Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Vývoj dětské řeči. Co by mělo dítě zvládnout a jak řeč trénovat?

Vývoj řeči u dětí probíhá současně s fyzickým a psychickým vývojem. Proto se stává, že některé děti začínají mluvit dříve a jiné později. Co by ale mělo dítě v určitém věku zvládnout a jak řeč nejlépe trénovat?

Řečové vady neustále přibývají

Dětí s poruchami mluvení v ČR neustále přibývá. Podle výsledků průzkumu, který provedl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR roste počet žáků s vadami řeči na základních školách. Asociace logopedů ve školství poté zveřejnila informaci, že určitou vadu výslovnosti mají dvě pětiny školáků. Nejčastěji se jedná o špatné vyslovování některých hlásek a zadrhávání během mluvení.

Za vším může být dědičnost i přehnané nároky

Původ problémů může být v tom, že rodiče a učitelé na děti mluví rychle, případně šišlají. Příčiny však mohou být i genetické. Předčasně narozené děti a děti s poruchami nervové soustavy, sluchu či zraku mívají s vývojem řeči problémy. Negativně působí i zanedbávání nebo naopak přehnané nároky na dítě.

Buďte svému dítěti dobrým vzorem

Podle logopedky Mileny Vránové tráví děti hodně času s mobily a tablety a komunikaci s okolím nevěnují dostatek času. Moderní technologie je bohužel nenaučí mluvit ani poslouchat. Děti totiž vnímají pohádky, písničky a hry na tabletu jen jako bílý šum. Nevnímají jednotlivá slova, hlásky ani melodii mluvené řeči. Aby se naučily rozumět a správně mluvit, potřebují vzor v podobě maminky nebo tatínka, který s nimi bude mluvení pravidelně a trpělivě trénovat.

Jak naučit dítě Ž a kdy by ho mělo umět?

Vývoj dětské řeči

Předřečové období

Od narození do 6 týdnů věku

Po příchodu na svět se novorozenec projevuje křikem. Ten je v prvních šesti týdnech jen reflexivním projevem a zatím nevyjadřuje momentální náladu. To přichází až postupem času, kdy je křik známkou nepohodlí dítěte či hladu.

Od 6 týdnů do cca 1 roku

Ve chvíli, kdy dítě nemá hlad, je v suchu, teple a nic mu nechybí, si začíná broukat. Broukání pak postupně přechází do žvatlání. Tímto projevem se dítě snaží napodobovat slova, která slyší od svého okolí a má velkou radost, když na něj ostatní reagují. Dítě se už v tomto věku snaží se světem komunikovat, a proto bychom ho měli podporovat.

Jak naučit dítě vyslovovat R hravě a zábavně?

Vývoj řeči

Před koncem 1. roku života

Dítě začíná rozumět jednoduchým pokynům a opakuje slova, která slyší. Zpočátku se jedná o jednoslabičná nebo dvouslabičná slova. Nejjednodušší je pro děti opakování stejných slabik, proto často patří mezi první slova „mama“, „tata“, „baba“ atd.

Mezi 1. a 2. rokem

Slovní zásoba věcí, lidí a činností se u dítěte stále zvětšuje.

Mezi 2. a 3. rokem

Dítě je schopné se samo dorozumět a začíná s tvořením jednoduchých vět. V tomto věku vývoj řeči výrazně urychluje myšlení a motoriku.

Jak naučit dítě vyslovovat Š. Se zrcadlem to zvládnete brzy

Mezi 3. a 4. rokem

Dítě začíná být více zvídavé a často své okolí bombarduje otázkami „co je to?“, „proč?“, „jak?“ apod. O sobě samém přitom stále mluví ve třetí osobě. Před dovršením čtvrtého roku však dítě většinou pochopí, že ho oslovujete a očekáváte od něj odpověď. V té době začne používat zájmeno já a začíná se u něj tvořit verbální paměť.

Mezi 4. a 5. rokem

Pomocí her se dítě učí vyprávět říkanky, krátké pohádky a zpívat jednoduché písničky. Ideální je, když dítě v tomto věku v mluvení podporujete, rozšiřujete jeho slovní zásobu a trénujete správné vyslovování.

Kolem 6. roku

Pokud umí dítě rozlišit jednotlivá písmenka i hlásky a ví, na jaké písmeno slovo začíná a končí, je připravené k nástupu do školy.

Správná výslovnost je důležitá. Jak naučit dítě říkat l?

Kdy se vyplatí navštívit logopeda?

Ve 3 letech by mělo dítě mluvit ve větách. Pokud tomu tak není, je dobré navštívit logopeda. Ten vám pomůže i v případě, kdy dítě špatně vyslovuje sykavky, má problém s vyslovováním určitých písmen nebo odmítá mluvit. Naprosto běžné je i zadrhávání během mluvení. Děje se tak z toho důvodu, že dítě prodělává kolem třetího roku věku vývojový psychický šok. Motorika nestačí rychlému vývoji myšlení a velký vliv má i možný stres. Děti jsou citlivé, a pokud na ně okolí klade vysoké nároky, může se začít stresovat ve strachu, že očekávání svých rodičů nesplní.

Jak naučit dítě vyslovovat sykavky doma?

Děti potřebují motivaci

Jestliže se u vašeho dítěte objeví vada řeči, která přetrvává až do 5 let věku, je dobré začít se systematickým nácvikem mluvení. Bez správné motivace to ale nepůjde. Některé děti budou dobře reagovat na sladkost, pro jiné bude nejlepší odměnou hra nebo návštěva zoologické zahrady.

Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí

Od prvních slovíček až do nástupu do školy potřebují děti podporu svých rodičů. Pokud se vady řeči neodstraní do 7 let, kdy přirozený vývoj řeči končí, budete mít s jejich napravováním daleko více práce. Pomoci vám mohou logopedické pomůcky, různé hračky pro rozvoj řeči, logopedické kartičky a kompenzační pomůcky pro rozvoj řeči. Inspirovat se můžete u jiných maminek nebo na internetu, kde najdete cvičení pro rozvoj řeči v pdf souboru, v článcích nebo na videích.

1) Čtení pohádek

Už od miminka svému dítěti čtěte pohádky. Jeho mluvení i chápání řeči to velmi prospívá. Skvělé je, že se v pohádkách spousta věcí opakuje, čímž si dítě děj lehce zapamatuje a snadno se mu vštěpí zásadní mravní a morální hodnoty. Stejný účinek mají i říkanky a písničky. Díky tempu, rytmu a melodii si dítě básničku i písničku snadno zapamatuje a dobře si tak trénuje paměť. Přeříkávejte si s dítětem básničky několikrát denně a klidně je spojte s určitými činnostmi a stále se k nim vracejte.

Jak naučit dítě mluvit. Vyvíjí se vaše dítě v pořádku nebo je nutná pomoc?

2) Prohlížení obrázků

Řeč můžete trénovat i obyčejným prohlížením obrázkových knížek. Dětská encyklopedie nebo leporelo může fungovat jako účinná didaktická pomůcka na rozvoj řeči. Ukazujte na jednotlivé obrázky a vyzvěte dítě, aby řeklo, co vidí. Přidat můžete i další doplňující otázky a k obrázku se také vyjádřit. Nechte dítě, aby se ptalo na to, co ho zajímá a odpovídejte mu. Vznikne tak konverzace, která povede nejen k trénování řeči, ale také k učení nových věcí a podpoře paměti.

3) Vyprávění

Mezi oblíbené hry pro rozvoj řeči patří vyprávění. Je jedno, zda vám dítě bude vyprávět o svém dni ve školce nebo si budete povídat o tom, co podniknete druhý den. K zaujetí dítěte vám pomůžou tzv. dějové obrázky, které jsou za sebou poskládané podle dějové linie. Dítě může samo začít povídat o tom, co se na obrázcích děje. Pokud si nevěří, můžete mu napovídat nebo se ve vyprávění střídat. Pro předškolní děti seženete v knihkupectvích stovky knížek postavených na dějových obrázcích. Kromě řeči s nimi dítě trénuje také představivost, zrakové vnímání a další dovednosti.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Vývoj dětské řeči. Co by mělo dítě zvládnout a jak řeč trénovat?