×
MotherClub.cz

Zajímá vás pěstounská péče. Jaké podmínky musíte splnit?

pěstounská péče

Již delší dobu přemýšlíte nad tím, jak změnit svůj život tak, aby konečně dával smysl? Věříte, že vše dobré se člověku v životě vrátí? Sami žijete v relativním blahobytu a rádi byste dopřáli hezčí život i někomu jinému? Pokud vás zajímají podrobnější informace o pěstounské péči, poradíme vám, jak na to, a hlavně vás seznámíme s tím, co vše pěstounská péče obnáší.

Profesionální pěstounská péče

Pěstounská péče je variantou náhradní rodinné výchovy. Na rozdíl od adopce neztrácí dítě v péči pěstounů kontakt se svou biologickou rodinou. Děti do pěstounské péče svěřuje soud tehdy, pokud se o ně nemohou či nechtějí starat jeho vlastní rodiče. V poslední době se dává přednost umísťování dětí k pěstounům, ať už na rok či dlouhodobě, před jejich pobytem v ústavním zařízení, tedy v kojeneckém ústavu či dětském domově. Ústavní péče totiž podle odborníků nedokáže dětem zajistit takové emocionální a sociální zázemí jako pěstounská rodina. Výhody pěstounské péče pro dítě hrají velkou roli v rozhodování, zda se také připojit mezi pěstouny. Je to jedna z mála prací, která má opravdu smysl. Podívejme se nyní podrobně na vše, co by vás mohlo v souvislosti s pěstounskou péči zajímat.

Pěstounská péče

Pěstounství jakožto forma náhradní rodinné péče o děti v Česku funguje již dávno. Existují dvě formy pěstounství, pěstounská péče na přechodnou dobu a pěstounská péče dlouhodobá. Dlouhodobá pěstounská péče je vhodná především pro lidi, kteří chtějí být dítěti mámou a tátou, budou jej vychovávat a zůstanou s ním v kontaktu i v dospělosti. Na rozdíl od přechodné, která je většinou pouze krizovým řešením. Dalšími typy náhradní rodinné péče jsou poručenství, svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče či hostitelská péče.

Pěstounská péče dlouhodobá

Dlouhodobá pěstounská péče je buď příbuzenská či nepříbuzenská. Dle Nového občanského zákoníku soud zpravidla umístí dítě do péče pěstounů na dobu, po kterou trvá rodičům překážka v osobní péči o dítě s tím, že rodič může kdykoli požádat soud o vrácení dítěte zpět do své osobní péče. Proto i takzvaná klasická dlouhodobá pěstounská péče může mít jen dočasné trvání. Pokud však biologický rodič zájem neprojeví, trvá dlouhodobá pěstounská péče do 18 let věku svěřeného dítěte.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu představuje de facto zaměstnání, které vykonávají lidé zařazení v evidenci profesionálních pěstounů. Stát dotyčné osoby platí za to, že jsou připraveny kdykoli přijmout do péče cizí dítě, které je toho času bez rodiny. A opět jej vrátit, jakmile se situace vyřeší. Pro dítě se mohou mezitím najít adoptivní rodiče, anebo se může vrátit do původní rodiny. V některých případech je možné změnit status profesionální pěstounské péče na dlouhodobou.

Nedomazlené děti. Co všechno může způsobit nedostatek něhy?

Pro dlouhodobé pěstouny může být těžké žít s vědomím, že jsou rodiči, a přitom může kdykoliv zazvonit telefon a dítě se bude muset vrátit do původního prostředí, protože se tam změnily podmínky. Naproti tomu pěstoun na dobu přechodnou sám sebe nevnímá jako nového rodiče. Je to rodina, kde dítě na tu svoji pravou teprve čeká. Kde ho mají všichni rádi, jsou tam pro něj neustále, během dne i noci, ale nejsou ” jeho” napořád. Pěstouni na přechodnou dobu vědí, že miminko od nich odejde tam, kde bude jeho opravdové doma. Jsou samozřejmě smutní, když je dítě opouští, ale netrhá jim to srdce, protože celou dobu nebylo vnitřně jejich. Vědí, že jde domů a jsou rádi i za něj. Doba je určená maximálně na rok, pěstouni s tím počítají.

Jaká jsou práva dětí v pěstounské péči?

Dítě má především právo na řádnou péči v pěstounské rodině. Pěstoun při výchově svěřeného dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte a v těchto záležitostech také rozhodovat. Spravuje také jmění dítěte. Pěstounskou péči kontroluje místně příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, kterému podává zprávu každých půl roku doprovázející pomáhající organizace. Dítěti musí být také umožněn kontakt s biologickými rodiči a dalšími osobami blízkými.

Pěstounská péče – dávky 2017

Ať uvažujete o klasické pěstounské péči nebo o pěstounské péči na přechodnou dobu, jistě vás zajímá i finanční stránka věci. Základní dávkou pěstounské péče je odměna pěstouna. Pobírá ji klasický i profesionální pěstoun. Výše měsíční odměny se odvíjí od počtu svěřených dětí.

Měsíční odměna: Klasická pěstounská péče

8000 Kč, když pečuje o 1 dítě

12 000 Kč, když pečuje o 2 děti

20 000 Kč, když pečuje o 3 a více dětí

20 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV

za každé další dítě svěřené do péče se pak odměna zvyšuje o 4000 Kč

Měsíční odměna: Profesionální pěstounská péče

20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá

24 000 Kč, když pečuje aspoň o 1 dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV

Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 4000 Kč

Čistá odměna pěstouna je nižší než uvedené hrubé částky, odečítají se povinné odvody. K odměně si pěstoun může přivydělávat bez omezení, nepřijde o ni. Pokud jsou pěstouny oba manželé, náleží odměna jen jednomu.

Starší muž strávil posledních 12 let mazlením se s miminky. Proč to dělá?

Peníze na pokrytí potřeb dítěte

Kromě odměny dostávají pěstouni také peníze na pokrytí potřeb nezaopatřeného dítěte. Konkrétní měsíční částka se odvíjí od věku dítěte:

4500 Kč pro dítě ve věku do 6 let

5550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let

6350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let

6600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Když je dítě nemocné nebo zdravotně postižené, a tudíž závislé na pomoci jiného člověka, měsíční příspěvek se zvyšuje až na 9000 Kč měsíčně. Pěstoun, který přebírá dítě do (klasické) pěstounské péče, navrch může čerpat jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, určený na úhradu počátečních nákladů spojených s příchodem dítěte do rodiny (8000 až 10000 Kč). Profesionální pěstouni tuto možnost nemají.

Na co ještě máte nárok?

Pěstoun (klasický i profesionální) může vedle odměny čerpat také mateřskou, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Stát může přispět i na auto. Velká pěstounská rodina totiž potřebuje i velké auto. Podmínkou je, že máte v pěstounské péči (pouze v klasické dlouhodobé formě pěstounství) aspoň tři děti. Profesionální pěstouni na dávku nárok nemají. Jednorázový příspěvek se vyplácí ve výši 70 procent pořizovací ceny auta nebo prokázaných výdajů na opravu stávajícího vozu. Horní hranice příspěvku je stanovena na sto tisíc korun.

Kdy a proč říct dítěti, že je adoptované. Je správné to odkládat?

Pěstounská péče – požadavky

Hlavním účelem pěstounské péče je zajistit dítěti osobní péči o jeho osobu, obdobnou péči v přirozené rodině. Žadatel o svěření dítěte do pěstounské péče by měl být člověk vysokého morálního kreditu, motivací pro přijetí dítěte by měla být především touha pomoci dítěti, které nemělo doposud v životě příliš štěstí.

Které děti je vhodné umístit do pěstounské péče?

Podle odborníků jsou k umístění do pěstounské péče nejvhodnější děti odlišného etnického původu. Je tomu tak především z hlediska zvýšených nároků na adaptační schopnosti těchto rodičů. Dále se jedná o děti s vážnějším postižením, kdy péče o ně vyžaduje od náhradních rodičů určité sebeobětování, které lze spíše očekávat od pěstounů. Převažují u nich totiž altruistické motivy pro přijetí dítěte, na rozdíl od osvojitelů, kteří přijetím dítěte řeší především vlastní bezdětnost. V neposlední řadě je pěstounská péče určená především pro děti starší, které se již do osvojení, vzhledem ke svému věku nehodí – pěstounská péče je pro ně daleko vhodnější alternativou náhradní rodinné péče.

Pěstounská péče – postup při žádání o svěření dítěte

Pokud jste se rozhodli přijmout dítě do pěstounské péče, budete muset nejprve zajít na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností  a zde si podat žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče – pěstounské péče. Budete muset doložit vaší rodinnou a životní situaci, beztrestnost, osobní motivace pro přijetí dítěte do náhradní pěstounské péče (žadatelé předkládají tři fotografie, které podle jejich názoru charakterizují jejich vztah), zprávu o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře (žadatelé musí být fyzicky a psychicky schopni zajistit péči), dále údaje o ekonomických poměrech (zaměstnanci dokládají smlouvou na dobu neurčitou, podnikatelé výpisem ze živnostenského listu). Když je dokumentace kompletní, postoupí ji obecní úřad krajskému úřadu, který následně zajišťuje odborná psychologická vyšetření. Po ověření krajský úřad zajišťuje pro žadatele o svěření dítěte do pěstounské péče tzv. přípravu žadatelů pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, která má minimální rozsah pro pěstounskou péči 48 hodin, a pro pěstounskou péči na přechodnou dobu 72 hodin.

Říká se jim krkavčí matky. Proč matka opustí dítě?

Evidence osob vhodných pro výkon náhradní rodinné péče

Žadatel, který projde přípravou, je zařazen do evidence osob vhodných pro výkon náhradní rodinné péče. Nyní už jen čeká na oznámení o nalezení a vybrání vhodného dítěte. Když se tak stane, krajský úřad žadatele vyrozumí, ve kterém ústavu se dítě nachází. Po osobním seznámení se s dítětem mají žadatelé právo se rozhodnout, zda chtějí dítě do své péče. Pokud se rozhodnou že ano, podají si žádost na obecní úřad, který jim usnesením svěří dítě do tzv. předpěstounské péče, která trvá 3 měsíce a během těchto tří měsíců si musí podat návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče.

Jak vypadá běžný pěstoun?

Většina pěstounů má vlastní děti, které již odrostly a odešly z domova. Typicky je jim okolo 50 let. Sami si prožili hezký, spokojený, zajištěný život a nyní by jej rádi zajistili také pro děti, které bohužel takové štěstí jako oni neměly. Snaha pomoci, to je to nejdůležitější, co pěstouny spojuje. Nečekají od dětí vděk, ani, že to bude vždy jednoduché. Ale vědí, že to za všechny ty peripetie stojí. Že pomohou udělat svět lepším. Pokud nejste stále rozhodnuti, zda do toho jít či ne, možná by pro vás mohlo být zajímavé přečíst si příběhy některých dětí, které vyrůstaly v pěstounské rodině. Několik konkrétních příběhů očima dětí si můžete přečíst v knize Kruh mladých, která vyšla elektronicky jako e-book. Jejich příběhy jsou silné a přesvědčí vás o tom, jak moc velký smysl to má.34 Komentáře Zajímá vás pěstounská péče. Jaké podmínky musíte splnit?

 1. Zajímám se o pěstounskou péči.Sama jsem vychovala 4 syny a ráda bych ještě udělala nějaké dítko šťastným.Ale už jsem v důchodu, je možné i přes to o pěstounskou péči žádat?

  • Dobrý den,

   Jak u osvojitelů (adoptivních rodičů), tak i u pěstounů je doporučováno, aby jejich věk přibližně odpovídal obvyklému věku rodičů. Zákon věk pěstounů konkrétně neupravuje (pochopitelně pěstoun musí být zletilý). Při rozhodování o svěření dítěte do péče pěstouna odborníci posuzují individuálně každou situaci tak, aby byl zohledněn nejlepší zájem dítěte. Zejména v dlouhodobé pěstounské péči je vhodné, aby věkový rozdíl mezi dítětem a pěstounem byl přiměřený – tedy ne příliš malý, ani příliš velký věkový rozdíl. To odpovídá přibližně věkovému rozdílu jedné generace.

   V pěstounské péči na přechodnou dobu je rozhodující především dostatek dovedností, zkušeností a sil pěstouna na péči o konkrétní dítě. Určitě se tedy přihlaste na úřadě, že máte zájem o dlouhodobé pěstounství, ale je pravděpodobnější, že vám nabídnou pěstounskou péči na přechodnou dobu. Jedná se o velice důležitý článek celého procesu – namísto do ústavu jsou narychlo děti umisťovány k přechodným pěstounům, kde čekají, dokud se jim nenajde vhodná rodina.

   Moc děkujeme za dotaz, více informací naleznete např. zde: hledamerodice.cz

  • Dobrý den,

   zákon toto přesně nespecifikuje. Vždy záleží na konkrétní situaci. Doporučuji vám se obrátit na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zde si podat žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče – pěstounské péče. Na sociálním odboru bývá jeden konkrétní pracovník, který se zabývá náhradní rodinnou péčí a ten by vám měl podat základní informace.

  • Dobrý den. Mám velký zájem, se stát pěstounkou na přechodnou dobu. Je mi 51 let a manželovi 58 let. Máme 2 vnoučata a jsme zdraví. Můj problém je, že svou práci vykonávám již 30 let a přestala mě naplňovat. Tak jsem začala dělat brigádu a příští měsíc nastupují do nového zaměstnání jako terénní pečovatelka. Což si myslím, že je krásná a hlavně potřebná práce. Ale ještě radši, bych se starala o miminka. Bohužel jsem se o tom dozvěděla až teď. Můj problém tedy je, že jsem ve výpovědi a nastupují do nového zaměstnání. Tak tím pádem, nesplňují podmínku pracovní smlouvy na neurčito. Zatím ji stále mám, ale v novém zaměstnání ji budu mít nejdřív na rok. Tak nevím, potřebuji poradit, jestli mám žádat o dočasnou pěstounku. Četla jsem, že to je hlavní podmínka. Bydlíme na vesnici v rodiném domě ve Velkých Hamrech. Děkuji za odpověď

   • Dobrý den, to je skvělé. Prosím obraťte se na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tam Vám určitě poradí nejlépe. Přeji hodně štěstí.

    • Dobrý den. Prosím obraťte se na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tam Vám poradí nejlépe. Přejeme hodně štěstí.

   • Dobrý den chtěla bych poradit mám v péči malého 2 leteho vnoucka a neberu na něj žádný penize. Pry pestounskou péči pribuznym zrušili. Je to pravda?

  • Dobrý den,

   zákon toto přesně nespecifikuje. Vždy záleží na konkrétní situaci. Doporučuji vám se obrátit na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zde si podat žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče – pěstounské péče. Na sociálním odboru bývá jeden konkrétní pracovník, který se zabývá náhradní rodinnou péčí a ten by vám měl podat základní informace. Na základě zkušeností rodičů, kteří o pěstounskou péči žádali, se nenechte odbýt negativním stanoviskem pracovníka. Žádost si prostě podejte a uvidíte, jak se to vyvrbí. Mnohdy je dítě svěřeno do péče i tehdy, kdy to úředníci předem vyvraceli.

    • Dobrý den, to určitě můžete. Doporučuji vám se obrátit na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zde si podat žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče – pěstounské péče. Přeji hodně štěstí.

 2. Dobry den,mužu žadat o pěstounskou peči ,když nemam ani jedno dite vychované a sama dite mit nemohu a rada bych udelala usměv na tvaři nejakemj miminku ????

  • To je úžasné a chvályhodné. Určitě Vám doporučuji obrátit se na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zde si podat žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče – pěstounské péče. Anebo zkusit zažádat o adopci.

 3. S manželkou se zajímáme o pěstounskou péči.Bude nám 36 a vlastní mít nemůžem.Jaká je šance že by nám dítě svěřili.Radi bychom nějakému dítěti pomohli.Ale píšete že většina lidí žádá starších a s dětma a mi je nemáme.Jakou šanci máme.Finančně sme na tom dobře a byt máme velký

  • Určitě Vám doporučuji obrátit se na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zde si podat žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče – pěstounské péče. Anebo zkusit zažádat o adopci. O tom, zda jste vhodnými kandidáty, posuzují jiní, ale pokud je tolik dětí v ústavní péči, je určitě dobře, že je o ně zájem. Držíme Vám palce.

 4. Dobry den…mam dve deti 10 a 3roky jsem samozivitelka…chodim do prace…rada bych pomohla nejakemu ditku a dala mu domov a lasku…je nejaka sance ze by mi sverili dite do pestounske pece?

 5. Dobrý den,mohu si vzít do pěstounské péče vnuka když vím že je zanedbaný a my by jsme mu to rádi vynahradili? Dcera má ještě dva menší syny a ten nejstarší je zanedbáván dekuji

  • Dobrý den, zkuste se obrátit na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nejprve se ale raději informujte anonymně a obecně. Dále bych se zkusila domluvit s dcerou, zda s tím souhlasí. Jde o to, že pro vztahy v rodině a i kvůli vnukovi určitě bude lepší se domluvit ve smíru, neż aby to dcera brala tak, že jste jí nahlásila na sociálku, že se o dítě nestará.

   Zkuste raději vše nejprve ‘po dobrém’, jestli mi rozumíte. Přeji hodně štěstí Vám i vnukovi. Pokud má další dvě děti s jiným partnerem, bude to možná nejlepší řešení pro všechny. Ubudou sváry s otčímem, u vás se bude mít vnuk skvěle a maminku může kdykoli navštívit. Je otázka, zda je nutné, aby to šlo oficiální cestou, zda se prostě jen nedomluvit takto s dcerou. Pokud o tom nebude chtít slyšet, zkuste se poradit na tom sociálním odboru, ale opravdu z počátku jen teoreticky, aby to nepřerostlo v něco jako rozvodovou bitvu.

 6. Dobry den mam dva starsy syny ale jsou svereny do pece otce jelykos jsem sy nasla jynyho partnera a nemela jsem vhodne bytove podminky ted je mam a on mi je nechce dat trikrat jsem zadala soud a oni mu je porad nechavaji vym ze ten starzi ma problemy ve skole a mladsy chce jit ke me co mam delat.

  • Dobrý den,
   Zajímalo by mě zda při klasické pestounske péči při odměně pěstouna mohu být na nemocenské v rámci zaměstnání, jde mi o to
   zda mohu pobírat dávky nemocenské z ossz a zároveň odměnu pěstouna. Dekuji

 7. Dobrý den, mám problém a potřebuji poradit moje matka má kluk Daniela v pp. Ale momentálně se odstěhovala od rodiny a vzala si ho sebou bydlí v 1kk a Daniel tam bydlí sní, je tam momentálně i její přítel a mají spolu sex před ním. Mezi postelemi mají Teda závěs.. Aby se Daniel nedíval… Dan má lehkou mentální retardaci a náběh na autismus tak kde bydlí je spousta problémových romských spoluobčanů a lehce přístupné drogi. Můj otec zadal o změnu péče ale sociálni pracovnice jsou matky kamarádky a ani nebyli manželé když odešla. Sociální pracovnice potvrdili že bydleni je vyhovující a psycholog mému otci řekl že si na romi má zviknout že by se snima stejně v životě setkal.. Soud nám řekl že není důvod na změnu péče není zas tak vážný.. U nás by měl Daniel vlastní pokoj + zázemí na doživotí.. A bydlíme na vesnici tak by mohl i ven (momentálně nesmí ven) matka bere na Daniela 20 000 a žádné peníze do něj neinvestuje 2500 ji stojí intr a 50kč má na týden sebou na ten internát když je hodný tak dostane i 100kč na internátu má zakázané hodit ven bez dohledu. Myslím si že pestounstvý je práce jako každá jiná a pro tu práci by měl splňovat nějaké požadavky. Soud zajímal akorát zda se matka o Dana stará (dá mu najist vozí ho do školi a k zubaři) máme velký rodiny dům s zahradou a bazénem kam za Danem jezdí kamarádi ale tam kde je teď nikdo nejezdí. U nás si stěžoval že tam nechce bydlet tak jsme zažádali o změnu. Jeho biologický otec bydlí v tom domě snama ale není schopen se o Daniela postarat proto zadal můj otec. Bohužel má matka do Daniela hustila že nemůže jezdit k nám že ji můj otec zbije nebo například že mu řekla že když neřekne sociální pracovnici co chce ona že sní nepojede do Egypta atd.. Je mi 22 let a chci svého bráchu z5 bydlel u nás 7 let a vyrůstali jsme spolu chybí mě a nechci o něj přijít dá se stim něco dělat i když soud se přiklonil na její stranu? A ještě bych dodal že matky nový přítel je v insolvenci a z těch peněz co má na Daniela mu platí dluhy… Já osobně bych ty peníze pro něj schovával a kdyby chtěl někde jinde bydlet tak mu do těch 18 let koupím byt nebo případně automobil který by chtěl.. Daniela miluju jako svého bratra i když není biologický, Ale matka se o něj pere pač by přišla o 20 000kč. Prosím o radu děkuji.

 8. Dobrý den, jsem rozvedená, mám dvě děti 22 a 19, syn již žije sám. Jsem invalidní důchodce, s neviditelnou vadou. Uvazuji o profesionální pěstounské péči. Co vše musím pro to udělat. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den.. mužu žadat o pěstounskou peči ,když nemám ani jedno dítě a bydlím sama bez partnera ? miluju děti a chtěla bych udělat úsměv na tváři miminku který hledá domov

 9. Dobry den mam v peči vnučata zijou semnou už 3roky jsem na úřade prace mam problem prijmout nabídnutou praci staram se o děti 24 hod mužů požadat zase soud o pěstonskou peči dekuji

 10. Dobrý den Chtěl bych dítě do pěstounské péče máme tři holky a další už nemůže mít ze zdravotních důvodů moc si to přejem ale bylo nám řečeno že když máme insolvenci tak nám ho nedají insolvenci už platíme 2roky a bylo nám řečeno že si máme požádat až půl roku před koncem insolvence coš nás zarazilo protože nám ho neschválí když si za žádáme teď což máme ještě 3 roky před sebou insolvece tak bych chtěl jestli si můžeme požádat prosíme o info jak to je děkuji.

 11. dobrý den chtěl bych se zeptat zda mam narok na pěstounskou péči.Soudem mi byla svěřena vnučka do péče,protože se dcera není schopna o ní starat.Nebo se to odvíjí od příjmu?Děkuji

 12. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bych mohla být pěstounkou i přesto, že můj zdravotní stav není stoprocentní. Trpím bipolární poruchou avšak dlouhodobě stabilizovanou (mám přiznaný ID 3. st.). Je mi 42 let, vlastní děti nemám, ale mám je moc ráda, proto také již 10 let vedu dětský divadelní soubor, což je můj přivýdělek, mám zde smlouvu na dobu neurčitou a dalším dlouhodobým příjmem je příjem z pronájmu, který mohu doložit daňovým přiznáním. Velmi ráda bych byla kamarádkou a průvodkyní třeba již teenagerům na cestě k dospělosti, pomohla jim a těšila se z jejich společnosti. Obecně jsem velmi charitativně zaměřená a prostě chtěla bych nějaké dítě učinit šťastným, tak jako by jeho přítomnost učinila šťastnou mě. Hrálo by u mě roli, zda mám partnera? Momentálně ano, ale je to složité. Velice děkuji za odpověď

 13. Dobrý den, jsem profesionální pěstoun již pátým rokem. Mohu se zeptat, jak je to v případě nemoci s nemocenskou u PPPD? Jsem po autonehodě,vypadá to, že nějakou dobu budu marodit. Děkuji, Sláva.

 14. Dobrý den , je mi 46 let a jsem rozvedená a bezdětná jelikož mi život nedopřál mít vlastní dítě zajímám se o pěstounskou péči.V současné době corona krize jsem přišla i o zaměstnání . Zají má mne zda by byla překážka být pěstounem a kam se obrátit.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*