Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Dvojjazyčné děti. Jaký vliv má na děti vícejazyčná výchova?

Redakce

Redakce

8. 3. 2018

Mají vaše děti tatínka, který nehovoří česky? Přemýšlíte o tom, zda je vhodné, aby se dítě už od mala učilo dvěma jazykům? Nebo je naopak lepší se nejdřív plně soustředit na mateřský jazyk, a pak jazyky přidávat postupně později? Jaké výhody a jaká rizika představuje dvoujazyčná výchova pro vaše děti? Jak uvažují dvojjazyčné děti oproti těm, které hovoří jen mateřským jazykem?

Děti a schopnost učit se jazyky

Předškolní a raný školní věk představuje období, kdy jsou děti velice vnímavé. Jejich mozek je schopný zachytit a reprodukovat různé zvuky. Tvárnost rozumového, fonetického a zvukového vnímání je základním předpokladem k tomu, aby se mohl kdokoli naučit i velice různorodým jazykům. Čím je člověk starší, tím méně je jeho mozek tvárný a otevřený novým podnětům. Ustalují se zavedené formy vnímání a způsoby uvažování. Čím dál tím hůře se učí novým věcem a tedy i novým jazykům.

Jak mluvit na miminko. Správná komunikace podpoří vývoj řeči a schopnost učit se nové věci

Jazyk a myšlení

Proto, abychom plně pochopili, co představuje dvojjazyčná výchova pro děti, musíme si uvědomit co to je vlastně jazyk. Každého hned napadne, že je jazyk přece hlavně nástroj komunikace. Jazyk ovšem nepředstavuje pouze řeč jako dorozumívací nástroj. Jazyk je především uvažování. Člověk uvažuje v jazyce, nejčastěji v tom mateřském. Konkrétní jazyk formuje konkrétní uvažování člověka. Jako klasický příklad uvádějí lingvisté jazyk indiánů. Indiáni nemají (resp. neměli) souhrnný název pro koně jako my (všechno je kůň), ale pouze různé názvy pro různé koně. Nebo Eskymáci – ti mají až dvacet různých názvů pro různý sníh, ale nemají souhrnné označení (pro nás je vše prostě sníh, protože jeho druhy v našem prostředí odlišovat prostě nepotřebujeme). Pro každý národ či kulturu je důležité něco jiného. Jazyk přesně odráží způsob myšlení dané kultury. Jazyk je prizma, způsob myšlení.

Čím více umíš jazyků, tím více jsi člověkem

Každý nový jazyk, který se naučíme a dokážeme v něm i uvažovat, nás obohatí o zcela nový, jiný pohled na svět. Všichni se tedy určitě shodneme na tom, že umět více jazyků je nanejvýš přínosné. Navíc se nám s jazyky otevírají dveře do světa. Dítě, které umí více jazyků, může studovat či do budoucna pracovat v zahraničí, může bez problémů cestovat, aniž by mělo strach, že se nedorozumí. Umět cizí jazyk je tedy více než žádoucí. Kdy ale s jazyky začít? Už od mala nebo to stačí až ve škole?

Jak poznat talentované děti? Poznejte nadání včas a začněte ho rozvíjet!

Dvojjazyčná výchova už od mala

Někdy mají rodiče obavy, že by druhý jazyk mohl dítě zmást. Tradují se také názory, že dítě, na které se od miminka hovoří dvěma či více jazyky začíná mluvit později a mohlo by mít např. problémy s výslovností. To se ovšem podle odborníků nepotvrzuje. Rozhodně není možné hodnotit to paušálně. Nejde říci, zda by dotyčné dítě hovořilo dříve, kdyby se učilo jen jeden jazyk. Výuka cizího jazyka dětský rozum nijak nezatěžuje. Naopak, podle všeho, znalost druhého jazyka významně zvyšuje intelektuální úroveň dítěte.

Druhý jazyk až později

Ve věku okolo dvou až tří let, když už si dítě zvyklo hovořit jedním, mateřským jazykem, hůře akceptuje nový, neznámý jazyk. Pokud zkusíte z ničeho nic na své dítě mluvit jiným jazykem, bude se cítit nejisté a většinou se začne rozčilovat. Vyvede ho to ze zaběhnutých kolejí a málokdy se vám jej podaří přimět k tomu, aby na hru přistoupilo a nový jazyk začalo opakovat. To ovšem neznamená, že byste to neměli zkoušet. Každopádně snadnější je to začínat od nemluvňat. Pokud jej přihlásíte na kroužek angličtiny ve školce, čekejte spíš, že se postupně naučí pár slovíček, angličtinu rozpozná, bude ji umět napodobovat (parodovat), ale s velkou pravděpodobností se ji už nenaučí tak, aby v ní začalo uvažovat. Takové dítě již má jen jeden mateřský jazyk.

Dvouleté dítě nemluví. Je to v pořádku?

Další jazyk až ve škole

Je důležité dětem zprostředkovat kontakt s cizím jazykem již v předškolním věku, aby si jazyk „naposlouchalo“. Vědci dokázali, že děti se velice rychle dokáží zorientovat v jazykových zákonitostech, pokud sledují např. pohádky v angličtině nebo se naučí jména rakouských lanovek v němčině na dovolené na horách. Aniž by musely děti nutně rozumět slovo od slova, jejich mozek obsáhne fonetickou a intonační strukturu jazyka, což se bude do budoucna velice hodit. S tím, jak se dítě učí číst a psát, dostává učení jazyka zcela nový rozměr. Pokud má dítě naposlouchaný jazyk (z písniček, z pohádek atd.) a spojí to ve škole navíc s vizuální, psanou podobou jednotlivých slov, posune se zase o kus dál. Nicméně už těžko dosáhne takové jazykové úrovně jako bilingvinní děti.

Znakování s miminky, Baby Signs. Od jakého věku dítěte to má smysl?

Bilingvinní děti

Bilingvinní dítě dokáže snadno střídat jazykové symboly, čímž rozvíjí své rozumové schopnosti. Vědci si všimli u dvojjazyčných dětí zajímavého způsobu uvažování. Jejich mozek má tendenci uvažovat a vyjadřovat se v konkrétní situaci podle toho, v jakém jazyce je dané sdělení kratší. Jedná se vlastně o takové ekonomické řešení pro uvažování. Další zajímavostí je, že bilingvinní děti se mnohem snáze učí dalším jazykům. Jak již jednou mozek pochopí syntax více jazyků, nalezne jisté podobnosti a klíče k dalším jazykům.

Každý rodič mluví jinak

Velice častá je situace, kdy každý z rodičů pochází z jiné země, každý z nich na děti hovoří svým rodným jazykem a mezi sebou navzájem mluví anglicky, aby se dorozuměli. Děti zcela intuitivně hovoří s každým rodičem jeho mateřským jazykem či angličtinou. Dětský mozek je opravdu jako houba. Dokáže do sebe absorbovat téměř vše, co je mu nabízeno. Bohužel ovšem i s chybami. Pokud se tedy rozhodnete na dítě mluvit cizím jazykem, který pro vás není mateřský, bylo by dobré, abyste se snažili mluvit co nejlépe. Nebylo by od věci se v angličtině či jiném jazyce také intenzivně vzdělávat a stýkat se s rodilými mluvčími. U jazyka totiž značně úroveň upadá s časem a menší praxí.

Patlavost u dětí: Jak se projevuje a jakým způsobem ji řešit?

Dvojjazyčné děti – jak na to?

Chce to vytrvalost a hlavně souhru s partnerem. Vůbec nejlépe se cizí jazyk děti naučí tak, když vás dva uvidí spolu cizím jazykem hovořit. Nestyďte se na děti mluvit ani na veřejnosti jiným jazykem. Zkrátka, pokud opravdu stojíte o to, aby začaly už od mala uvažovat ve dvou jazycích, jděte do toho se vším všudy. Děti vám určitě poděkují. Na druhou stranu pokud tak dobře jiný jazyk neumíte nebo se na to necítíte, nemusíte mít strach, že budou vaše děti o něco ochuzeny. Určitě se jazyky dokáží naučit i později.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Dvojjazyčné děti. Jaký vliv má na děti vícejazyčná výchova?