×
MotherClub.cz

Autismus u dětí. Jak se projevuje a mění v průběhu věku

Autismus u dětí

Co je autismus neboli porucha autistického spektra (PAS)? Nehledejte vyčerpávající definici, vyčerpávající definice neexistuje, a proto ji nenajdete ani v odborné literatuře. Autismus u dětí i dospělých se skládá z velkého množství jednotlivých příznaků. Někdy je charakterizován jako uzavření, zahledění se do sebe, bez spojení s tím co je reálné a skutečné. O autistech se někdy mluví jako o lidech, kteří si žijí ve svém světě a o společnost ostatních nestojí. Těžko navazují a prožívají mezilidské vztahy, nevyznají se v nich a jejich komplikovanosti nerozumí. Jde o poruchu v oblasti sociálních vztahů, komunikaci a v chování. Příčina vzniku autismu není dosud známa.

Příznaky autismu:

 • neschopnost vzájemné společenské interakce,
 • neschopnost komunikace,
 • omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit.

Projevy autismu u dvouletého dítěte

Projevy každého dítěte jsou jiné. S věkem se mohou měnit. Některé se objevují, přetrvávají po určitou dobu a dříve či později mizí. Přesto už u dvouletého dítěte s autismem můžeme pozorovat jeho jinakost. Většinou si hraje více samo, nedruží se a nestojí o společnost ostatních. Dokáže si hodiny hrát pouze se sebou a jeho hry jsou zvláštní, mnohdy se opakují, lpí na detailech, preferuje pouze určité hračky, jídlo, cestu a předem známý postup. Upřednostňuje rituály. Pokud se na vás dívá, zajímají ho více vaše řasy, rty, brýle než pohled do očí. A pokud se dívá, máte pocit, že se dívá jakoby „SKRZ“. Je uchváceno detaily více než celkem.

Jeho slovník je velmi chudý nebo žádný, má velký odpor k jakékoli změně v průběhu dne, jí pouze některá jídla, chce pouze určité tričko, boty, čepici.  Když nevyhovíte, přijde pláč, afekt, agrese někdy i sebepoškozování.  Často ho přistihnete u stejného pohybu. Nereaguje na své jméno. Působí dojmem, že neslyší. Reaguje přehnaně na určité podněty, jako je hluk, zvuky nebo změny. To všechno jsou příznaky autismu u dětí, které se skutečně dají pozorovat už okolo druhého roku věku. Pokud jsou projevy obdobné i ve vaší rodině, potom je pravděpodobné, že i vy, máte doma autistu.

Autismus u dětí a jeho příznaky

Autismus je pervazivní (vše pronikající, prostupující) vývojová porucha organické povahy, která více postihuje chlapce. V řeči běžného člověka to znamená, že jde o poruchu, kdy je vývoj dítěte narušen v mnoha směrech. Předpokládá se, že jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Určitou roli mohou hrát i genetické faktory. V úvahu připadají i některá infekční onemocnění nebo porucha chemických procesů v mozku.

Jednoznačně jde o nejvážnější poruchu v lidských vztazích. Nemá však žádný sociální původ. Důvodem proto není špatná matka, otec ani žádní jiní příbuzní. Neznamená to, že jste rodina, která selhala ve výchově a vy se nesmíte obviňovat. Nic tím nezískáte, kromě toho, že budete ubližovat sami sobě a svému dítěti v ničem nepomůžete. Přijměte raději autismus v rodině jako holý fakt!  Jinak se ani přijmout nedá, vždyť jde o poruchu vrozenou a nalezněte způsob jak porozumět světu vašeho dítěte a přiblížit se mu.

Očkování způsobuje autismus: pravda nebo pověra?

Formy autismu

Autismus zahrnuje širokou řadu poruch a spadá pod jednu diagnózu. Jeho projevů je celá řada a u každého autisty jiná.

Odborná literatura dělí jednotlivé formy autismu na:

 • Dětský autismus: zahrnuje potíže v tom, co slyší, vidí, prožívají, v komunikaci a představivosti, jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, spojena s poruchou mentálního vývoje
 • Atypický autismus: jak napovídá ze samotného názvu, dítě může jen částečně splňovat podmínky pro dětský autismus (atypické znaky). U jedinců nalezneme spoustu shodných znaků a potíží s jinými formami PAS. Systém diagnostiky termín atypický autismus nezná, užívá se proto: Pervazivní porucha nespecifikovaná.
 • Aspergerův syndrom: vyznačuje se především potížemi v komunikaci, představivosti a sociálním chováním, které odporuje vyššímu intelektu. U některých může být v jednotlivých oblastech inteligence nadprůměrná. Řeč je plně vyvinuta a pasivní slovní zásoba je bohatá. Někdy jsou v hovoru patrné určité zvláštnosti.
 • Jiná dezintegrační porucha (Hellerův syndrom): U těchto jedinců jde nejprve o normální vývoj, který trvá zhruba dva roky a potom dochází, z dosud nezjištěných příčin, k rychlému opožďování a postupné ztráty, do té doby získaných dovedností a schopností.
 • Jiná pervazivní porucha: i zde jsou narušeny všechny oblasti, ale ne v takové míře, aby byla stanovena jiná diagnóza. V Evropě se tohoto termínu příliš neužívá.
 • Rettův syndrom: vyskytuje se pouze u dívek. Doprovázen je těžkým mentálním postižením.

Pokud se chcete dozvědět více, pusťte si dokumentární film o autismu : www.detiuplnku.cz

Autismus u dětí předškolního věku

U autismu jde o nápadnosti v chování u dětí předškolního věku, které mohou na nás i na okolí působit zvláštně. Dítě jinak myslí a jinak si hraje, jinak mluví. Vykazuje stereotypy ve hře, v jídle i jednání. Leckdy může být nápadná i jeho chůze. Většinou chybí tvořivost, kreativita a fantazie. Selhává ve vztahu s ostatními dětmi, neumí a ani nejeví zájem o aktivní spolupráci. Při vyrušení reaguje nepřiměřeně, výbušně, afektivně, kope, kouše nebo bije ostatní.

Takové dítě nerozumí a neumí se vyjádřit. Pokud mluví, mohou být patrné echolálie (opakování bez porozumění), má potíže s orientací v prostoru a dělení času. Nedokáže udržet konverzaci. Zřídka klade otázky, a pokud je klade, potom je často opakuje. V komunikaci se obrací více na dospělé než na vrstevníky.

Znaková řeč pro samouky. Co musíte vědět, než začnete znakovat?

Je ale nezbytné uvědomit si, že je mnoho podob autismu a velmi mnoho jednotlivých projevů. To co je typické chování jednoho, může být atypické pro druhého. Obecně platí, že v předškolním věku by mělo dítě tvořit a posilovat sociální vazby, mělo by se učit od ostatních, spolupracovat a rozvíjet svou řeč. Děti, které mají PAS, se ovšem, vyvíjejí zcela jinak. Proto včasné rozpoznání příznaků může pomoci rodičům i jejich dětem hledat cestu pochopení a vzdělávání. Dnes už existuje spousta rozvinutých metodických příruček a pomůcek, které pomáhají těmto dětem v běžném životě. Základem je autistu co nejvíce osamostatnit, pokusit se ho zapojit do běžného života a více neprohlubovat sociální propast. Rodiče mohou využívat pomoc odborných poraden či speciálních předškolních nebo školních zařízení, včetně pomoci psychologické.

Autismus u dospělých

Ať už se jedná o dítě nebo dospělého člověka s autismem, vždy jde o jedince s postižením v oblasti komunikace, sociální interakce a omezenými zájmy a aktivitami. Autismus má širokou škálu projevů. Dá se říci, že nelze najít dva stejné jedince s autismem a se stejnými projevy. Tito lidé, ale i v dospělosti, reagují povětšinou, na různé podněty nezvykle, nečekaně a nepřiměřeně, oproti ostatním.

U dospělých lidí pak jsou všechny projevy lépe viditelné a okolí má tendenci rychleji posuzovat a hlavně, v neznalosti, obtížně tolerovat. To co zůstane skryto nebo trpěno u dětí, to je příliš výrazné u dospělých. Vždy samozřejmě záleží na tom, o jakou formu autismu se jedná. Dospělí mohou být pouze neobratnější v komunikaci a sociálních vztazích. U vysokofunkčních autistů s Aspergerovým syndromem, jde na příklad o projevy nepatřičného slovního hodnocení či nevhodných komentářů, které pramení z jejich neschopnosti porozumět sarkasmu, ironii nebo vtipu. Takoví lidé věcem rozumí a chápou je doslovně. Chybí jim komunikační cit. Jindy mohou působit znuděně či zcela bez zájmu o osoby okolo sebe. To je zaviněno tím, že nedovedou číst z mimiky, gest a řeči těla jiných lidí. Jindy mohou vykazovat přehnaný zájem pouze o jednu konkrétní osobu nebo konkrétní téma. V diskusi mohou jejich projevy působit neurvale, sebestředně, hovor postrádat myšlenky, pocity či nápady. Někteří velmi rádi objímají, jiným je dotyk nepříjemný a mají mnoho dalších, zcela individuálních projevů.

Jak naučit dítě mluvit. Vyvíjí se vaše dítě v pořádku nebo je nutná pomoc?

Odborníci se domnívají, že je mnoho takových autistů ve vedoucích postaveních a ani o tom neví. Jejich pozitiva spočívají v tom, že pokud pracují v oboru, o který se zajímají, nevidí a neslyší, jsou plně zaujati a prakticky nepotřebují odpočinek.  Jsou ve své profesi vysoce výkonnými a ceněnými.

Až se příště budete podivovat nad projevy některých dětí či dospělých, jejich chování, reakce, řeč nebo pohyby se vám budou zdát nápadné nebo přehnané, zkuste si vzpomenout, jak je i pro ně kontakt s vámi obtížný a proto nekomentujte, nehodnoťte, neposuzujte a nedivte se. I oni jsou lidé jako my ostatní a zaslouží si naše pochopení a úctu.

3.9/5 - (58 votes)
3.9/5 - (58 votes)

Nejvíce vás zajímá:

Početí miminka:

Děti:

Zdraví:

Vaření pro děti:5 Komentáře Autismus u dětí. Jak se projevuje a mění v průběhu věku

 1. Dětský autismus nemusí provázet mentální postižení, Aspergrův syndrm se v některých zemích nerozlišuje , ale řadí se do vysocefunkčních autistů.
  Autismus se také dělí podle funkčnosti (určuje jk moc je daný jedinec schopen „normálního“ fungování)na nízkofunkční, středněfunkční a vysocefunkční což mi osobně příjde mnohem důležitější, protože i asperger s s nadprůměrným IQ může být neschopný samostatného života, naproti tomu autista s mentální retardací zvádle samostatný život za jistých podmínek. A také ne každý autista nekomunikuje, někteří mluví později či jinak, ale o komunikaci mají záem jen je těžší jim rozumět, když se to ale podaří stojí to zato.

 2. Nejde jen o komunikaci,ale taky zalezi,jak je dite s autismem schopne fungovat v beznem zivote mezi ostatnimi…pokud dite neco nezvlada a reaguje afekty,ktere mohou byt i agresivni…pak takovy jedinec nemuze byt bez dohledu a muze mit klidne v poradku intelekt…vsechno je individualni a bohuzel ne vsichni odbornici tohle chapou,kdyz vidi dite treba 30 minut…je potreba o autismu mluvit a vysvetlovat zkusenosti s nimi,aby i oni se mohli citit prijimani takovi jaci jsou!

 3. Ještě bych chtěla podotknout,že autisté,když jsou schopni komunikovat,dle jejich schopností se můžou vyjadřovat až dyplomatickým způsobem,jako by tomu,o čem mluví rozuměli,bohužel opak je pravdou.Tomu,co říkají nerozumí,neumějí to vysvětlit a často nevědí,o čem mluví.Když už to dokáżí alespoň čâstečně vysvětlit,tak většinou proto,že se to naučili,čili,někdo jim to vysvětlil,ale ani tomu vysvětlení nerozumí.Fungungují převážně p`es vizuální vjemy,které pojmenujeme jedním názvem,jménem a řadíme k nim činnost jejich vlastní.Teprve potom je schopen částečně porozumět…

 4. Mám 4 leteho vnučka. Je autista. Nemluví. Do dvou let říkal aspoň slabiky, ale nyní nic. Jen sám pro sebe vydává různé zvuky.Uci se formou ABA terapie.Je šikovný v sebeobsluze. Sám chodí na záchod. Nají se sám, občas s dokrmenim. Je šikovný v jemné i hrubé motorické. Jezdí na trikolecklve koloběžce. Miluje vodu.Mluvime na něj podle všech možných dostupných příruček, ale neopakuje ani slovo. Bude někdy mluvit?

  • Dobrý den,
   Já mám stejnej problém s mojí čtyř letou dcerkou , je to velmi smutné. Chtěla bych se vás zeptat jestli už vaše vnoucatko začlo mluvit.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*