Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Patlavost u dětí: Jak se projevuje a jakým způsobem ji řešit?

Má vaše dítě problémy s výslovností určitých hlásek, zatímco jiné mu nedělají žádné potíže? Možná trpí patlavostí, kterou lze naštěstí účinně řešit s logopedem.

Co je patlavost a jak se projevuje?

Dyslalie neboli patlavost se projevuje poruchou artikulace a narušením komunikačních schopností u dětí v předškolním věku. Při této poruše je nejvíce patrná špatná výslovnost jedné hlásky nebo skupiny hlásek, zatímco ostatní hlásky dítě vyslovuje správně. V českém jazyce dělají dětem největší problém hlásky r, ř a sykavky. Dítě s patlavostí v mluvené řeči špatně vyslovuje určité hlásky, vynechává chybně vyslovované hlásky, nebo nahrazuje problematické hlásky jinými.

Breptavost u dětí. Jak ji poznáte a co můžete pro dítě udělat?

Jak by se správně měla vyvíjet artikulace u dítěte podle věku?

 • Od 1 do 2,5 let – B, P, M, A, E, I, O, U, J, D, T, N, L
 • Od 2,5 do 3,5 let – AU, OU, V, F, H, CH, K, G
 • Od 3,5 do 4,5 let – BĚ, PĚ, MĚ, VĚ, Ď, Ť, Ň
 • Od 4,5 do 5,5 let – Č, Š, Ž
 • Od 5,5 do 6,5 let – C, S, Z, R
 • Od 6,5 do 7 let – Ř + schopnost rozlišovat Č, Š, Ž a C, S, Z ve slovech

Hlavní příznaky patlavosti

Ve věku 7 let obvykle děti bez potíží vyslovují veškeré hlásky a skupiny hlásek, i když správná výslovnost „R“ jim může trvat trochu déle. Pokud v 7 letech dítě nezvládá výslovnost určitých hlásek nebo celých slov, příčinou potíží může být dyslalie. Nejčastějšími viníky patlavosti jsou geny, negativní vliv prostředí, poruchy zrakového či sluchového vnímání a anatomické odchylky mluvidel.

Jak poznat mentální retardaci a co narušuje správný vývoj dítěte? Odpovídá speciální pedagožka

Základní příčiny patlavosti

 • Mentální retardace
 • Lehká mozková dysfunkce
 • Motorická neobratnost (především u jazyka, tváří či rtů)
 • Odchylky řečových orgánů (přirostlá uzdička pod jazykem, defekt chrupu)
 • Poruchy sluchu
 • Poruchy fonemického sluchu (neschopnost sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky

Druhy dyslalie podle příčiny

Funkční dyslalie

 • Typ motorický – důsledkem je celková neobratnost mluvidel
 • Typ senzorický – na vině je narušení sluchové diferenciace

Organická dyslalie

 • Vnitřní příčiny –  časté jsou poruchy sluchu, nedostatečná diskriminace zvuků, anatomické vady řečových orgánů, neuromotorické poruchy nebo kognitivně-lingvistické nedostatky
 • Vnější příčiny – především psychosociální vlivy, dědičnost, nevhodný mluvní vzor, porucha sluchového a zrakového vnímání nebo porucha centrální nervové soustavy

Příčiny dyslalie z vývojového hlediska

 • Fyziologická dyslalie – období do 5 let věku dítěte
 • Prodloužená fyziologická dyslalie – objevuje se mezi 5. a 7. rokem života
 • Pravá dyslalie – po 7. roce života

Jak je možné patlavosti zabránit?

Prevence patlavosti je velmi obtížná a často ani není možná. V některých případech pomáhá povzbuzování dítěte k častému mluvení a zpívání. Pomoci mohou i preventivní logopedická cvičení.

Diagnostika patlavosti

Aby lékaři mohli dyslalii neboli patlavost diagnostikovat, musí nejprve dítěti provést základní vyšetření:

 • Základní komunikace s dítětem
 • Rodinná a osobní anamnéza
 • Vyšetření sluchu (většinou zajišťuje foniatr nebo ORL lékař)
 • Vyšetření rozumění řeči
 • Vyšetření řečové produkce
 • Vyšetření laterality
 • Vyšetření hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, oromotoriky a mimiky
 • Vyšetření sociálního prostředí

Dvouleté dítě nemluví. Je to v pořádku?

Léčba dyslalie

S nápravou patlavosti je ideální začít v předškolním věku nebo počátkem školního věku, kdy už je dítě schopné se soustředit, soustavně se učit a v procesu řečového cvičení spolupracovat. Nervový systém dítěte je navíc v tomto věku již dostatečně zralý a mluvidla jsou plně vyvinutá a připravená k učení správné výslovnosti. V předškolním věku stále existuje možnost, že se patlavost sama přirozeně upraví společně s psychickým a nervovým vývojem dítěte. V mladším školním věku však tato naděje výrazně klesá, a proto je ideální čas k návštěvě logopeda.

Logoped nebo ORL specialista navrhne v závislosti na příčině potíží léčbu přizpůsobenou konkrétnímu dítěti založenou na provádění cviků, které podpoří svaly používané při výslovnosti. Cílem je rovněž zdokonalování artikulace a dechová či výrazová cvičení. Základem účinné terapie jsou krátkodobá cvičení, která nebudou dítě zbytečně přetěžovat nebo nudit společně se sluchovou kontrolou a používáním pomocných hlásek.

Odborník postupuje na základě vývoje řeči u dítěte. Při všech aktivitách posiluje jeho sebedůvěru, vyhýbá se neznámým slovům a jazykolamům, na které dítě ještě není zcela zralé. Mechanické pomůcky využívá jen v nezbytných případech. Pokud je příčinou poruchy malformace, lékař pravděpodobně navrhne chirurgický zákrok, který však nemusí být nezbytně nutný.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Patlavost u dětí: Jak se projevuje a jakým způsobem ji řešit?