Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení a kolik stát přispívá?

Pokud pro vás a vaši rodinu představuje nájemné či domovní poplatky příliš velký výdaj, pomůže vám stát příspěvkem na bydlení. Zda vám jej úředníci „přiklepnou“, přitom závisí na vašich příjmech i místě bydliště.

Co je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení se řadí mezi sociální dávky a je určen pro jednotlivce a rodiny, kteří za bydlení měsíčně utratí více než 30 % rozhodného příjmu (v Praze 35 %). Při výpočtu se berou v potaz všichni, kteří v domácnosti skutečně bydlí (samotné oficiální trvalé bydliště nestačí), a to nehledě na příbuznost. Do rozhodného příjmu se kromě čisté mzdy započítávají i některé dávky – podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, příspěvky na děti, starobní, invalidní a pozůstalostní důchod.

Náklady na bydlení

Mezi náklady na bydlení se zahrnuje nájemné či srovnatelné náklady u družstevních a osobních nemovitostí. Tyto srovnatelné náklady se určují podle počtu osob od 2 128 Kč (1 osoba) do 4 592 Kč (4 osoby a více). Do nákladů se počítají i poplatky za energie, teplo a vodu, svoz odpadu, domovní poplatky a případně i výdaje za palivo.

Veškeré reálné náklady se poté porovnávají s normativními náklady na bydlení. V nich se zohledňuje velikost obce, počet členů v domácnosti a průměrná spotřeba.

Normativní náklady 2021 – nájemní byty

Počet osob v domácnosti Praha obec s více než 100 000 obyv. obec s 50 000 – 99 999 obyv. obec s 10 000 – 49 999 obyv. obec do 9999 obyv.
1 8775 Kč 6965 Kč 6637 Kč 5653 Kč 5476 Kč
2 12 205 Kč 9729 Kč 9279 Kč 7934 Kč 7689 Kč
3 16 337 Kč 13 099 Kč 12 511 Kč 10 752 Kč 10 432 Kč
4 a více 20 077 Kč 16 172 Kč 15 463 Kč 13 341 Kč 12 955 Kč

Normativní náklady 2021 – družstevní a vlastní byty

Počet osob v rodině všechny obce nehledě na počet obyvatel
1 4932 Kč
2 7045 Kč
3 9605 Kč
4 a více 11 944 Kč

Jak vypočítat výši příspěvku na bydlení?

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od nákladů a rozhodného příjmu rodiny podle následující rovnice.

  • normativní náklady na bydlení − rozhodný příjem obyvatel domácnosti × koeficient 0,30 (v Praze 0,35) = výše příspěvku

Pokud jsou reálné náklady nižší než normativní, použijí se k výpočtu ony, u rodin s příjmem do výše životního minima se jako příjem použije právě životní minimum.

TIP: Spočítejte si výši příspěvku na bydlení snadno pomocí kalkulačky od MONETA Money Bank.

O příspěvek se žádá prostřednictvím formuláře na Úřadu práce ČR podle místa bydliště (i zpětně za poslední 3 měsíce). Za každé čtvrtletí je pak nutné dokládat náklady na bydlení a příjmy.

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení a kolik stát přispívá?