Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Jak naučit dítě Ž a kdy by ho mělo umět?

Redakce

Redakce

8. 12. 2018

Nevíte, jak naučit dítě ž? V jakém věku by již mělo ž umět říkat správně? Kdy navštívit logopeda? V čem je nejčastěji problém? Jaké jsou postupy nápravy správné výslovnosti?

Jak naučit dítě ž?

Sykavky patří obecně k velice problematickým hláskám, co se týče správné výslovnosti u dětí. Zatímco hlásky R a Ř je vhodné s dětmi trénovat až od 5 let (dle individuálního posouzení logopeda), se sykavkami, zvláště pokud jsou tvořeny mezi zuby, je možné navštívit logopeda již po 4. roce věku. Pokud se vám tedy zdá, že vašemu dítěti dělá problém výslovnost hlásky ž, neváhejte zajít k logopedovi již ve školkovém věku.

Jak naučit dítě vyslovovat sykavky doma?

Kdy zajít za logopedem?

Rozhodně nemá smysl chodit na logopedii dříve, než ve 3 letech. U dítěte v tomto věku ještě není vhodné upravovat výslovnost. Většina dětí v tomto období prochází velkým rozvojem slovní zásoby a větné stavby, což podstatně zaměstnává řečové centrum. Trénink v této době by mohl dítě přetížit. Co se týče sykavek, jejich správná výslovnost se formuje do 4 – 5 let věku. Je to samozřejmě velice individuální. Pokud si nejste jistí, zda má dítě správnou výslovnost, poraďte se s dětským lékařem. Ten vám totiž stejně bude předepisovat žádanku na logopedii, pokud si ji tedy nechcete hradit sami.

Proč dítě nedokáže správně vyslovovat ž?

Důvodů, proč dítě nedokáže správně vyslovit ž, je několik. Může se jednat o zhoršenou motoriku jazyka, zhoršenou motoriku rtů, anebo např. o problém se sluchovým rozlišováním hlásek. Nejčastěji se ovšem jedná o kombinaci těchto variant. Jak naučit dítě ž? A co když už ho dřív umělo a nyní ho neumí?

Jak naučit dítě vyslovovat Š. Se zrcadlem to zvládnete brzy

Dítě mluvilo do 4 let krásně, ale zhoršilo se až ve školce

Toto bývá velice rozšířený fenomén. Jde o to, že v domácím prostředí dítě slyší většinou správnou výslovnost a naučí se ji tak reprodukovat správně. Nicméně s tím, jak se začleňuje do dětského kolektivu a celé dny komunikuje s jinými dětmi, které mnohdy neumějí vyslovovat všechny hlásky správně, výslovnost dítěte začne také upadat. Často to bývá právě problém se sykavkami s, š, c, č, z, ž.

Nácvik sykavek

Nejdříve je nutné, aby dítě od sebe rozeznávalo c – z – s a č – ž- š v jednom slově. To je nejtěžší varianta. Než tedy začnete učit vyslovovat, musíte si být jistí, že je dokáže vaše dítě sluchem rozlišit. Když tomu tak není, samozřejmě je plete.

Vyslovování ž

I u hlásky ž se primárně vychází z hlásky š. Když dítě bude dlouze vyslovovat hlásku ššš a bude přidávat na hlasitosti, ozve se ž. Oproti ostatním hláskám je u ž vhodné trénovat výslovnost u slov, kde se hláska vyskytuje na začátku slova a ne na konci. Velice dobrou pomůckou je zrcadlo. Některé děti totiž mají tendenci příliš neotvírat rty. Rty by měly být vyšpulené, při nácviku klidně i přehnaně. Jde o to, aby si dítě správné postavení pusy zapamatovalo co nejlépe. Vizuální kontrola s pomocí zrcadla je daleko účinnější, než jen váš popis.

Správná výslovnost je důležitá. Jak naučit dítě říkat l?

Trénovat každý den

Samozřejmě nejdůležitější ze všeho je posouzení logopeda. Děti většinou trápí více hlásek najednou. Logoped určí vhodný postup, na které hlásky se zaměřit nejprve. Nicméně téměř vždy dostanete na logopedii za úkol trénovat každý den. Ideální je využít čas během chůze či jízdy autem, kdy má dítě čas. Chce to obrovskou trpělivost, ale snaha se vám určitě vyplatí.

Jak naučit dítě ž?

Velice oblíbeným způsobem, jak procvičovat ž, jsou básničky. U hlásky ž je vhodné trénovat slova, která začínají na ž, anebo mají ž uprostřed slova (tedy ne na konci), a tak si klidně můžete vymyslet nějakou svojí říkanku spolu s dítětem. Ať dítě samo vymýšlí slova na ž.

Žába žení žabáka,
Žabák ani nekváká.
Žádnou ženu nechtěl mít,
Chtěl v kaluži klidně žít.

Koupím zboží ze železa,
koupím zboží železné,
zboží zvážím a založím,
každý zboží nalezne.

Žabák zábě ukáže,
že kuňkat dokáže.
Žabák v louži ležel,
k těm žabám kuňkat běžel

Ohodnoťte tento článek:
2,3
Právě čtete

Jak naučit dítě Ž a kdy by ho mělo umět?