Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Nechci dát pětileté dítě do školky. Je to možné?

Poslední rok předškolní docházky je pro pětileté předškoláky povinný. Je totiž jakousi přípravou pro školní zralost a plynulý přechod ke vzdělávání na základní škole. Pokud jste na mateřské s dalším dítětem nebo z jiného důvodu nechcete dávat svého předškoláčka na poslední rok do školky, existují možnosti, jak toto nařízení obejít. Jak to můžete udělat?

Předškolní vzdělávání u pětiletých dětí  – přihlášení je povinné vždy

Formální přihlášení do školky je pro pětiletého předškoláka vždy povinné. Když budete chtít toto nařízení obejít a neuposlechnete, hrozí vám přestupkové řízení. Ale můžete se rozhodnout k tomu, že budete své pětileté dítě připravovat na školu doma. Co pro to musíte udělat?

Předškoláka, který oslaví páté narozeniny v době od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, je potřeba letos zapsat k domácímu vzdělávání pod záštitu mateřské školy, která náleží k vašemu místu bydliště. Dítě pak může zůstat s vámi doma. To však neznamená, že se nebude připravovat na vstup do první třídy. Bude se individuálně vzdělávat a jednou za čas chodit do školky na ověřování svých schopností, znalostí a dovedností. Cílem je zvýšit školní připravenost a zralost dítěte tak, aby mohlo plynule přejít na základní školu – a uspět u zápisu do první třídy.

Pokud chcete dítě zapsat do jiné mateřské školy, která nespadá do oblasti vašeho bydliště, samozřejmě můžete, ale z kapacitních důvodů vám dítě nemusí přijmout a spádová mateřská škola by o tom měla být informována. V případě domácího vzdělávání je to v podstatě jedno – vždy je však lepší komunikovat s ředitelstvím spádové mateřské školy.

Povinná očkování dětí v ČR. Která a kdy by měly podstoupit děti před vstupem do kolektivu?

Kdy pětileté dítě zapsat do školky?

Svého malého předškoláčka musíte nahlásit do školky nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku a informovat ředitele mateřské školy o tom, že budete své dítě vzdělávat doma. K domácímu vzdělávání dítěte se můžete rozhodnout i v průběhu školního roku po dohodě s ředitelem školky. Standardní zápisy dětí do mateřských školek probíhají každoročně v květnu.

Způsob individuálního vzdělávání je velmi vhodný například pro děti, které jsou zvyklé chodit do lesní školky nebo do lesního klubu. Mnohé tyto školky a kluby totiž nejsou zapsány na oficiálním seznamu škol.

Předškolní vzdělávání a očkování

To, že není dítě očkované nevadí, ačkoliv právě kvůli tomu jej nemůžete dát do oficiálně provozované mateřské školy ještě před jeho pátým rokem. Spádová mateřská škola tedy musí přijmout i neočkované pětileté dítě k předškolnímu vzdělávání.

Které děti nemusí nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání?

Překážkou nástupu pětiletého dítka do školky by mohla být například jeho nezpůsobilost k předškolnímu vzdělávání, přílišná nesamostatnost a nevyzrálost, anebo třeba také chronické onemocnění. Povinné předškolní vzdělávání se netýká dětí s těžším mentálním postižením a autismem.

Zkrátka a dobře záleží na tom, jak se rozhodnete a jako rodiče správně vyhodnotíte situaci, zda dítě do školky dáte, či ne. Důvody k tomu, abyste si předškoláka nechali doma mohou být samozřejmě různé, ale měli byste je při zápisu dítěte uvést.

Ověřování zralosti u předškoláků

Počítejte však s tím, že budete s dítětem do školky pravidelně docházet – v intervalu tří až čtyř měsíců – ke kontrole dovedností vašeho dítěte. Ředitel příslušné mateřské školy, kam jste své dítě pouze oficiálně zapsali, má povinnost předškoláka otestovat, zda se správně vyvíjí a zvládá to, co má ve svém věku umět. Pokud ověřování zralosti dítěte nedopadne dobře, ředitel může navrhnout, aby bylo domácí vzdělávání přerušeno a bude chtít vzít vašeho předškoláka do školky.

Jestliže to správně neodůvodníte nebo nepotvrdíte od příslušných orgánů, že je dítě například pomalejší ve vývoji, předčasně narozené či opožděné, ředitel školky vás může popotahovat i přes sociálně-právní ochranu dětí – když budete dělat potíže a nebudete chtít dát dítě do školky. Jakmile má státní orgán podezření na zanedbání povinné péče o dítě, okamžitě se situace řeší na příslušných místech. Dávejte si pozor na to, abyste si nenadělali zbytečné problémy. Nikomu to neprospěje, tím méně vašemu dítěti.

Co všechno má zvládat předškolák?

Pro představu se podívejte, co by vaše dítě mělo v pěti až šesti letech umět. Dítě by mělo umět říct jak se jmenuje celým jménem, kde bydlí, kolik je mu let, poznávat barvy a tvary, rozlišit levou a pravou stranu, správně vyslovovat všechny hlásky, vyprávět příběh, nakreslit celou postavu člověka, chytit míč, zavázat si tkaničky, samostatně si dojít na záchod a používat toaletní papír, samostatně se najíst a obléci se, umět stát na jedné noze, zvládnout odloučení od rodičů, stříhat nůžkami, pracovat s lepidlem a podobně.

Některé děti již umí také počítat do deseti a napsat tiskacími písmeny své křestní jméno, jiné děti dokonce už v pěti letech zvládají slabikovat nebo plynule číst. Úroveň zralosti pětiletého dítěte je zkrátka různá.

Omluvenky pro předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti má podmínky podobné jako jsou na základní škole. Protože se jedná o povinnou přípravu dítěte pro zvládání nároků základní školy, mají rodiče povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte. Ani ze školky se zkrátka nemůže dělat holubník. Dítě je potřeba omluvit, pokud je nemocné a jeho nepřítomnost je vždy nutné předem ohlásit nebo zdůvodnit. Dohoda s ředitelem školky je určitě možná, ale pokud dítě neomluvíte a budete si ho často nechávat doma, hrozí vám přestupkové řízení a pokuta. Povinná docházka se týká minimálně čtyř hodin denního pobytu dítěte ve školce.

Na individuální domácí vzdělávání předškoláků se to samozřejmě nevztahuje, ale tam je zase potřeba přesně dodržovat ředitelem stanovené termíny ověřování dovedností dítěte. Ověřování se obvykle koná v rozmezí listopadu a prosince a samozřejmě je nutné, aby rodič na něj dítě osobně přivedl. Pokud brání kontaktu dítěte s ředitelstvím školky, koleduje si o problémy. Někdy třeba dítě na ověřování nespolupracuje, ale všechno se dá řešit citlivým přístupem.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Nechci dát pětileté dítě do školky. Je to možné?