Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Mateřská při druhém dítěti. Víte, jak ji získat?

Redakce

Redakce

25. 10. 2018

Jedno dítě už doma máte a čekáte druhé? Jistě vás zajímá, zda máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou) nebo jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku. Mateřská dovolená s druhým dítětem nebývá samozřejmostí. Abyste si o ni mohli úspěšně žádat, je potřeba splnit některé podmínky. Také rodičovský příspěvek na druhé dítě má svá specifika. Jak to udělat, abyste nepřišli o peníze?

Mateřská a rodičovská na druhé dítě

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka vyplácená po 28 týdnů z nemocenského pojištění. Rodičovský příspěvek (RP) je sociální dávka pro rodiče. Pokud očekáváte narození druhého dítěte a zajímalo by vás, jak je to s nárokem na mateřskou na druhé dítěte, platí zde prakticky shodná pravidla jako u prvního dítěte. Především musí být splněna jak minimální doba účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní v posledních 2 letech, tak i to, že v době zahájení mateřské na druhé dítě jste zaměstnaná (nebo jste se účastnila nemocenského pojištění individuálně) nebo případně v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Otcovská dovolená 2020. Jak o ni žádat a co byste měli vědět?

Přechod z rodičovské na další mateřskou

V případě, že mateřská na druhé dítě navazuje bezprostředně na rodičovskou dovolenou na první dítě, a zaměstnání ženy nezaniklo (neměla např. smlouvu na dobu určitou, nýbrž na dobu neurčitou), pak má na mateřskou nárok a může o ni žádat. Konkrétní výše mateřské se odvíjí od stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte.

Jste na rodičovské dovolené a čekáte druhé dítě v roce 2018?

Jinak je tomu ovšem v případě, že zaměstnání během mateřské nebo rodičovské dovolené zaniklo. V takovém případě bude záležet na tom, zda žena v době zahájení Peněžité pomoci v mateřství (PPM) na druhé dítě není ještě v ochranné lhůtě, nebo zda po rodičovské s prvním dítětem nepracovala. A pozor – svoji roli může hrát i případná brigáda během rodičovské.

Mateřská dovolená 2022: Jaká jsou pravidla a jak se počítá?

Mateřská při druhém dítěti

Pamatujte ovšem, že rodičovský příspěvek nebo mateřskou můžete pobírat vždy pouze na nejmladší dítě. Pokud je tedy žena doma s prvním dítětem, očekává narození druhého dítěte a nastoupí na další mateřskou dovolenou, ode dne nástupu na mateřskou jí zaniká nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě. Pouze v případě, že by její mateřská byla nižší než rodičovský příspěvek na první dítě, mohla by až do porodu pobírat tuto vyšší částku.

Nárok na mateřskou při narození druhého dítěte – OSVČ

Pokud je žena OSVČ, pak na PPM u druhého dítěte bude mít nárok pouze tehdy, pokud by si během rodičovské platila nemocenské pojištění stejně jako před narozením prvního dítěte. Nezáleží při tom na skutečnosti, zda jste na první dítě mateřskou pobírala či nikoli. Pokud jste jako OSVČ s prvním dítětem nesplnila délku placení Nemocenského pojištění a neměla jste nárok na PPM a plánuje další dítě, zbývá vám jediné. Jedinou možností, jak dosáhnout na PPM je, že si budete platit si Nemocenské pojištění, a to alespoň 270 kalendářních dní (tedy ještě před otěhotněním). Platit si ho můžete i v době, kdy jste na rodičovské dovolené. Pouze takto budete mít nárok na PPM. Jen nezapomeňte, že v době pobírání PPM nesmíte vykonávat činnost, ze které vám nárok na PPM vznikl.

Na bazarových věcech do školy a školky můžete ušetřit a ještě vydělat

Rodičovský příspěvek na druhé dítě 2018

Jak je to s nárokem na rodičovský příspěvek, pokud se vám narodí druhé dítě? Rodičovský příspěvek můžete pobírat vždy jen na nejmladší dítě. Zde je dobré počítat. Pokud plánujete druhé dítě, snažte se vyčerpat rodičovský příspěvek na první dítě co nejrychleji, aby vám zbytek „nepropadl“. Výše měsíčního rodičovského příspěvku se odvíjí od vašich předchozích příjmů, resp. od výše plateb nemocenského pojištění. Od ledna 2012 mají na volbu vyplácené měsíční výše RP nárok i matky, jejichž partner/otec dítěte byl v době narození dítěte plátcem nemocenského pojištění.

Jak ušetřit na mateřské a nestrádat

Rodičovský příspěvek na druhé dítě

Částku, která nyní činí 220.000,- Kč celkem (od července 2019 se tato částka ještě zvyšuje) nelze vyčerpat najednou, pouze formou rozložení na nejvyšší možnou částku (v současnosti maximálně 32.640,- Kč měsíčně). Tato volba je podmíněna výší příjmů před nástupem na mateřskou. Pokud matka neměla dostatečný příjem pro vyšší částku RP, může navýšení provést na základě dodání dokladů o příjmech (resp. nároku na nemocenskou) otce dítěte. Nestačí-li příjmy ani jednoho z rodičů pro navýšení a vám se narodí další dítě, zbývající nevyčerpaná část RP zůstává státu a nelze ji vymáhat.

Konec rodičovské dovolené a další těhotenství

Do účasti na nemocenském pojištění (270 kalendářních dnů) se započítávají všechny odpracované dny, dny nemoci, doba pobírání PPM, dovolená. Obecně platí, že nárok na PPM vzniká, byl-li rodič alespoň těchto 270 dnů plátcem nepovinného Nemocenského pojištění. Výpočet se provádí s denního vyměřovacího základu za posledních cca 12 měsíců. Výjimkou je pouze tzv. řetězový porod – spadá-li nástup na druhou mateřskou dovolenou do 4 let věku dítěte prvního – v takovém případě se PPM vypočítává ze stejného základu jako u prvního dítěte podle právě platných zákonů.

Ohodnoťte tento článek:
4,7
Právě čtete

Mateřská při druhém dítěti. Víte, jak ji získat?