Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Rodičovský příspěvek v roce 2021. Kdy na něj máte nárok a kolik můžete získat?

Zakládáte rodinu a chcete vědět, jak vás stát podpoří v období po skončení mateřské dovolené? Rodičovský příspěvek můžete pobírat až do 4 let věku dítěte. Čtěte, jaká je jeho výše, zda na něj máte nárok a jak o něj zažádat.

Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je jednou ze sociálních dávek, kterou u nás vyplácí Úřad práce ČR podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem je pokrýt náklady na výživu a ostatní potřeby dítěte a rodiny.

Rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovským příspěvkem

Peněžitý příspěvek v mateřství je dávkou nemocenského pojištění a trvá v případě narození jednoho dítěte 28 týdnů, v případě dvojčat a vícerčat 37 týdnů. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Zatímco na mateřskou má nárok pouze ten, kdo řádně odváděl nemocenské pojištění, na rodičovský příspěvek má nárok každý. Pokud máte nárok na mateřskou dovolenou, nastupujete na ni 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Na rodičovský příspěvek získáváte nárok buď po skončení mateřské, nebo po porodu.

Výše rodičovského příspěvku 2021

Celková částka rodičovského příspěvku v rámci péče o jedno dítě představuje 300 000 Kč. Pokud se vám narodí dvě a více dětí, celková suma se zvyšuje na 450 000 Kč.

O měsíční částce, kterou budete za péči o své nejmladší dítě pobírat, můžete do jisté míry rozhodnout sami. Konkrétní měsíční částku udává výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství či nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše uvedeného vyměřovacího základu. Pokud alespoň u jednoho z rodičů 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu k datu narození dítěte převyšuje 10 000 Kč, můžete stanovit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do částky, která udává právě 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.

Mateřská při druhém dítěti. Víte, jak ji získat?

V případě vícerčat může rodičovský příspěvek činit až 1,5násobek 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Jestliže je možné tento vyměřovací základ stanovit u matky i otce, vychází se z toho, který je vyšší. Není zároveň nutné, aby o dítě pečoval právě rodič s vyšším denním vyměřovacím základem.

Jestliže není možné ani jednomu z rodičů stanovit denní vyměřovací základ, nebo pokud je 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 10 000 Kč, rodičovský příspěvek může činit maximálně 10 000 Kč. V případě dvojčat a vícerčat pak 1,5násobek této sumy, tudíž 15 000 Kč.

Rozhodnutí o výši příspěvku můžete změnit

Po uplynutí 3 kalendářních měsíců od poslední volby můžete své rozhodnutí změnit a požádat o změnu výše rodičovského příspěvku s pomocí příslušného formuláře. V případě, že se výše denního vyměřovacího základu změní, rodičovský příspěvek se vypočítává podle nově stanovených podmínek.

Vliv rodičovského příspěvku na další dávky

Rodičovský příspěvek je považovaný za příjem, ke kterému se přihlíží při výpočtu dalších sociálních dávek, jako je třeba příspěvek na bydlení. Peníze získané díky rodičovskému příspěvku tak automaticky snižují výši některých sociálních dávek, případně zcela vylučují nárok na ně.

Kdo má na rodičovský příspěvek nárok?

Rodičovský příspěvek může získat rodič, který v průběhu celého kalendářního měsíce osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je v rodině nejmladší, a to až do vyčerpání celkové částky. Nejdéle může příspěvek čerpat do 4 let věku dítěte. Poté nárok na něj zaniká.

Podmínku péče o dítě po celý kalendářní měsíc splníte i v případě, kdy tomu tak fakticky není. Náleží vám proto i v měsících, kdy:

  • se dítě narodilo;
  • jste měli po část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství či na nemocenské poskytované v souvislosti s porodem;
  • jste převzali dítě do péče, která nahrazuje tu rodičovskou, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu (s výjimkou pěstounské péče na dobou přechodnou);
  • dítě dovršilo věk 4 let;
  • dítě nebo jeho rodič zemřeli,
  • nebo jste převzali do péče vlastní dítě, které bylo dříve na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče někoho jiného, bylo umístěné do ústavu nebo bylo v péči zdravotnického zařízení po dobu delší než 3 kalendářní měsíce.

Další podmínky získání rodičovského příspěvku

Pro získání rodičovského příspěvku je důležitý trvalý pobyt rodiče a bydliště na území České republiky. Pokud jste čerpali na nejmladší dítě v rodině dávku podobnou rodičovskému příspěvku na území jiného státu, z celkové částky rodičovského příspěvku se vám následně odečte suma vyplacená na téhož potomka v jiné zemi.

Má-li jeden z rodičů nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek mu náleží, ale pouze v případě, že je vyšší než dávky nemocenského pojištění. Tehdy je rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a druhou dávkou doplacený.

Pojištění ošetřovného při nemoci dítěte. Jednoduché řešení pro rodiče OSVČ

Nárok na rodičovský příspěvek má pouze jeden z rodičů. Pokud se společně rodiče neshodnou na tom, kdo z nich bude příspěvek pobírat, rozhodne o tom krajská pobočka Úřadu práce.

Jak o rodičovský příspěvek žádat?

O rodičovský příspěvek můžete žádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR (podle trvalého bydliště) prostřednictvím vyplněného formuláře Rodičovský příspěvek. Kromě něj potřebujete rovněž občanské průkazy obou rodičů, rodné listy všech dětí do 4 let věku a doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem. Jestliže peněžitou pomoc v mateřství vyplácela OSSZ, nemusíte potvrzení dokládat.

Pokud jste nepobírali peněžitou pomoc v mateřství, ale lze vám ke dni narození dítěte stanovit denní vyměřovací základ, vyplníte také „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“. Pokud doložíte denní vyměřovací základy obou rodičů, výše rodičovského příspěvku se rozhodne podle základu, který je vyšší.

Rovněž je nezbytné, abyste si předem rozmysleli, v jaké výši a jak dlouho chcete rodičovský příspěvek pobírat.

Žádost o rodičovský příspěvek můžete podat osobně nebo elektronicky. Je možné odeslat formulář s elektronickým podpisem, nebo přes datovou schránku.

Jak jsou na tom OSVČ?

Osoby samostatně výdělečně činné mohou při pobírání rodičovského příspěvku nadále podnikat, a to při vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Povinné pojistné pak odvádějí ze skutečně dosaženého hrubého zisku.

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká OSVČ ihned po skončení peněžité pomoci v mateřství. Pokud PPM OSVČ pobírat nemohla, získává rodičovský příspěvek už od narození dítěte. Výše rodičovského příspěvku je přitom stejná jako u zaměstnanců.

Rodičovský příspěvek a daňové přiznání

Daňové přiznání nemusíte podávat v případě, že nemáte žádné zdanitelné příjmy, nepřivyděláváte si ani nepodnikáte. Stejně tak se o daňové přiznání nemusíte starat ve chvíli, kdy máte příjem pouze od jednoho zaměstnavatele nebo na sebe navazující zaměstnání. Tehdy jej za vás podá váš zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování.

Povinnost podat daňové přiznání má každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč. Do limitu se však nezapočítává rodičovský příspěvek ani další dávky státní sociální podpory, státní příspěvky na penzijní připojištění nebo stavební spoření a příjmy osvobozené od daně z příjmů.

Čekáte další dítě?

Pokud se vám podaří otěhotnět ještě během čerpání rodičovského příspěvku, navyšte si měsíční částku čerpání, abyste si stihla vybrat maximum peněž, které vám náleží. V případě, že všechny peníze nevyčerpáte, peníze propadnou státu a není možné je dále vymáhat.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Rodičovský příspěvek v roce 2021. Kdy na něj máte nárok a kolik můžete získat?