Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Breptavost u dětí. Jak ji poznáte a co můžete pro dítě udělat?

Breptá vaše dítě páté přes deváté, takže mu sotva rozumíte? Porucha plynulosti mluvy neboli breptavost patří mezi časté problémy malých dětí i školáků.

Jak vypadá breptavost?

Breptavost, kterou lékaři nazývají jako tumultus, má co do činění s plynulostí mluvy. Dítě mluví velmi rychle, neartikuluje, polyká koncovky nebo dokonce celá slova, takže věty nedávají žádný smysl. Řeč bývá poměrně monotónní, bez akcentů a bez rozlišování síly hlasu. Vyjadřování je při breptavosti většinou přerušované častými vdechy, někdy dítě mluví i při nadechování. Na rozdíl od koktavosti nezpůsobuje tumultus dítěti žádné psychické potíže či komunikační bariéry. Má však tendenci se postupně stupňovat od lehké nesrozumitelnosti až do chvíle, kdy dítěti není rozumět vůbec.

Možné důvody rozvoje breptavosti

Někteří lékaři se přiklání k teorii, že dítě chce za každou cenu rychle říct rodiči nebo kamarádovi vše, co se mu právě stalo, ale ve vší rychlosti začne breptat a není mu rozumět. Někdy se děti snaží napodobit překotnou řeč svých rodičů, ale při rychlém tempu nezvládají správnou výslovnost.

Proč číst dětem: 7 benefitů, které dítěti přináší čtení pohádek

Většina breptavých dětí po vyšetření u lékaře vykazuje abnormální nálezy na EEG přístroji. Podle psychologů mají děti s breptavostí zhoršené vnímání, pravolevou orientaci i motoriku. Hůře se pak potýkají i se čtením a psaním. Odborníci soudí, že má breptavost neurologickou příčinu a je projevem lehké mozkové dysfunkce. Velkou roli zde však hrají také geny. Pokud na tumultus trpí jeden z rodičů nebo sourozenců, vzniká vyšší pravděpodobnost rozvoje breptavosti i u malého dítěte.

Hlavní příznaky breptavosti

 • Zrychlení řeči
 • Impulsivnost, unáhlenost a roztržitost v chování
 • Překotná mluva
 • Opakování a vynechávání slabik
 • Přerušovaná artikulace
 • Nesprávný dechový rytmus
 • Poruchy hlasu
 • Motorický neklid
 • Dysmúzie (narušení melodie řeči)

Vyšetření breptavého dítěte u odborníka

Pokud máte na breptavost u svého dítěte podezření, zajděte za pediatrem a nechte se doporučit ke vhodnému logopedovi. Ten provede základní podrobné vyšetření, aby zjistil, zda se jedná skutečně o breptavost a odlišil ji od případné koktavosti nebo jiné poruchy.

Vyšetření probíhá formou rozhovoru, hlasitého předčítání jednoduchého i složitého textu, opakování delších vět, zpívání a recitování básniček. Často se zjišťují také hudební vlohy, jako je rytmus a vyšetřuje se základní motorika.

Léčba breptavosti

Tumultus dítě nijak neobtěžuje ani netrápí. Dítě nemá tudíž velkou motivaci, která by ho hnala ke zlepšování. Proto bývá léčba breptavosti složitější a dlouhodobější než v případě jiných řečových poruch. Neusněte ale na vavřínech. Pokud se nezačne breptavost u dítěte řešit včas, může přetrvat až do dospělosti, kdy se často kombinuje s koktavostí nebo jinou poruchou související s lehkou mozkovou dysfunkcí.

Nejdůležitější je trpělivost a důvěra

K léčbě breptavosti se přistupuje podobně jako v případě koktavosti. Je zapotřebí velké trpělivosti od dítěte, logopeda i všech členů rodiny. Důraz je kladený především na jasné a zřetelné vyslovování, správné dýchání, výstižné vyjadřování a cit pro rytmus. Ideální je tlumit u dětí rychlost mluvy nejen slovně („mluv pomalu“), ale především jednoduchými gesty rukama. U odrostlejších dětí se můžete předem domluvit na signálu, který budete pro zpomalení mluvy používat. Nebudete tak muset dítěti skákat do řeči ani ho zbytečně stresovat.

Jděte příkladem

Doma se snažte mluvit klidně a správně. Pečlivě vyslovujte každé slovo, při mluvení nespěchejte a jemně usměrňujte všechny chyby, kterých se dítě dopustí. U malých dětí je velmi důležitá spolupráce nejen samotného dítěte, ale také rodičů a pedagogů ve školce či ve škole.

Co je důležité pro logopeda při léčbě breptavostí dítěte?

 • Podpora plynulosti řeči
 • Zlepšení soustředění a zvýšení pozornosti
 • Navození správného tempa řeči i při spontánním projevu
 • Rozvíjení rytmického cítění
 • Lepší výsledky při čtení, psaní a vyjadřování

Prevence breptavosti

Breptavosti nebo alespoň jejímu rychlému rozvoji, lze naštěstí částečně předejít. Obzvlášť důležitá je častá komunikace s dítětem formou mírné mluvy se správnou výslovností a klidným dýcháním. Dávejte si pozor i na zřetelné vyslovování samohlásek, jasné vyjadřování a správný rytmus řeči.

Vývojová dysfázie u dětí: Vrozená porucha řeči, se kterou je třeba pracovat

Máte šanci se breptavosti zbavit?

Vše závisí především na včasném zachycení poruchy a vhodné volbě logopeda. Pokud budete s dítětem mluvení pravidelně procvičovat a budete dbát na pokyny od odborníka, dočkáte se příznivých výsledků. Výsledek léčby závisí také na osobnosti dítěte a jeho přístupu.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Breptavost u dětí. Jak ji poznáte a co můžete pro dítě udělat?