Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Screening sluchu u novorozence a v 5 letech. Na jaké vady se zaměřuje?

V Česku je screening sluchu u novorozenců i dětí ve věku 5 let běžnou praxí. Podrobné vyšetření dokáže včas odhalit sluchové vady, které mohou v pozdějším věku vést k poruchám řeči.

Screening sluchu u novorozence

Proč je screening sluchu po narození důležitý?

Screening sluchu u novorozenců neboli zjišťování otoakustických emisí se provádí už od 90. let v porodnicích na většině území ČR kvůli včasné diagnostice vrozených sluchových poruch. Od roku 1012 patří mezi doporučené, avšak nikoliv povinné metody prvotního vyšetření sluchu u novorozenců. V minulosti se screening prováděl jen u rizikových novorozenců s porodní váhou pod 1500 g, nebo u miminek narozených před 32. týdnem těhotenství. Dnes pojišťovna hradí screening u všech novorozených dětí.

Díky screeningu lze včas odhalit vrozené sluchové vady různých stupňů závažnosti. Pokud se vada u miminka odhalí okamžitě, je možné ihned zahájit včasnou péči, která zabrání opoždění vývoje komunikačních schopností. Toto vyšetření trvá pár minut, není bolestivé, a děti jej proto velmi dobře snáší.

Dvouleté dítě nemluví. Je to v pořádku?

Kdy se screening sluchu provádí a jak vyšetření probíhá?

Ke screeningu sluchu lékaři přistupují 48 až 72 hodin po porodu. Protože je přístroj založený na měření tzv. otoakustických emisí velmi citlivý, je důležité, aby vyšetření probíhalo během spánku miminka nebo ve chvíli, kdy je dítě velmi klidné. Lékař vloží do ouška dítěte sondu, která vysílá zvuky a zároveň zaznamenává, jestli při podráždění zvukovým podnětem dochází ke kmitání vláskových buněk v uchu. Nejprve se vyšetřuje jedno ucho, poté druhé. Odpověď může být buď pozitivní (ucho přináší odpověď), nebo negativní (přístroj žádnou odpověď nezaznamená).

Pozitivní versus negativní výsledek

Pozitivní odpověď ukazuje, že je zevní část sluchové dráhy v pořádku a dítě by mělo mít dobrý sluch. I tak je ale potřeba si uvědomit, že ve vzácných případech může být sluchová vada skrytá v jiné části ucha. Některé poruchy sluchu se mohou rozvinout i později po narození, například po prodělání ušní infekce nebo vážnějšího poranění hlavy. Vzácně může být porucha sluchu způsobená hlubšími strukturami sluchového receptoru v mozku. Na ni bohužel screening zkoumající čistě zevní část sluchu nemusí stačit.

Negativní výsledek nemusí nutně poukazovat na poruchu sluchu. Může se jednat o nedostatečný odstup od narození, případně zbytky plodové vody usazené ve zvukovodu či středouší. V případě, že první vyšetření skončí s negativním výsledkem, lékaři jej zopakují během hospitalizace ještě jednou. Pokud ani podruhé přístroj neukáže pozitivní odpověď, provádí se třetí měření s odstupem 4 týdnů na ORL klinice. Jestliže i při dalším vyšetření přichází negativní odpověď, dochází k podrobnějšímu vyšetření sluchu ORL specialistou, který použije přesnější metody.

Ani opakovaný negativní výsledek totiž neznamená nutnou poruchu sluchu. Vždy je ale třeba co nejdříve vyloučit možné vady, případně při zjištění poruchy sluchu nasadit dítěti včas sluchadlo, aby se zamezilo opožděnému psychomotorickému vývoji.

Vady zraku u dětí. Co by rodiče neměli zanedbat?

Je možné, že screening poruchu sluchu nerozpozná?

Ačkoliv v drtivé většině případů dokáže screening sluchovou vadu včas rozpoznat, žádný screening nemůže zaručit správný výsledek. I z toho důvodu pediatr průběžně sleduje kromě celkového tělesného vývoje také rozvoj komunikačních dovedností dítěte.

Screening sluchu v 5 letech

Proč je screening u předškolních dětí důležitý?

Další screeninng sluchu probíhá od roku 2019 u předškolních dětí ve věku 5 let jako součást preventivní péče, která je hrazená zdravotní pojišťovnou. Ačkoliv toto vyšetření neprovádí přímo pediatr, dětský lékař má za úkol rodičům vysvětlit důležitost vyšetření a předat jim informace o screeningu sluchu i seznam pracovišť, která jej provádí. Screening je důležité provést ještě před zahájením školní docházky, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností.

Vyšetření sluchu u novorozenců: Jak probíhá a proč se ho nebát

Screening pouze na specializovaném pracovišti

Screening sluchu v 5 letech provádí odborníci na ORL oddělení nebo foniatrickém pracovišti tzv. tónovou audiometrií, která je rychlá a bezbolestná. Během tohoto vyšetření je nezbytná spolupráce dítěte. Tónová audiometrie se provádí v tiché místnosti, kde se dítěti do sluchátek postupně pro každé ucho pouští tóny definované intenzity na různých zvukových frekvencích (0,5, 1, 2 a 4 kHz).

Zdravotní sestra během vyšetření zaznamenává, na jaké intenzitě zvuku dítě uvedené tóny slyší. Podle toho lze zjistit, zda není dítě nedoslýchavé na jedno či obě uši. Pokud dojde ke zjištění poruchy sluchu, přistupuje se k dalšímu vyšetření, na základě kterého se diagnostikuje nedoslýchavost a naplánuje se další postup léčby.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Screening sluchu u novorozence a v 5 letech. Na jaké vady se zaměřuje?