Menu
MotherClub.cz
Jak zvládat mateřství

Střídavá péče: nejdůležitější jsou zájmy dítěte

Martina Mádlová

Martina Mádlová

4. 1. 2019

Střídavá péče je pro někoho strašák a pro jiného naprosto normální věc. Jak vlastně má vypadat a jak se v tomto případě řeší výživné? Jaké jsou podmínky fungování? Je to komunikace rodičů, navštěvování jedné školy, věk dítěte nebo ani jedno z toho? To jsou otázky, které si klade mnoho rodičů a nemohou na ně najít odpovědi.

Co je to střídavá péče

Střídává péče je jednou z možností péče o dítě, když se rodiče rozejdou. Hojně se využívá především ve Skandinávii, Kanadě či USA. U nás má zatím poměrně krátkou minulost a je hodně odmítaná. U tzv. střídavky by měl být čas, který dítě tráví s jedním z rodičů buď stejný, nebo alespoň podobný. Ke střídání dochází po dnech, týdnech někdy i měsících. Celou problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Soud o ní může rozhodnout i bez souhlasu rodičů.

Jak podat návrh na střídavou péči

Návrh musíte podat písemně u okresního soudu, k němuž dítě náleží trvalým bydlištěm. Dítěti je soudem stanovený opatrovník. Z návrhu by kromě jiného mělo vyplývat, že rodič je schopen či schopna se o dítě postarat po výchovné i hmotné stránce.

Návrh by měl být několikastránkový, ale ne příliš obsáhlý. Uvádějte v něm jen důkazy, které jsou vhodné (fotografie ze společných akcí s dětmi, apod.). Vhodné je mít i podporu OSPOD. Buďte ale připraveni i na to, že napoprvé se svým návrhem neuspějete nebo že se soudní řízení bude nějakou dobru trvat. Mějte trpělivost, nevzdávejte se a nenechte se odradit.

Střídává péče vzor návrhu

Střídavá péče podmínky:

Jaké jsou podmínky získání střídavé péče 2017? Pojďme se na ně podívat.

Pro děti je střídává péče v mnoha ohledech mnohem lepší. Rozchod či rozvod je vždycky silně zasáhne, a proto bývá tato forma péče tím nejmenším zlem. Děti se mnohem lépe adaptují ve všech ukazatelích. Navíc dle zákona o rodině je střídavá péče preferována, protože je v zájmu dítěte.

Jak vysvětlit dítěti rozvod a proč je důležité s dětmi o něm mluvit

1. Oba rodiče souhlasí se střídavou péčí

Nejlepší varianta je taková, kdy oba rodiče nemají se střídavou péčí problém. V takovém případě si rozhodně zaslouží pochvalu za své rozhodnutí. Zde stačí jen uzavřít dohodu, kde se domluvíte na financích a na frekvenci, jak se budete o dítě střídat. Frekvence by měla být přizpůsobena věku dítěte. Střídavá péče věk dík dítěte nijak přesně neurčuje. Proto se do ní mohou dostat i poměrně malé děti.

Vhodnou formou musíte také s celou situací seznámit i dítě. Nejlépe oba rodiče najednou. Ujistěte dítě, že za váš rozchod nemůže. Záleží vám na něm a chcete s ním být oba co nejvíce.

2. Střídává péče může fungovat i při neshodách rodičů

I při neshodách rodičů může střídavá péče fungovat. Samozřejmě ne vždy. Oba rodiče mají strach z toho, že by mohli přijít o dítě, když nebudou dodržovat pravidla. Podle některých odborníků dokáže tato forma péče zabránit tzv. syndromu zavrženého rodiče. Navíc nutí rodiče komunikovat alespoň na základní úrovni a časem mohou najít alespoň částečně i společnou řeč.

3. Školní docházka nebo vzdálenost není překážkou

Ani školní docházka či vzdálenost mezi rodiči není překážkou. Je ovšem vždy lepší, když žijí rodiče v jednom městě či v takové vzdálenosti, aby dítě mohlo navštěvovat jen jednu školu. Odlišný styl výuky, jiní spolužáci i kantoři nejsou pro děti rozhodně příliš vhodné.

4. Právo na péči obou rodičů vyplývá z čl. 7, 9 a 18 Úmluvy o právech dítěte

V této úmluvě je uvedeno, oba rodiče by měli mít společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte.

Střídavá péče – jak to vidí psycholog

6. Nesouhlas jednoho z rodičů neznamená překážku střídavé péče

I když jeden z rodičů nesouhlasí s rovnoprávným uspořádáním, může i tak soud pro ni rozhodnout. Vždy však záleží na rozhodnutí soudu a na doložených skutečnostech.

Jak vypadá střídavá péče v České republice?

V naší zemi žije zatím ve střídavé péči jen poměrně málo dětí. Soudci by ale měli brát jako první možnost právě formu rovnoprávné péče. Proto se předpokládá, že jejich počet poroste. Mnohem více se využívá např. ve Švédsku, Německu nebo Holandsku. U nás jí chtějí především otcové, protože nesouhlasí s tím, aby ve většině případů byly děti svěřovány do péče žen.

Kdy se přiznává střídavá péče

Vždy jsou důležité především zájmy dítěte s ohledem na jeho osobnost, vlohy, schopnosti a vývojové možnosti. Dítě má právo na oba rodiče a oba rodiče mají právo být s ním v pravidelném osobním styku. Zákon nestanovuje frekvenci střídání, nejlepší je, když se rodiče dohodnou mezi sebou.

Jaké může mít střídavá péče formy

Je mnoho forem střídavé péče. U malých dětí jsou lepší kratší časové úseky, u starších dětí už mohou být intervaly delší třeba i více než jeden týden. Existují i uspořádání, kde se rodiče střídají po měsících. Rozhodně není pravda, že by rozložení péče muselo být pouze v poměru 50:50, ale klidně i v jiném více či méně ve prospěch jednoho z rodičů. Pokud musí dítě střídat školu, jsou lepší delší úseky střídání mezi rodiči.

Střídavá péče výživné

Povinnost podílet se na výživě dítěte nezaniká ani v případě střídavě péče. Při přibližně stejných příjmech mohou mít oba rodiče stanoveny přibližně stejné částky. Pokud má jeden z rodičů významně více peněz než ten druhý, platí tento rodič i větší výživné. V případě, že mají rodiče skoro stejné příjmy, není nutné, aby bylo výživné stanoveno. Obvykle tedy není důvod stanovovat alimenty rodičům při střídavé péči. Soudy vždy vychází z možností rodičů a potřeb dítěte. Alimenty nejsou určené na pokrytí potřeb pečujícího rodiče.

Nedomazlené děti. Co všechno může způsobit nedostatek něhy?

Střídavá péče o děti po rozvodu očima psychologa

Z pohledu psychologů je dělení péče o dítě stejnou měrou mezi rodiči pro děti přínosné, ale jen při splnění námi zmíněných podmínek a povinností. Dítě může novou a velmi těžkou situaci zvládnout s přehledem jen tehdy, když spolu rodiče dokáží nějak rozumně fungovat a domluvit se. Když funguje střídavá péče tak, jak má, bude dítě šťastné a spokojené, protože má oba rodiče.

Rozhodně však nejsou odborníci nakloněni tomu, aby se tato forma dotýkala velmi malých dětí nebo v případech, kdy spolu nejsou rodiče absolutně schopni komunikovat. Nejdůležitější by měl být vždy zájem dítěte.

Svobodná matka a peníze. Zjistěte, na co máte nárok

Střídavá péče není pro každého

Je jasné, že stejně jako ostatní formy péče o dítě i střídavá péče není vhodná pro každého. Rozhodně však se hodí pro mnohem více dětí, než jak je v současnosti využívána. Sociální odbory by měly iniciovat předběžné opatření, které by děti do rozhodnutí soudu svěřilo do střídavé péče. Samozřejmě pokud je to alespoň trochu možné. Dítě by tak stále vídalo oba rodiče. Soudy i rodiče by se měli vždy snažit najít takové řešení, aby tato péče mohla fungovat i v případě neshody rodičů. Dnes již existují různé poradny a mentoři, kteří dokáží rodinám pomoci začít komunikovat a najít solidní kompromis výhodný pro obě strany. Pokud soud takové řešení zamítne, měl by k tomu mít pádný důvod.

Střídavá péče nemusí být takovým strašákem, jak se může zdát, pokud se k ní rodiče postaví s rozumem a na všem se dohodnout v zájmu svého dítěte. To by mělo vědět, že i když spolu máma a táta již nežijí, vždy u nich bude mít svůj domov.

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Střídavá péče: nejdůležitější jsou zájmy dítěte