×
MotherClub.cz

Svěření dítěte do péče a jak probíhá. Co všechno byste měla vědět?

Svěření dítěte do péče
Zdroj: Shutterstock

Pokud uvažujete o rozvodu a máte děti, ocitáte se v těžké životní situaci, kterou bude potřeba zvládnout na jedničku – a především s ohledem na dítě. Bojíte se, že byste mohli přijít o dítě a chcete si najmout dobrého právníka? Pak ale dobře zvažte všechny důsledky. Komu dítě připadne a jak celý proces svěření do péče probíhá? Přečtěte si informace, které mohou být pro vás užitečné.

Návrh na rozvod manželství: Jak postupovat?

Pokud se skutečně chcete rozvést, je potřeba podat návrh na rozvod manželství k příslušnému okresnímu soudu v místě současného nebo minulého bydliště obou manželů, nebo již pouze jednoho z manželů, pokud se druhý již odstěhoval. Jestliže půjde o nesporný rozvod, sepíšete si s manželem dohodu, ve které předložíte majetkové uspořádání pro dobu po rozvodu a pokud máte děti, musíte také přednést návrh dohody o úpravě poměrů dítěte na dobu po rozvodu. To všechno vám ale teprve musí soud schválit – anebo také ne. Za těchto podmínek obvykle soud nezjišťuje příčinu rozvratu manželství a zabývá se především péčí o nezletilého. Když navržená dohoda není v souladu se zájmy dítěte, soud může rozhodnout jinak, jak se píše v § 907 občanského zákoníka.

U sporného rozvodu žádost o rozvedení manželství podává buď jeden nespokojený manžel, anebo třeba také oba, ale podstatou je, že se společně nedohodli a jsou ve vzájemném rozporu. V tomto případě soud souběžně zahajuje řízení o péči nezletilého dítěte a začne zjišťovat všechno možné. Vždy se především bere ohled na zájmy dítěte. Pokud vás trápí tahanice o dítě a nejste v tom s druhým manželem zajedno, určitě vás bude zajímat dle čeho soud určuje, komu bude svěřeno dítě do péče.

Alimenty. Jak se stanovuje výše výživného na děti a na co si dát pozor?

Jak probíhá soud o svěření dítěte do péče?

Informace o tom, jaké existují druhy péče a co všechno může nastat, jsou vypsané v §907 občanského zákoníku. Soud vychází výhradně ze zájmů dítěte. Bere ohled na osobnost dítěte, jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem. Dále také na jeho citové vazby k rodičům a případným sourozencům nebo dalším příbuzným a osobám žijícím ve společné domácnosti s rodiči. Zohledňuje se zázemí rodičů, životní poměry a způsob výchovy. Soud na prvním místě vychází z toho, kdo o dítě doposud řádně pečoval a dbal o jeho citovou, rozumovou a morální výchovu, a u koho se dítě bude mít po všech stránkách lépe.

Samozřejmě že dítě má právo na to vídat oba rodiče, proto soud stanoví také četnost a pravidelnost kontaktů s druhým rodičem, než je ten u koho bude dítě žít. Péče tedy může být výhradní – pouze u jednoho z rodičů, dále střídavá, která se nyní upřednostňuje, anebo společná – s tou ale musí souhlasit oba rodiče. Soud může také svěřit dítě do péče jiné osoby než rodiče, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte.

Druhy péče o dítě: výlučná, střídavá a společná

Existují tedy tři základní druhy péče o dítě, které může soud zvolit:

Výlučná péče – dítě je trvale v péči jednoho rodiče. Druhý rodič na dítě platí výživné, má všechna rodičovská práva jako doposud a má právo se s dítětem stýkat.

Střídavá péče – každý z rodičů vykonává péči o dítě po stanovenou dobu. Oba rodiče se v péči pravidelně střídají na základě vlastní dohody či přesně stanovených intervalů, které určil soud v nejlepším zájmu dítěte. Zpravidla to bývá týden či dva. Po dobu, kdy o dítě pečuje druhý rodič, někdy hradí první rodič výživné, anebo mohou být oba rodiče hrazení výživného zproštěni. To znamená, že každý v době, kde je dítě u něj, automaticky hradí veškeré potřeby dítěte. Rodičovská práva a rodičovskou odpovědnost mají oba rodiče neustále – v případě jakékoliv péče. V zájmu dítěte se také doporučuje provést střídání v pátek, aby se přes víkend dítě aklimatizovalo a užilo si volný čas s druhým rodičem, než začne škola a profesní povinnosti rodiče.

Společná péče – oba rodiče pečují o dítě stejnou měrou, výživné se obvykle neplatí. Dítě žije s oběma rodiči ve společné domácnosti, anebo se pobyt dítěte u rodičů bydlících zvlášť střídá na základě jejich vzájemné dohody. Podmínkou společné péče je však to, aby se oba rodiče dokázali spolu dohodnout.

Mít dítě s cizincem je rizikem. Po rozvodu často nemáte nárok vůbec na nic

Styk s dítětem – jak často může druhý rodič vidět své dítě?

Pokud oba partneři nemají dítě ve střídavé péči, může druhý rodič vidět své dítě obvykle každý druhý víkend v měsíci od pátku do neděle. Dále také jedno odpoledne v každém týdnu a rovněž o svátcích a prázdninách může dítě střídavě pobývat u obou rodičů, i když je ve výlučné péči jednoho z nich. Tohle platí většinou pro starší děti. U kojenců a batolat je to jinak, spíše se stanovuje častější, avšak krátkodobější styk s dítětem.

Co je to předběžné opatření a kdy je potřeba?

Někdy také dochází na předběžné opatření. O co se vlastně jedná? Předběžné opatření je institut, který slouží k předběžné a prozatímní úpravě mezi účastníky. Soud o něm rozhoduje ještě před samotným řízením, případně také v jeho průběhu. Rodič, proti kterému opatření směřuje, má povinnost platit druhému rodiči výživné v nezbytné míře, anebo má složit peněžitou částku do úschovy. Také mu může být dočasně omezen styk s dítětem. Předběžné opatření se vydává, pokud existuje obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí druhým rodičem.

Běžně u sporného rozvodu již k předběžnému opatření nedochází, pouze ve vážných případech dle § 924 občanského zákoníku, které se týkají nedostatečné péče o dítě nebo zanedbání péče. Návrh na předběžné opatření o předběžné úpravě poměru dítěte může podat OSPOD, což je orgán sociálně-právní ochrany dětí, který zastupuje dítě ve věcech, ve kterých není schopno, jakožto nezletilé, rozhodovat samo, a ve kterých nemohou rozhodovat rodiče.

U předběžného opatření zůstává rodiči rodičovská odpovědnost. Má tedy vyživovací povinnost, právo se s dítětem vídat a rozhodovat o jeho záležitostech, pokud v závažných případech neurčí soud jinak, ale dítě je prozatím svěřeno do péče někoho jiného – například příbuzného nebo druhého rodiče. U standardně probíhajícího rozvodu, kde neexistuje obava z ohrožení dítěte se takové předběžné opatření již nevydává.

Svěření dítěte do péče otce

Pokud se bojíte, že si u sporného rozvodu druhý rodič přivede k soudu schopného a dravého právníka, který na vás vyhrabe jakoukoliv špínu a bude se snažit za každou cenu dosáhnout svého, můžeme vás uklidnit. Existuje několik možností, jak tomu předejít. V prvé řadě je vždy lepší pokusit se nějak dohodnout. V druhém případě vám nezbude než věřit soudu, který dělá všechno pouze a jedině v nejlepším zájmu dítěte a agresivního rodiče, jenž se snaží až příliš a nechová se korektně, rychle prokoukne.

To, že dítě patří výhradně matce, již dneska neplatí na 100 % a za každou cenu. To by se otcové dětí pěkně diskriminovali. Oba rodiče mají plnou rodičovskou zodpovědnost a mají právo na své dítě. Rodičovskou zodpovědnost soud omezuje pouze v závažných případech. Není ničím neobvyklým, že soud svěří dítě do výlučné péče otce, avšak pouze tehdy, pokud s tím matka souhlasí, anebo se nedokáže postarat o dítě a prokáže se u ní například zanedbání péče. Většinou soud vychází z toho, že dítě má právo na oba rodiče a oba rodiče mají právo na své dítě. Proto bývá nejčastěji zvoleným řešením střídavá péče, která má však také svá úskalí.

Střídavá péče v jednom bytě je lepší. Děti potřebují bezpečí a řád

Úprava poměrů dítěte v partnerství

I když spolu nejste sezdaní, přesto se můžete po rozchodu s partnerem obrátit na soud. V případě že máte děti, je to často nezbytné – a vždy platí naprosto stejná pravidla jako pro případ manželství. Soud v nejlepším zájmu dítěte může svěřit dítě do výlučné nebo střídavé péče, a stanoví výživné, které má povinnost platit druhý z partnerů či partneři mezi sebou navzájem.

Výživné na dítě – o čem rozhoduje soud?

Zajímá vás, jak je to s výživným? Výživné je určeno k hrazení potřeb dítěte, které se týkají naprosto všeho, včetně stravy, oblečení, hrazení školy, kroužků, jízdného a podobně. Soud rozhoduje s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte a k životní situaci a výši výdělku rodičů. Soud nezkoumá pouze aktuální výši příjmu ze zaměstnání, ale případné dluhy, exekuce, rodinný majetek či další finanční závazky. Výživné může platit i rodič, který nepracuje a nemá žádné příjmy.

Soud obecně vychází z toho, že životní úroveň rodičů by měla být stejná jako životní úroveň dítěte. Pokud je životní úroveň obou rodičů značně odlišná, dítě má právo dosáhnout té vyšší životní úrovně jednoho z rodičů. Majetnější rodič tedy platí na dítě více peněz. Výhodou je, že s výživným lze operovat i zpětně. Můžete žádat stanovení výživného i tři roky zpětně, anebo zpětně změnit jeho výši. Pokud si podáte návrh na změnu výživného, druhý manžel vám potom bude muset doplatit rozdíl ve lhůtě stanovené soudem.

3.6/5 - (7 votes)

3.6/5 - (7 votes)

Nejvíce vás zajímá:

Početí miminka:

Děti:

Zdraví:

Vaření pro děti:1 Komentář Svěření dítěte do péče a jak probíhá. Co všechno byste měla vědět?

  1. dobry den prosim Vas jak je to ze sverenim deti do pece kdyz sme nebyki manzele ….?ja zatim nemam trvalou praci mohlo by se stat,ze soud by nase deti ,mohl sverit do pece byvaleho partnera?Dekuji

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*