Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Pojištění ošetřovného při nemoci dítěte. Jednoduché řešení pro rodiče OSVČ

Je vaše dítě často nemocné? Pokud nechcete v zaměstnání neustále čerpat dovolenou nebo žádat o práci z domu, můžete využít ošetřovné. Pro OSVČ je ideálním řešením pojištění ošetřovného.

Co je ošetřovné a kdy ho můžete využít?

Ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění. Nárok na něj má zaměstnanec, který odvádí nemocenské pojištění a svou práci nemůže vykonávat z důvodu:

  • Ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz.
  • Ošetřování člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytné ošetřování jinou fyzickou osobou; nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Tento důvod se týká i ošetřování dětí starších 10 let.
  • Péče o dítě pod 10 let, protože školské zařízení, jehož je žákem, je uzavřené z nařízení příslušného orgánu (např. havárie, epidemie, povodeň). Fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, byla hospitalizovaná, porodila, nebo jí byla nařízená karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
  • Na ošetřovné nemají nárok domáčtí zaměstnanci (nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale z domova nebo jiném místě, které si sami zvolí) a zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Podnikání při mateřské a rodičovské dovolené. Jaké jsou podmínky?

Výše ošetřovného 2020

Pro výpočet ošetřovného je základem denní vyměřovací základ. Příjmy za posledních 12 kalendářních měsíců se sečtou, vydělí se počtem kalendářních dnů a získaná částka vytvoří vyměřovací základ, který se dále podle zákona o nemocenském pojištění redukuje prostřednictvím tří redukčních hranic. Výsledkem je redukovaný denní vyměřovací základ. Výše ošetřovného pak činí od 1. kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Orientační výši dávky si můžete snadno a rychle spočítat na kalkulačce webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak dlouho můžete ošetřovné využívat?

Podpůrčí doba u ošetřovného trvá nejdéle 9 kalendářních dnů na jedno ošetřování. Sólo rodič, který má v trvalé péči alespoň 1 dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, může ošetřovné čerpat maximálně 16 kalendářních dnů.

Ošetřovné při mateřské nebo rodičovském příspěvku

Na ošetřovné nemá zaměstnanec při ošetřování dítěte nárok v případě, že na toto dítě pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek jiná osoba. Neplatí to však, pokud daná osoba porodila, onemocněla, utrpěla úraz, je v karanténě, byla přijatá do nemocnice, nebo z jiných zákonných důvodů nemůže o dítě pečovat.

Pokud se však jedná o tutéž osobu, může pobírat rodičovský příspěvek a zároveň získat ošetřovné. Jestliže tedy pracujete a pobíráte rodičovský příspěvek, na ošetřovné máte v případě nemoci dítěte nárok.

Jak podat žádost o ošetřovné?

Při žádosti o dávku je nutné získat od ošetřujícího lékaře formulář Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Vyplněný tiskopis předáte svému zaměstnavateli, který podklady předá příslušné OSSZ.

Pokud chcete o ošetřovné při péči o dítě do 10 let žádat z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení, vyplníte Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Dvě vyhotovení tiskopisu donesete svému zaměstnavateli, který vše předá příslušné OSSZ.

Pojištění ošetřovného

Protože na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci, komerční pojišťovny nabízejí pojištění ošetřovného. Podmínky jeho získání jsou sice přísné, avšak pojištění může zachránit například živnostníky, kteří na ošetřovné od státu nárok nemají. Pojišťovna plní tuto pojistku jen v případě, že máte sjednané pojištění onemocnění nebo úrazu. U ošetřovného od státu pak můžete žádat dávku i v případě uzavření školy či školky z důvodu epidemie, nebo třeba havárie.

Připravte se ovšem na čekací dobu, která činí 2 až 3 měsíce od uzavření pojistné smlouvy. Pojišťovna po určité období odškodnění nevyplácí, a to ani v případě, že splňujete všechny ostatní podmínky. Jedinou výjimkou je úraz dítěte, kdy pojišťovna může pojistné vyplatit dříve.

Pojišťovny mívají stanovenou minimální dobu, po kterou musí dítě zůstat doma, aby vznikl nárok na plnění pojistného. Většinou se jedná o 4. až 9. den domácího ošetřování, někdy až 29. den. Jakmile však stanovenou lhůtu překročíte, obvykle vám pojišťovna dávku vyplatí zpětně za všechny dny, kdy bylo dítě v ošetřování.

Otcovská dovolená 2020. Jak o ni žádat a co byste měli vědět?

Proč je pojištění ošetřovného výhodnější než ošetřovné od státu?

Stát vyplácí ošetřovné maximálně 9 dnů. Komerční pojišťovny naproti tomu ošetřovné vyplácí po dobu 90 dní, některé až celý rok. Nespornou výhodou je i fakt, že mohou o plnění žádat i OSVČ, které na běžné ošetřovné nárok nemají.

Pojistit můžete i samotné dítě

Pojišťovny mohou ošetřovné vyplácet na základě životního pojištění rodiče, nebo na základě pojištění samotného dítěte. Taková pojistka může nahradit finanční ztrátu rodiče, který se musí o dítě v nemoci starat, i budoucí ztrátu příjmů dítěte, kterému zdravotní potíže mohou znemožnit pracovní kariéru. Z pojištění můžete hradit také náklady na nadstandardní léčbu, zdravotní a rehabilitační pomůcky, případně domácí rekonvalescenci.

Pokud se rozhodnete sjednat dětské pojištění, vynahradí vám pojistka příjem, o který při nemoci nebo úrazu dítěte, přijdete. Zároveň tak můžete postupně tvořit finanční rezervu pro vstup dítěte do dospělosti.

Ohodnoťte tento článek:
1
Právě čtete

Pojištění ošetřovného při nemoci dítěte. Jednoduché řešení pro rodiče OSVČ