Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Střídavá péče – jak to vidí psycholog

Martina Mádlová

Martina Mádlová

25. 6. 2018

Střídavá péče je velmi často skloňované téma. Většinou se jedná o zájem jednoho nebo i dvou rodičů po rozchodu. V některých zemích má střídavá péče přednost před ostatními formami. U nás má své zastánce i odpůrce. Jak vidí střídavou péči psychologové?

Jak vysvětlit dítěti rozvod a proč je důležité s dětmi o něm mluvit

Z pohledu psychologa existují následující podmínky pro úspěšné zvládnutí střídavé péče:

  1. Rodiče by měli být schopni se na střídavé péče domluvit ve prospěch dítěte. Nikdy by neměli používat děti jako zbraň při řešení konfliktů.
  2. Rodiče se také musí umět domluvit na výchově, aby v obou domácnostech panovala pokud možno stejná nebo alespoň podobná pravidla. Dítě by bylo velmi zmatené, kdyby v u táty mělo danou věc zakázanou a u mámy zase ne. Stejně tak by se rodiče neměli vzájemně očerňovat a pomlouvat. Ať už byl rozchod jakýkoliv, o druhém z rodičů mluvte vždy jen v dobrém.
  3. Druhý rodič by měl mít pravdivé informace o tom, co se dělo v době pobytu. Jestliže dítě onemocní při pobytu u mámy nebo dostane špatnou známku, určitě to není vina matky. Ale měla by o tom matka říct otci a současně ho i informovat o tom, co udělali už pro nápravu.
  4. Dětem říkejte pravdu, protože i když jsou malí, nejsou hloupí a poznají vykrucování a lhaní.
  5. Tolerance a respekt je základem pro fungování dobrých vztahů mezi rodiči. Ti by také neměli o lásku dítěte soutěžit a kupovat mu vše na co si ukáže.
  6. Chvíle, kdy je dítě u vás, si užívejte, travte s ním čas, starejte se o něj a věnujte se mu. Při střídavé péči se dá velmi dobře rozdělit a naplánovat čas. Čas, kdy bude dítě u druhého z rodičů, můžete věnovat práci.
  7. O všech problémem by měl rodič mluvit nejdříve s druhým rodičem a teprve poté, co se rodiče domluví, má být informováno dítě.
  8. I dítě má právo na svůj názor, zejména to starší. Jestli vyloženě ke druhému rodiči nechce a nechce se každý týden nebo 14 dní stěhovat, nemělo by být nuceno.

Jeden byt a střídání rodičů

Podle některých odborníků by úplně nejideálnější variantou byla možnost jednoho stálého bytu, kde by se střídali rodiče. Dítě by tak mělo stejný a jeden domov a stěhovali by se rodiče. To je však varianta, která není příliš v praxi realizovatelná, a většinou jsou to právě děti, které si musí balit kufry.

Střídavá péče: nejdůležitější jsou zájmy dítěte

Důležité faktory při střídavé péče

S dítětem si promluvte o tom, co by si přálo a snažte se jeho přání respektovat. Objasněte i svá přání a stanoviska. Mluvte o všech kladných i případně záporných momentech střídavé péče. Ideální je, když rodiče bydlí blízko sebe, aby nemuselo měnit každý týden nebo 14 školu. Dítě by mělo mít možnost setkávat se stejnými kamarády u obou z rodičů. Nemělo by mít žádné speciální výhody u jednoho z rodičů.

Je střídavá péče pro dítě přínosná?

Z pohledu psychologů je střídavá péče pro dítě přínosná, ale při splnění zmíněných podmínek či povinností. Jestliže se spolu dokáží rodiče domluvit a rozumně fungovat na nějaké úrovni, je velká šance, že dítě velkou změnu ve svém životě zvládne s přehledem. Při správně fungující střídavé péči si dítě upevní vztahy s oběma rodiči, nezabrzdí se mu emocionální vývoj. Působí na něj při výchově ženské i mužské prvky. Střídavá péče je tedy jistě pozitivní, ale jen v případě, že rodiče se spolu nedohadují a zbytečně situaci neztěžují. Dítě má právo na oba rodiče a na to by se mělo vždy pamatovat.

Ohodnoťte tento článek:
2,7
Právě čtete

Střídavá péče – jak to vidí psycholog