Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Nazí před dětmi. Do jakého věku je to v pořádku?

Redakce

Redakce

2. 3. 2019

V některých rodinách je nahota naprosto normální součástí rodinného života. Jinde se rodiče před dětmi schovávají. Někdo má obavy, jak může nahota dospělých na děti působit. Jak to ale s nahotou před dětmi je? Měli bychom se před nimi úzkostlivě zahalovat? Jaké to může mít důsledky? Nebo je nahota v rodině naopak něco přirozeného a přílišné tabuizování nahoty může způsobit více problémů? Můžeme chodit nazí před dětmi?

Kde se rodí stud

Malé děti se nestydí. Ani lidé se dříve nestyděli. Považovali nahotu za přirozenou součást života. Můžeme to pozorovat na různých domorodých kmenech např. v Africe či jižní Americe. Stud v souvislosti s nahotou je totiž víceméně kulturní konstrukt, který se objevuje teprve s civilizačními procesy ve společnosti. Studu se opakovaně učí malé děti v rámci naší kultury od dospělých. Dospělí předávají svým dětem kulturní hodnoty a normy včetně poznání, že bychom se měli před ostatními zahalovat. V každé kultuře je na zahalování kladen různý důraz. V té naší je ovšem nahota, tedy odhalování intimních partií na veřejnosti, naprosté tabu. Jak je tomu ale v rodině? Před vlastními dětmi?

Jaký jste rodič podle znamení zvěrokruhu?

Na svět přicházíme nazí

Nahotu vidíme v časopisech a televizi, na plakátech i plátnech kin. Dítě se s ní seznamuje od útlého dětství: koupe se s rodiči ve vaně, máma jej kojí, chová na vlastním nahém těle. Nahé tělo proto rozhodně nemá být pro děti tabu. Nahé tělo je zcela přirozené, ale patří zároveň do našeho soukromí. Takže rada zní – nedělejte z nahoty žádné tabu, ale zároveň ji dětem nevnucujte za každou cenu, zejména u dětí školního věku či dokonce u dospívajících.

Kdy se začínají děti stydět?

Je běžné, že v létě na dovolené uvidíte na pláži roční, dvouleté či tříleté děti pobíhat nahaté. Také ve školce, když se děti např. převlékají před koupáním v bazénu, ještě nelze u dětí pozorovat žádný stud. Ten přichází teprve s rozvojem intelektových a řečových schopností dětí okolo čtvrtého roku. Kryje se to s tzv. oidipovským obdobím, kdy se dívky i chlapci začínají více všímat vzájemných odlišností.

Dítě nás přistihlo při sexu. Jak se zachovat a na co si dát opravdu pozor?

Do jakého věku není třeba nahotu před dětmi řešit?

Dlouhodobá paměť dětí se začíná vyvíjet až po třetím roce života. Zkuste si vybavit nějaký zážitek z dřívějšího období? Pravděpodobně vám to nepůjde. První úryvky paměti pocházejí většinou z věku 4 let. Do dvou či tří let opravdu není potřeba se před dětmi úzkostlivě schovávat. Dětem připadá nahota přirozená a navíc si z toho stejně nebudou nic pamatovat. Ale co později?

Nazí před dětmi

Zatímco pro vás s partnerem bývala nahota zcela běžnou součástí soukromého života, s dětmi se to samo od sebe začíná měnit. S tím, jak začnou děti dorůstat, si začínáte připadat jaksi nepatřičně, pokud byste měli chodit doma nazí. Děti jsou zvídavé a raději, než se vystavovat jejím zvědavým pohledům, je pro vás jednodušší se obléknout a nahotu si nechat až večer do ložnice, tedy pokud s vámi dítě nespí v posteli. Čím jsou děti starší, tím více se cítíte nejistě a rozpačitě, pokud byste měli být nazí před dětmi.

Děti v rodičovské posteli. Kdy už je to problém a jak jim usnadnit odchod?

Proč se před dětmi stydíme?

Zatímco pro jedny je nahota přirozená i před dětmi, jiní se schovávají. Někomu připadá divné, aby si ho dítě prohlíželo, jiný zase nechce uvádět své děti (zejména ty starší) do rozpaků. Koneckonců naše těla už většinou nejsou tak krásná jako dřív a nemá smysl dětem kazit iluze. Něco jiného je totiž retušované tělo modelky v časopise a něco jiného hmatatelná čtyřicetiletá matka doma v obýváku. Věkem unavené tělo obvykle neodpovídá ideálu krásy a může vyvolat v dospívajících potomcích i nesnesitelný odpor. Malé děti jsou naštěstí shovívavější.

Hranice pěti let

Zhruba do pěti let považují děti své nahé tělo a nahotu všeobecně jako něco normálního. V té době už si uvědomují, že kluci jsou přece jen tělesně vybaveni jinak než holčičky, a to u nich vzbuzuje přirozený zájem. Přirozený stud se objevuje tak kolem čtvrtého roku dítěte, další vlna se dostaví na začátku puberty, tedy kolem 10 až 12 let, u dívek i dříve. Je na rodičích, aby děti naučili, že existuje něco jako intimita.

Jak se dělají děti? Umíte vysvětlit dítěti sexualitu?

Intimita

Dítě by si mělo uvědomit, že to, co je přirozené v soukromí, je neakceptovatelné na veřejnosti. Ale neměli bychom to dětem dávat najevo moc důrazně, abychom z nich nevychovaly prudérní stydlíny, kteří se nebudou schopní ani převléknout se školou na plavání. Dítě by si nemělo v žádném případě myslet, že je nahota něco zakázaného či provinilého. Chce to najít zlatou střední cestu, která bude respektovat naše kulturní představy o nahotě a intimitě, ale zároveň nebude způsobovat u dětí přílišné komplexy či frustrace z nahoty.

Naučte děti klepat na dveře

Naučte děti respektovat soukromí a intimitu. Doporučuje se, aby rodiče naučili děti klepat na dveře koupelny a ložnice. Důležité je jít dětem správným příkladem. Také rodiče by měli automaticky klepat, pokud vstupují k dítěti do pokoje či koupelny.

Náhodná nahota nevadí

Náhodná nahota není nic škodlivého. Připomíná, že existujeme i bez šatů. Měli byste být ve svém postoji k nahotě s partnerem za jedno. Rozhodně není dobré, abyste jeden druhého před dětmi kvůli nahotě napomínali. Je potřeba si o tom promluvit někde o samotě a v klidu. Nazí před dětmi tedy spíš ne, ale rozhodně ne za každou cenu. Nejdůležitější je přirozenost a nedělat z toho žádnou vědu.

Co když se děti stydí až moc?

Pokud jsou vaše děti přehnaně stydlivé, rozhodně je nenutíme k tomu, aby se „osmělovaly“. Jejich stud musíme respektovat a zbytečně je netraumatizovat. Nemá žádný smysl přesvědčovat pětiletou holčičku, která úzkostlivě trvá na tom, že musí mít podprsenku od plavek, aby si ji sundala. Je nutné to respektovat a nenutit děti do něčeho, co samy nechtějí.

Jak se rodí mindráky. Na co si dát ve výchově pozor?

Maminka versus tatínek

Od čtyř či pěti let pak také začíná hrát roli, kdo se před kým ukazuje nahý. Mnohem přirozenější je, když se před dcerou převléká maminka, než aby dcera pozorovala nahatého tatínka. A naopak. Je dokonce možné, že vás šestiletý syn požádá, abyste se před ním vždy ukazovala oblečená. Některé děti v tomto věku již mohou být pohoršené z toho, že se před nimi nestydíte. Ale v každé kultuře i rodině je to jiné. Záleží opravdu na vás, jak se k tomu postavíte a také na vašich dětech, jak budou vaši i svou nahotu vnímat. To nejdůležitější je zachovat si nadhled a klidnou hlavu a respektovat druhé. To platí i o nahotě v rodině.

A co vy doma? Měli by se rodiče a děti před sebou zamykat? Co myslíte?

Ohodnoťte tento článek:
3,1
Právě čtete

Nazí před dětmi. Do jakého věku je to v pořádku?