×
MotherClub.cz

Patlavost u dětí: Jak se projevuje a jakým způsobem ji řešit?

Patlavost u dětí

Má vaše dítě problémy s výslovností určitých hlásek, zatímco jiné mu nedělají žádné potíže? Možná trpí patlavostí, kterou lze naštěstí účinně řešit s logopedem.

Co je patlavost a jak se projevuje?

Dyslalie neboli patlavost se projevuje poruchou artikulace a narušením komunikačních schopností u dětí v předškolním věku. Při této poruše je nejvíce patrná špatná výslovnost jedné hlásky nebo skupiny hlásek, zatímco ostatní hlásky dítě vyslovuje správně. V českém jazyce dělají dětem největší problém hlásky r, ř a sykavky. Dítě s patlavostí v mluvené řeči špatně vyslovuje určité hlásky, vynechává chybně vyslovované hlásky, nebo nahrazuje problematické hlásky jinými.

Breptavost u dětí. Jak ji poznáte a co můžete pro dítě udělat?

Jak by se správně měla vyvíjet artikulace u dítěte podle věku?

 • Od 1 do 2,5 let – B, P, M, A, E, I, O, U, J, D, T, N, L
 • Od 2,5 do 3,5 let – AU, OU, V, F, H, CH, K, G
 • Od 3,5 do 4,5 let – BĚ, PĚ, MĚ, VĚ, Ď, Ť, Ň
 • Od 4,5 do 5,5 let – Č, Š, Ž
 • Od 5,5 do 6,5 let – C, S, Z, R
 • Od 6,5 do 7 let – Ř + schopnost rozlišovat Č, Š, Ž a C, S, Z ve slovech

Hlavní příznaky patlavosti

Ve věku 7 let obvykle děti bez potíží vyslovují veškeré hlásky a skupiny hlásek, i když správná výslovnost „R“ jim může trvat trochu déle. Pokud v 7 letech dítě nezvládá výslovnost určitých hlásek nebo celých slov, příčinou potíží může být dyslalie. Nejčastějšími viníky patlavosti jsou geny, negativní vliv prostředí, poruchy zrakového či sluchového vnímání a anatomické odchylky mluvidel.

Jak poznat mentální retardaci a co narušuje správný vývoj dítěte? Odpovídá speciální pedagožka

Základní příčiny patlavosti

 • Mentální retardace
 • Lehká mozková dysfunkce
 • Motorická neobratnost (především u jazyka, tváří či rtů)
 • Odchylky řečových orgánů (přirostlá uzdička pod jazykem, defekt chrupu)
 • Poruchy sluchu
 • Poruchy fonemického sluchu (neschopnost sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky

Druhy dyslalie podle příčiny

Funkční dyslalie

 • Typ motorický – důsledkem je celková neobratnost mluvidel
 • Typ senzorický – na vině je narušení sluchové diferenciace

Organická dyslalie

 • Vnitřní příčiny –  časté jsou poruchy sluchu, nedostatečná diskriminace zvuků, anatomické vady řečových orgánů, neuromotorické poruchy nebo kognitivně-lingvistické nedostatky
 • Vnější příčiny – především psychosociální vlivy, dědičnost, nevhodný mluvní vzor, porucha sluchového a zrakového vnímání nebo porucha centrální nervové soustavy

Příčiny dyslalie z vývojového hlediska

 • Fyziologická dyslalie – období do 5 let věku dítěte
 • Prodloužená fyziologická dyslalie – objevuje se mezi 5. a 7. rokem života
 • Pravá dyslalie – po 7. roce života

Jak je možné patlavosti zabránit?

Prevence patlavosti je velmi obtížná a často ani není možná. V některých případech pomáhá povzbuzování dítěte k častému mluvení a zpívání. Pomoci mohou i preventivní logopedická cvičení.

Diagnostika patlavosti

Aby lékaři mohli dyslalii neboli patlavost diagnostikovat, musí nejprve dítěti provést základní vyšetření:

 • Základní komunikace s dítětem
 • Rodinná a osobní anamnéza
 • Vyšetření sluchu (většinou zajišťuje foniatr nebo ORL lékař)
 • Vyšetření rozumění řeči
 • Vyšetření řečové produkce
 • Vyšetření laterality
 • Vyšetření hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, oromotoriky a mimiky
 • Vyšetření sociálního prostředí

Dvouleté dítě nemluví. Je to v pořádku?

Léčba dyslalie

S nápravou patlavosti je ideální začít v předškolním věku nebo počátkem školního věku, kdy už je dítě schopné se soustředit, soustavně se učit a v procesu řečového cvičení spolupracovat. Nervový systém dítěte je navíc v tomto věku již dostatečně zralý a mluvidla jsou plně vyvinutá a připravená k učení správné výslovnosti. V předškolním věku stále existuje možnost, že se patlavost sama přirozeně upraví společně s psychickým a nervovým vývojem dítěte. V mladším školním věku však tato naděje výrazně klesá, a proto je ideální čas k návštěvě logopeda.

Logoped nebo ORL specialista navrhne v závislosti na příčině potíží léčbu přizpůsobenou konkrétnímu dítěti založenou na provádění cviků, které podpoří svaly používané při výslovnosti. Cílem je rovněž zdokonalování artikulace a dechová či výrazová cvičení. Základem účinné terapie jsou krátkodobá cvičení, která nebudou dítě zbytečně přetěžovat nebo nudit společně se sluchovou kontrolou a používáním pomocných hlásek.

Odborník postupuje na základě vývoje řeči u dítěte. Při všech aktivitách posiluje jeho sebedůvěru, vyhýbá se neznámým slovům a jazykolamům, na které dítě ještě není zcela zralé. Mechanické pomůcky využívá jen v nezbytných případech. Pokud je příčinou poruchy malformace, lékař pravděpodobně navrhne chirurgický zákrok, který však nemusí být nezbytně nutný.

Jak se Vám líbil tento článek?

Jak se Vám líbil tento článek?

Nejvíce vás zajímá:

Početí miminka:

Děti:

Zdraví:

Vaření pro děti:Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*