Menu
MotherClub.cz
Dětské aktivity

Jak naučit dítě vyslovovat sykavky doma?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

2. 7. 2018

Správná mluva je velmi důležitá. A bohužel dnes čím dál více dětí má problémy s vyslovováním. Často spoustu písmen komolí a různě pletou. Nenechte se mýlit, že z toho časem vyrostou a raději řešte situaci včas. Velmi častým problémem bývají právě sykavky. Jak naučit dítě vyslovovat je správně?

Nácvik sykavek

Nejdříve je nutné, aby dítě od sebe rozeznávalo CZS a ČŽŠ v jednom slově. To je nejtěžší varianta. Než tedy začnete učit vyslovovat, musíte si být jistí, že je dokáže sluchem rozlišit. Když tomu tak není, samozřejmě je plete (šest – šest, sluníčko – slunicko, apod.).

Vyslovování C

Při vyslovování C musí být zuby u sebe stisknuté a rty v širokém úsměvu. Jazyk by měl být dole a volně. Dítě pak šeptem začne vyslovovat hlásku T, když trochu zatlačí, ozve se hláska C. Ze začátku procvičujte slabiky, kde je C na konci a teprve poté na začátku.

Vyslovování S

Hláska S se vyslovuje buď nápodobou, tak že dítě má pusinku stejně jako u hlásky C a napodobí zvuk hada SSSSSS. Když se to takto nedaří, je možné využít hlásku C. Dítě musí stisknout zuby, vytvořit rty úsměv a opřít jazyk o spodní řezáky. Poté vysloví hlásku CSSSSS a ozve se SSSSS.

Vyslovování Z

Také hlásku Z můžeme vyvozovat nápodobu či využijeme hlásku S. Dítě musí mít znovu stisknuté zuby a vytvářet rty široký úsměv. Jazyk by měl tlačit na spodní zuby. Nyní vysloví dítě hlásku SSS a přidává na hlase, mělo by se pokusit o hluboký tón. Dobře to jde, když si dítě ohmatá vibrace na bradě, u hlásky S není znělost cítit a u hlásky Z je.

Jak naučit dítě vyslovovat R hravě a zábavně?

Vyslovování Č

U hlásky Č jsou zuby u sebe, rty musí být našpulené do kroužku a jazyk by měl být volně a trochu vzadu. Nedotýká se zubů. Až se dítěti povede takto správně nastavit mluvidla, vysloví šeptem hlásku Ť rychle za sebou. Když při trénování trochu více přitlačí, ozve se najednou Č.

Vyslovování Š

U Š se může napodobit hláska Č. Postavení jazyka, úst i zubů je stejné a stačí jen vyslovit prodlouženě hlásku Č a ozve se Š. Zkusit můžete i při stejném postavení mluvidel napodobit zvuk vláčku a udělat ŠŠŠŠ.

Vyslovování Ž

I u poslední hlásky Ž budeme vycházet z předchozího písmenka, tedy Š. Když dítě bude dlouze vyslovovat hlásku ŠŠŠ a bude přidávat na hlasitosti, ozve se Ž. Oproti ostatním hláskám je u Ž vhodné trénovat výslovnost u slov, kde se hláska vyskytuje na začátku slova a ne na konci.

Jak naučit dítě vyslovovat k?

Básničky k procvičování výslovnosti sykavek

Syslovi se ulevilo,

že už venku polevilo,

zásoby se ztenčily,

jen aby mu stačily.

 

Zima, zima všude vládne,

do pelíšku ještě táhne,

vyžehlím ti kapesníček,

udělej si tam uzlíček.

půjdeš zase do města,

koupíš vejce do těsta.

 

Pes u boudy kňučí, štěká,

každý den na pána čeká,

a když slyší, že pán vchází,

pejskovi už nic neschází.

 

Koupím zboží ze železa,

koupím zboží železné,

zboží zvážím a založím,

každý zboží nalezne.

 

Co to venku bzučí, zvučí?

Zajíček se skákat učí.

 

Dušan spí, tiše spí,

jeho máma v tichém vánku,

šeptává mu uspávanku,

a Dušánek spí, pěkně spí.

Vít má zelí na voze,
nám ho veze i koze.
Zelí veze domů Vít,
zelňačku z něj bude mít
Čáp čeká na děti,
Čápata neletí.
Čáp čeká u vody,
Budou čapí hody.

Naše malá kočička,
maličká má očička.
Číhá často na myšku,
kotě čeká v pelíšku.
Často čichá do pekáče,
často chodí na koláče
myška maličká.
Číhá na ni naše kočka,
až se jednou myšky dočká,
bude honička.

Všechny myši v šedé chýši mají šaty šedé.
Všechny myši v šedé chýši šedý myšák vede.

Koupil sedlák soudek soli,
A teď doma sádlo solí.
Solí, solí, sype sůl,
v soudku bude soli půl.

Sázím, sázím zeleninu,
ruce mám už samou hlínu.
Sázím mrkev, sázím zelí,
abychom se dobře měli.

Macku, Macku, Macinku,
Dej bolavou pacinku!
Medicínu a lék máme,
Hned je na tvou packu dáme.
Medicína má tu moc,
Je nemocným na pomoc.

Ohodnoťte tento článek:
4,8
Právě čtete

Jak naučit dítě vyslovovat sykavky doma?