Menu
MotherClub.cz
Jak zvládat mateřství

Dítě chce po rozvodu k otci. Od jakého věku soud akceptuje přání dítěte?

Rozvod je velmi stresující životní situace, která zasahuje do chodu celé rodiny, a to na dost dlouhou dobu, než se všechno uklidní. Zásadní roli hrají podmínky rozvodu a svěření dítěte do péče. Ne vždy všechno probíhá hladce a podle vašich představ. Ve většině případů se soud vždy přikláněl k tomu, aby bylo dítě svěřeno do péče matky, ale co když dítě chce po rozvodu k otci? V jakých případech může dostat dítě do péče otec a odkdy se soud přiklání k přání dítěte, u kterého z rodičů chce žít?

Syn chce bydlet s otcem

„Chci bydlet s tátou,” oznámí vám syn. Jaký k tomu může mít důvod? Udělala jste něco špatně? Důvodů může být hned několik. Při rozvodu rodičů dochází k rozvrácení rodiny a děti jsou těmi největšími oběťmi. Je to ně pro vysoce stresující situace, se kterou si jejich křehká psychika musí nějak poradit. Často dochází i k vytěsnění některých prožitků, pocitů, vzpomínek na konkrétní situace, a mnohdy se také dítě přiklání na stranu jednoho z rodičů a viní toho druhého. To ovšem v tom lepším případě. V tom horším totiž dítě viní z rozvodu rodičů samo sebe. Dítě s ohledem na svůj věk nedokáže uvažovat racionálně, vidět situaci s nadhledem a porozuměním, nedokáže rozumět tomu, co se vlastně mezi rodiči stalo a proč už se nemají rádi.

Nezřídka dochází i k cílené manipulaci rodičů a štvaní dětí proti tomu druhému s cílem získat potomka na svou stranu. Někdy se tyto vlivy projevují i neuvědoměle už jen třeba tím, jak jeden z rodičů o druhém mluví před dítětem, aniž by mu došlo, že dítě by tohle rozhodně slyšet nemělo. Může jít o vypjaté emoční a afektivní situace. Dítě tak může být svědkem konfliktu rodičů a nechtěně něco zaslechnout, co si případně i špatně vyloží nebo to nedokáže ve svém věku správně chápat.

Dalším a zcela přirozeným důvodem, proč chce jít syn k otci, je to, že oba muži mají k sobě blízko. V určitém věku také syn potřebuje svého otce mnohem více, objevuje se přejímání mužských vzorů, může mít s otcem velmi pěkný vztah. Tyto potřeby gradují před začínající pubertou, kdy je otec pro syna vzorem. V pubertě pak často dochází k určité rivalitě a nepříjemnému zjištění, že otec není zase tak dokonalý, jak si syn myslel.

Střídavá péče v jednom bytě je lepší. Děti potřebují bezpečí a řád

Dítě odmítá otce. Jaké má k tomu důvody?

„V předškolním období a mladším školním věku může převažovat preference toho z rodičů, který má blíže k zájmům dítěte. Dítě pak může odmítat otce i v pozdějším věku, a to v případě, kdy jsou patrné rozdíly v tolerování hranic mezi oběma rodiči. Jeví se přirozenější, že dítě v určitém věku upřednostní rodiče, který mu více dovoluje, nakupuje lepší hračky, věci apod. Takového rodiče však spíše dítě preferuje z určité mazanosti, nemusí jít vůbec o to, že toho druhého nemá rádo,” vysvětluje Mgr. Jana Lepková v našem článku Proč dítě odmítá otce a co svému dítěti nesmíte nikdy říct.

Je také pochopitelné, že u rozvádějících se rodičů nebude obvyklá harmonie a kromě manipulace ze strany rodičů se může objevit i manipulace přímo ze strany dítěte, které tak v bezradnosti a naštvanosti využívá situace k tomu, aby získalo výhody pro sebe. Pak preferuje toho z rodičů, který mu kupuje více dárků a podobně, proto by se v žádném případě neměl odmítaný rodič o něco takového snažit a získávat si dítě tímto způsobem.

Dcera chce žít s otcem

Pokud chce žít dcera s otcem, většinou za tím stojí nějaká averze vůči matce. Dcery a matky rovněž mají k sobě blíže, a pokud ten vztah moc nefunguje, pak může dcera vyhodnotit, že jí s tátou bude lépe. Tento požadavek může zpravidla nastat spíše až v pubertě a v období dospívání, kdy se mohou mezi matkou a dcerou přirozeně objevovat konflikty a nedorozumění. Pokud by chtěla například dcera v mladším školním věku bydlet s tátou, bylo by to spíše více neobvyklé a hodno prošetření příslušnými orgány. Může jít o vážnější problémy matky, která třeba nezvládá výchovu, ale i například o manipulaci ze strany otce.

Každopádně vždy záleží na tom, jak se rodiče dohodnou, jaké mají možnosti a především vzájemné vztahy s dětmi. Pokud se dohodnout nedokáží, rozhodne to za ně soud. Dnes se již i u malých dětí přihlíží k tomu, aby měl otec možnost své děti vídat a vychovávat, proto soud často rozhodne o spravedlivé střídavé péči.

Svěření dítěte do péče a jak probíhá. Co všechno byste měla vědět?

Kdy si dítě může říct, s kým chce žít?

Soud samozřejmě akceptuje požadavky dítěte na to, se kterým z rodičů chce žít. Pokud nerozhodne o střídavé péči, může vyslechnout názor dítěte staršího 12ti let, ale soud může brát v potaz i požadavky mnohem mladších dětí, například kolem osmi let. A zatímco dříve bylo obvyklé v převážné většině případů výhradní svěření dítěte do péče matky s tím, že otec mohl dítě vídat o víkendech a stanovených svátcích nebo na jedno odpoledne v týdnu, v dnešní době se často preferuje střídavá péče rodičů. Ta však má nejen své výhody, ale i nevýhody.

U střídavé péče se dítě nemusí rozhodovat pro jednoho z rodičů, ale vídá se s oběma rodiči, kteří se stejnou měrou podílejí na výchově. Mezi obvykle zmiňované nevýhody patří neustálé změny a pendlování dětí z jednoho prostředí a způsobu výchovy do druhého, často mezi znesvářenými rodiči, což nepůsobí nijak pozitivně na citlivou dětskou psychiku a potřebu režimu, klidu a bezpečí dítěte.

Podmínky svěření dítěte do péče otce

Dnes již neplatí to, že se dítě svěřuje na 100 % do péče matky. Důvody a podmínky svěření dítěte do péče otce bývají různé, nejčastěji je to ale zanedbání péče ze strany matky a mnohé další vážné důvody jako například alkoholismus, drogová závislost, vážné onemocnění nebo duševní onemocnění matky. Také je důležité prokázat, že se matka o své dítě nemůže naplno starat. Může k tomu ale dojít i z méně závažných důvodů, anebo ze samotného rozhodnutí matky dítěte. V těchto případech musí se svěřením dítěte do péče otce matka souhlasit. Důvodem může být třeba její práce v zahraničí, péče o další sourozence, jiný životní styl, finanční problémy.

Soud ale nemůže matce vzít dítě a svěřit ho do výlučné péče otce, pokud s tím matka nesouhlasí a nejsou k tomu žádné závažné důvody. Velkým strašákem mnoha žen bývá pomstychtivý exmanžel s dlouhými prsty, který má určité postavení a peníze a může například někoho podplatit nebo využít prostředků manipulace k tomu, aby ženu bezdůvodně pošpinil a dítě jí sebral. Tyto scénáře se naštěstí vyskytují ve většině případů jen ve filmech, ale nemůžeme s jistotou tvrdit, že by se reálně nikdy nic takového nestalo.

Ohodnoťte tento článek:
2,8
Právě čtete

Dítě chce po rozvodu k otci. Od jakého věku soud akceptuje přání dítěte?