Menu
MotherClub.cz
Jak zvládat mateřství

Otcovská dovolená 2020. Jak o ni žádat a co byste měli vědět?

Redakce

Redakce

24. 3. 2020

Otcové mají nárok na týdenní placenou otcovskou dovolenou, během které mohou pomáhat s péčí o novorozené miminko. Jak vysoká je otcovská dovolená v roce 2020 a jak o ni můžete zažádat?

Dávka pomáhá otci i matce

Narození dítěte je tím nejdůležitějším momentem v životě každého člověka. Novopečení rodiče si však musí ze začátku postupně zvykat na zcela nový život s novorozencem. Pokud již máte doma další děti, čeká vás možná ještě větší zápřah. Navíc žena po porodu pochopitelně nebývá zcela v kondici a každá fyzická i psychická podpora doma po porodu se jistě hodí. Otcovská dovolená vám tuto zásadní životní změnu má co nejvíce usnadnit.

Otcovská dovolená byla zavedená 1. 2. 2018 novelou zákona o nemocenském pojištění, kdy začala platit nová dávka tzv. otcovská poporodní péče. Tatínkové tak nemusí čerpat dovolenou nebo neplacené volno, aby mohli pomoci své ženě s péčí o miminko.

Otcovská dovolená 2020 – jak to funguje?

Výše otcovské dovolené činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den (pracovní i víkendové dny). Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku, stejně jako je tomu u mateřské dovolené. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

17. června slavíme den otců. Jakou mají roli v životech svých dcer?

Otcovská dovolená – výpočet

Snadný a rychlý výpočet vám poskytne otcovská dovolená kalkulačka na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Otcovská dovolená – délka

Nástup na otcovskou dovolenou je možný v období 6 týdnů ode dne narození dítěte a lze ji čerpat maximálně 7 kalendářních dní a to v kuse bez přerušení.

Kdo má a kdo nemá na otcovskou nárok?

Na dávku mají nárok zaměstnanci i OSVČ, včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), pokud si hradí nemocenské pojištění.

S otcovskou nemohou naopak počítat pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce. Nárok na otcovskou nemají studenti ani osoby vedené v evidenci úřadu práce. Zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a jejichž měsíční zúčtovaný příjem je maximálně 10 000 Kč včetně, nevzniká účast na nemocenském pojištění, tedy ani nárok na otcovskou.

Pro ty, co si hradí nemocenské pojištění

Důležitou podmínkou pro přiznání otcovské dovolené je účast na nemocenském pojištění. U OSVČ musí pojištění trvat alespoň 3 měsíce bezprostředně před porodem. Nárok na otcovskou nevzniká, pokud k nástupu na otcovskou dojde až po zániku pojištění, tzn. že u otcovské neplyne ochranná lhůta.

Pouze pro otce, kteří o dítě pečují

Nárok na otcovskou dovolenou vzniká pouze otci dítěte, který o dítě pečuje, případně osobě, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů. Za otce dítěte je považovaný ten, kdo je v matrice zapsaný jako otec.

Co když se narodí dvojčata?

Otcovskou dovolenou lze čerpat jednorázově, a to i v případech, kdy člověk pečuje o více narozených dětí současně nebo o více dítě převzatých současně do péče. Otci vzniká nárok na otcovskou vždy v období 6 týdnů ode dne narození dítěte i v případě, kdy jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístění ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.

Jak vychovávat syna bez vzoru otce. Je důležitý fungující otec?

Otcovská dovolená – jak žádat?

Zaměstnanec žádá prostřednictvím svého zaměstnavatele, podobně jako o nemocenskou či ošetřovné (většinou to řeší personální oddělení nebo účetní). OSVČ doručí vyplněný formulář otcovská dovolená, který si můžete stáhnout zde, a to po skončení čerpání dávky přímo na svou pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení. K žádosti není nutné dokládat rodný list dítěte, OSSZ si sama ověří otcovství v registru obyvatel. Výjimkou je dítě narozené v cizině, u něj je nutné otcovství prokázat např. právě rodným listem.

Otcovská dovolená – kdy se vyplácí?

Dávka se poskytuje maximálně 1 týden, tj. 7 kalendářních dnů ode dne nástupu na ni. ČSSZ vyplácí dávky nemocenského pojištění zpětně. Způsob výplaty si určuje příjemce dávky. Otcovská dovolená vyplacení se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště. V případě hotovostní výplaty hradí pojištěnec náklady za doručení. Do zahraničí se dávky nemocenského pojištění vyplácení pouze na účet příjemce u peněžního ústavu, a to na jeho náklady. Při změně čísla účtu, na který jsou dávky nemocenského pojištění vypláceny, je třeba změnu písemně nebo osobně oznámit příslušné OSSZ. Také změnu adresy pro výplatu nemocenských dávek poštou je nutné OSSZ neprodleně oznámit.

Mýtus nebo pravda. Jsou úspěšné ženy špatné matky?

Další možnosti, jak se uvolnit ze zaměstnání

Pokud matka po porodu potřebuje péči, je možné na ni čerpat ošetřovné. Jako omluvenka ze zaměstnání slouží ošetřovné libovolně dlouho, ale placené je pouze prvních 9 kalendářních dní. Otec dítěte má také nárok na rodičovskou dovolenou v zaměstnání, neplacené pracovní volno, které mu zaměstnavatel nemůže odmítnout. Volno lze čerpat i přerušovaně, nejdéle do 3. narozenin dítěte, a v jeho průběhu hradí stát otci zdravotní pojištění. O délce rodičovské dovolené je vhodné zaměstnavatele informovat písemně, aby se předešlo sporům ohledně data návratu do zaměstnání.

Otcovská dovolená – jak to funguje jinde ve světě

Jako první zavedlo novinku v podobě otcovské dovolené Švédsko v roce 1974. V rámci EU se otcovská dovolená pohybuje v rozmezí od 1 dne (Itálie) do 28 týdnů (Francie). V průměru však trvá okolo 2 týdnů. Zhruba v polovině zemí EU je otcovská dovolená proplácena ve výši 100 % denního vyměřovacího základu. Co se týče celosvětového měřítka, nejdelší otcovskou dovolenou si mohou brát otcové v Jižní Koreji a Japonsku (53 týdnů). Jedinými zeměmi v EU, kde institut otcovské dovolené chybí, je Kypr, Malta, Irsko, Švýcarsko a Slovensko.

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Otcovská dovolená 2020. Jak o ni žádat a co byste měli vědět?