Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Vyšetření sluchu u novorozenců: Jak probíhá a proč se ho nebát

Krátce po narození absolvují miminka vyšetření, které by mělo odhalit problémy se sluchem. Jak test probíhá a co máte čekat, když u vašeho děťátka nedopadne dobře?

První test už v porodnici

V hodinách a dnech, které následují po narození vašeho miminka, to vypadá, že si do něj každý potřebuje dloubnout, píchnout či ho jinak vyšetřit. Mezi řadou jiných provedou lékaři také testování sluchu pomocí přístroje na záznam otoakustických emisí. Vyšetření může upozornit rodiče na případnou vadu sluchu u dítěte. Je prováděno plošně u všech novorozenců a hradí jej zdravotní pojišťovna. Test však není povinný.

Provádí se v porodnici, většinou druhý nebo třetí den po narození. Do té doby mají ouška miminka čas, aby se zbavila mazu nebo vody, která mohla v ušním kanálu zůstat po porodu. Ve většině případů probíhá test přímo na pokoji maminky, ve kterém ale musí být ticho. Dítě by mělo být úplně v klidu, ideálně spící nebo ve stavu klidné bdělosti.

Jak vyšetření probíhá?

Samotný test trvá asi 5 minut, je neinvazivní a nebolestivý. Vyšetří se nejprve jedno a pak druhé ucho. Špička malé gumové sondy ve tvaru písmene T je přiložena na okraj zvukovodu vašeho spícího dítěte pouze na pár sekund. Sonda vysílá krátké opakující se zvuky, pro miminko úplně neškodné, a zároveň zaznamenává, zda při podráždění zvukovým podnětem dochází k adekvátní odezvě. Pokud test dopadne dobře a otoakustické emise (OAE) jsou výbavné, znamená to, že novorozenec slyší dobře.

Další vyšetření sluchu pak provádí pediatr při preventivních prohlídkách.

Jak pečovat o novorozence? Rady pro čerstvé maminky

Co když test nedopadne?

Pokud je výsledek negativní, provede se vyšetření ještě jednou, poté, co se vyčistí ouško miminka, případně vymění a vyčistí sonda. Nejčastějším důvodem, proč test nedopadne ani napodruhé (až u 30 % dětí), bývá mazová zátka ve zvukovodu nebo tekutina ve středouší. Není však důvod k panice, budete s dítětem pozvání do ordinace ORL lékaře, kde bude vyšetření OAE zopakováno ještě několikrát v průběhu následujících týdnů. Ve většině případů již s pozitivním výsledkem.

U některých dětí provedou lékaři další vyšetření, takzvanou tympanometrii. Ta určí poddajnost bubínku a stav středouší. Jeho neprůchodnost může být příčinou, proč OAE test dopadl špatně. Pouze u jednoho dítěte z tisíce se nakonec prokáží vážné sluchové vady.

Vyšetření BERA

Pokud je však středouší v pořádku, a přesto je výsledek vyšetření negativní, vznikne podezření na poruchu ve vnitřním uchu. Děti jsou na testy OAE ještě jednou pozvány. Při dalším negativním výsledku jsou odeslány k podrobnějším testům na ORL kliniku v některé z větších nemocnic. Protože novorozenci nejsou schopni spolupracovat, vyšetřují se pomocí objektivních testů, které nejsou na spolupráci pacienta závislé.

Takovým vyšetřením je BERA (Branstem Electric Response Audiometry), někdy označované také jako BAEP nebo ABR. Při tomto vyšetření jsou na hlavičku miminka umístěny elektrody. Ty zaznamenávají nervové vzruchy, které vzniknou jako odpověď mozku (mozkového kmene) na zvukové podněty přiváděné do sluchátek v uších. Vyšetření trvá několik desítek minut a je ideální, pokud u něj dítě spí. Ucho totiž slyší neustále, i ve spánku.

V průběhu prvních tří let života dítěte teprve dochází k dozrávání sluchových drah. Proto je potřeba vyšetření v průběhu této doby několikrát zopakovat, protože se výsledky mohou měnit.

Vyšetření SSEP

Podobným vyšetřením, které ovšem probíhá v oblasti mozkové kůry je CERA, v oblasti thalamu pak SSEP (Steady State Evoked Potentials), tzv. ustálené evokované potenciály. Je to metoda ke stanovení sluchového prahu u pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit vyšetření BERA. Měří zbytky sluchu. Vyšetření trvá půl až dvě hodiny a provádí se v anestezii.

Co když dítě opravdu neslyší?

Včasné rozpoznání vady sluchu u dítěte je velmi důležité pro jeho další vývin. Když se na ni přijde pozdě, může to mít negativní dopad na vývoj jeho řeči i celkový psychický rozvoj. Proto se první vyšetření provádí už v porodnici.

Pokud se vrozená vada sluchu u novorozence potvrdí, dostane klidně už v půl roce věku naslouchadla, aby se mohl správně vyvíjet. Naslouchadla se dávají na obě uši a jejich efekt se posuzuje až kolem 8-10 měsíců věku. Je-li nedostatečný, případně u těžkých sluchových vad, zvažuje se přidělení kochleárního implantátu. Někteří rodiče volí raději znakovou řeč. V dnešní době existuje také řada dalších pomůcek, které umožní nedoslýchavým zapojit se do běžného života.

Znaková řeč pro samouky. Co musíte vědět, než začnete znakovat?

Někdy se zdá, že těch vyšetření, která musí vaše čerstvě narozené děťátko podstoupit, je až moc. Jsou stresující v okamžiku, kdy se se svým miminkem teprve sžíváte. Jsou tu ale proto, aby se odhalila případná nemoc nebo vada co nejdříve a mohlo se s ní začít hned pracovat. Navíc, jak již bylo řečeno výše, pravděpodobnost poškození sluchu je opravdu malá.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Vyšetření sluchu u novorozenců: Jak probíhá a proč se ho nebát