Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Přídavek na dítě 2022: Jaká je jeho výše a kdo na něj má nárok?

Přídavek na dítě je dávka státní sociální podpory, která se za určitých podmínek vyplácí zákonnému zástupci dítěte, popřípadě samotnému dítěti, je-li zletilé. Podmínky přídavku na dítě, někdy označovaného jako příspěvek na dítě, jsou definovány v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře. Jaká je výše přídavku na dítě, kdo na něj má nárok a jak o něho zažádat?

Co je to přídavek na dítě?

Jedná se o jednu ze sociálních dávek, stejně jako je tomu v případě rodičovského příspěvku, porodného, příspěvku na bydlení apod.

Jak uvádí například portál Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), přídavek na dítě je určen nezaopatřenému dítěti, které žije v rodině s nízkým příjmem, a jeho výše závisí na věku dítěte a příjmech rodiny.

Kdo má nárok na přídavek na dítě?

Přemýšlíte, zda požádat o příspěvek na dítě? Pak je důležité vědět, že rozlišujeme přídavek na dítě v základní výměře a přídavek na dítě ve zvýšené výměře. Ze zákona vyplývá, že nárok na přídavek na dítě v základní výši má nezaopatřené dítě žijící v rodině, jejíž čistý příjem (tzv. rozhodný příjem) je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny.

Životní minimum je definováno jako minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů pro zajištění výživy a ostatních základních potřeb, jejichž nasycení je nutné k přežití. Je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a jeho výše se odvíjí od typu domácnosti a věku dítěte.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení a kolik stát přispívá?

Nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře vzniká tehdy, když má některá z posuzovaných osob, obvykle rodičů, v každém kalendářním měsíci rozhodného období (tj. předchozího kalendářního čtvrtletí) příjem:

 • ze závislé činnosti
 • ze samostatně výdělečné činnosti
 • z dávek důchodového pojištění
 • z dávek nemocenského pojištění
 • z podpory v nezaměstnanosti + podpory při rekvalifikaci
 • z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, popřípadě z rodičovského příspěvku, je-li poskytován po vyčerpání mateřské dovolené (peněžité podpory v mateřství)

Jestliže jsou rodiče dítěte rozvedeni, je posuzovanou osobou ten, kdo s dítětem žije. Pokud mají rodiče dítě ve střídavé péči, záleží na jejich vzájemné dohodě.

Výše přídavku na dítě v roce 2022

Výši přídavku na dítě ovlivňuje věk dítěte a také druh a výše příjmu rodiny. V závislosti na těchto faktorech bude přídavek na dítě vyplacen v jedné ze tří výší:

 • u dětí ve věku 0–6 let je základní výměra 630 Kč a zvýšená výměra 1 130 Kč
 • u dětí ve věku 6–15 let je základní výměra 770 Kč a zvýšená výměra 1 270 Kč
 • u dětí ve věku 15–26 let je základní výměra 880 Kč a zvýšená výměra 1 380 Kč

Přídavek na dítě se vyplácí měsíčně. Zažádat o něj stačí jednou, nicméně každé čtvrtletí je nutné doložit rozhodné příjmy za předchozí čtvrtletí. Je důležité pamatovat na to, že se vždy jedná o kalendářní čtvrtletí, tedy období leden–březen, duben–červen, červenec–září nebo říjen–prosinec.

Rodičovská dovolená 2022: Jaké jsou podmínky a z čeho se počítá?

Jak a kde podat žádost o příspěvek na dítě

Zjistili jste, že má vaše dítě ze zákona nárok na přídavek v základní či zvýšené výměře? V tom případě o tuto dávku sociální podpory zažádejte na kontaktním pracovišti Úřadu práce podle vašeho bydliště. Pokud máte zřízenou datovou schránku nebo kvalifikovaný elektronický podpis, můžete o přídavek na dítě zažádat z pohodlí domova. Veškeré potřebné dokumenty a důležité informace týkající se žádosti jsou dostupné na portálu MPSV. A co všechno budete k žádosti potřebovat?

 • průkaz totožnosti všech posuzovaných osob + rodný list dítěte do 15 let
 • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte, tzn. jeden z těchto dokumentů – Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz, Potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím
 • vyplněný Doklad o výši čtvrtletního příjmu
 • případně také Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky, Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou nebo Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU

Nárok na výplatu přídavku na dítě vzniká již dnem podání žádosti. Platí, že nárok je možné uplatnit nejvýše tři měsíce zpětně.

Výplata přídavku na dítě

Dávky vyplácí Úřad práce ČR jednou měsíčně (za každý měsíc zpětně) osobě, jež má dítě v přímém zaopatření, obvykle tedy rodiči. Pokud je dítě v přímém zaopatření více osob, pak záleží na dohodě těchto osob, popřípadě o tom rozhodne krajská pobočka Úřadu práce.

Mateřská dovolená 2022: Jaká jsou pravidla a jak se počítá?

Přídavek na dítě, které je zletilé

Na přídavek na dítě mají při splnění určitých podmínek nárok osoby do 26 let. Zletilé nezaopatřené dítě se posuzuje samostatně, nicméně pokud má trvalý pobyt nahlášený ve stejném bytě jako rodiče, posuzuje se společně s nimi. Přídavek se pak ve většině případů vyplácí samotnému zletilému dítěti.

Ohodnoťte tento článek:
5,5
Právě čtete

Přídavek na dítě 2022: Jaká je jeho výše a kdo na něj má nárok?