Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Puberta a její znaky. Kdy začíná a co hrozí, pokud se objeví předčasně?

Máte dítě v pubertě? V tom případě pravděpodobně víte, co to znamená mít nervy nadranc. Puberta je velmi často doprovázena nejen tělesnými změnami, ale také změnami v chování, proto vám dosud bezproblémové dítě možná začalo přerůstat přes hlavu. Co všechno s sebou puberta u dítěte přináší? V kolika letech obvykle začíná a jak poznat, že se vašeho potomka týká tzv. předčasná puberta, která nastupuje již před 8. rokem věku?

Znaky puberty

Puberta se nevyhne nikomu, nicméně její znaky se mohou u jednotlivých dospívajících značně lišit. Na někom nejsou patrné téměř žádné změny, někdo se stává doslova jiným člověkem. Velmi individuální jsou přitom jak fyzické, tak psychické příznaky puberty. Velkou roli hraje mimo jiné temperament dítěte, respektive to, zda je od přírody klidné, nebo naopak razantnější.

S trochou nadsázky je však možné říci, že v podstatě každý puberťák denně uvažuje o tom, proč se zrovna on narodil tak nemožným rodičům. V období puberty si člověk začíná uvědomovat svou vlastní osobnost a bouří se jak proti rodičům, tak vůči jiným autoritám. Potýká se s prudkými změnami nálad, zažívá první lásky a první zklamání. Kromě toho si musí zvyknout na to, že se jeho tělo začíná měnit na tělo dospělého člověka, který je s to se rozmnožovat.

Když dítě bere drogy a jak se vyvarovat závislostem. Pomůže dobrá výchova v rodině?

Příznaky puberty u chlapců

Pokud jde o fyzické změny, je prvním příznakem puberty u chlapců zvětšení varlat, jejichž velikost se poté mění až zhruba do 18 až 20 let. Varlata produkují hormony, z nichž nejdůležitější roli hraje testosteron, který je zodpovědný za většinu tělesných změn charakteristických pro období dospívání a který rovněž spouští sexuální touhu. Penis se začne rychle zvětšovat do délky, přičemž plně vyvinutý je ve věku cca 15 let. Je třeba mít na paměti, že pro dítě mohou být veškeré fyzické příznaky puberty značně zatěžující či matoucí. Typické je proto zaujetí vlastním vzhledem – dítě v pubertě se velmi často zkoumá, ať už jde o stav pokožky, genitálií či obličeje.

Pubické ochlupení se začne objevovat nejprve nad kořenem penisu a až poté v tříslech, na podbřišku a v dalších oblastech genitálií. Během následujících měsíců až let začínají růst chloupky na dalších částech těla – v podpaží, na hýždích, na obličeji, nohách, pažích apod. Ve většině případů se ochlupení začíná objevovat kolem 12 let.

Dobře známým znakem puberty u kluků jsou také změny hlasu, které mají na svědomí androgeny a jimi způsobené zvětšování hrtanu. Své výsledné podoby hlas nabývá kolem 18. roku života.

Dospívání je období, kdy většina chlapců přeroste své dosud vyšší spolužačky. Kluci mohou v pubertě vyrůst až o 12 centimetrů ročně. Zvětšují se také dlaně a chodidla, nicméně přibližně v 16 letech se tělesný růst zpomalí.

Poměrně nepříjemnou změnou je tělesný zápach. Na svědomí jej mají již zmíněné androgeny, které způsobují změnu složení potu.

Jak se počítá BMI u dětí a jaká je ideální váha dítěte dle hmotnostních tabulek?

Příznaky puberty u dívek

U dívek je obvykle prvním viditelným příznakem puberty zvětšení prsou, po kterém následuje růst pubického ochlupení. Nejprve na stydkých pyscích, později také na stydkém pahorku. Vývoj ochlupení v oblasti genitálií však může růstu prsou také předcházet.

Zvyšuje se hladina estrogenu, s čímž jdou ruku v ruce změny poševní sliznice, přičemž se mění jak její barva, tak tloušťka. Běžně se objevuje bílý výtok, který je rovněž následkem vyšší hladiny estrogenu v těle. Nedlouho poté se začnou zvětšovat vaječníky a děloha.

Mezi 10. a 15. rokem, respektive zhruba dva roky po započetí růstu prsou se objevuje menstruace. Zpočátku je menstruační cyklus nepravidelný, některé dívky běžně nemenstruují i po dobu několika měsíců. V prvních letech menstruace většinou nepředstavuje znak schopnosti reprodukce, protože nebývá doprovázena ovulací.

Postupně se objevuje ochlupení na dalších částech těla – v podpaží, v oblasti hýždí, nad horním rtem. Ochlupení pochopitelně není tak husté jako u chlapců a jeho míra je ovlivněna etnickou příslušností a genetickými předpoklady.

Vlivem estrogenu se u dívek v pubertě rozšiřuje pánev a roste množství tělesného tuku, zejména v oblasti boků, hýždí, stehen a prsou. Na konci dospívání má tělo již typicky ženské proporce, zároveň má průměrná žena o 50 % tuku více než průměrný muž.

Jak předcházet poruchám příjmu potravy u dětí? Anorexie se může objevit i u čerstvých školáků

Kdy puberta začíná?

Otázku, kdy začíná puberta, nelze jednoznačně zodpovědět. Udává se, že nastupuje kolem 10. roku u dívek a kolem 12. roku u chlapců. Není však možné s přesností předpovědět, kdy puberta začne zrovna u vašeho dítěte.

Dle Svetové zdravotnické organizace je dospívání chápáno jako období mezi 10. až 19. rokem, puberta však v současné době nastupuje ve stále nižším věku. U některých dětí se znaky dospívání objevují dokonce již před dosažení 8. roku života. Jedná se o fenomén, který se nazývá předčasná puberta a který může mít nepříjemné psychické i fyzické následky.

Předčasná puberta u dítěte – co byste o ní měli vědět?

O předčasné pubertě mluvíme tehdy, když vývoj pohlavních znaků u dívek začne před 8. rokem a u chlapců před 9. rokem života. U děvčat tedy dochází k předčasnému růstů prsou a ochlupení a u chlapců k předčasnému růstu ochlupení a vývoji pohlavních orgánů.

Předčasná puberta se vyskytuje zhruba u 0.6 % dětí. Častější je u dívek, u kterých jsou příčiny jiné než u chlapců. Předčasná puberta může být ukazatelem vážného onemocnění, proto je nutné zdravotní stav dítěte konzultovat s pediatrem.

Existují dvě podoby předčasné puberty – pravá předčasná puberta (centrální předčasná puberta) a předčasná pseudopuberta. Příčiny pravé předčasné puberty se často nepodaří odhalit, nicméně vzácně jimi mohou být cysty, nádory a jiná onemocnění mozku a CNS apod. Z tohoto důvodu je nevhodné předčasnou pubertu podceňovat, a to jak u dívek, tak u chlapců.

Předčasná puberta je doprovázena nejen fyzickými změnami, které jsou typické pro běžnou pubertu, ale i změnami v chování a psychice. U dítěte se zvyšuje zájem o druhé pohlaví, objevují se problémy s koncentrací, tendence odmlouvat a další manýry typické pro puberťáky.

Jak dlouho má spát dítě a jaká rizika pro něj představuje nedostatek spánku?

Druhá forma předčasného dospívání, předčasná pseudopuberta, je také charakterizována předčasným vývojem pohlavních znaků. Dochází k němu ale jiným způsobem – možnou příčinou je v tomto případě onemocnění pohlavních žláz či nadledvin, u chlapců také nádory na mozku, varlatech nebo játrech, u dívek pak cysty na vaječnících.

Léčba předčasné puberty spočívá v omezení produkce pohlavních hormonů a tím i v zastavení vývoje pohlavních znaků a dalších projevů puberty. U pseudopuberty je léčba zacílena primárně na odstranění příčiny. Je také velmi důležité, aby se dítěti dostalo dostatečné psychologické podpory.

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Puberta a její znaky. Kdy začíná a co hrozí, pokud se objeví předčasně?