublížit?