Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Když dítě bere drogy a jak se vyvarovat závislostem. Pomůže dobrá výchova v rodině?

Drogová závislost u dětí není ničím výjimečným a dnes děti začínají s drogami experimentovat už na základních školách. Jak zvládnout protidrogovou prevenci a neztratit s dítětem kontakt a vzájemnou důvěru? Dalším problémem ale může být také jiná závislost u dětí, než je závislost na známých návykových látkách. Jak poznat, že je dítě závislé a co dělat?

Dítě v pubertě a rizika vzniku závislostí

Každý rodič si přeje, aby bylo jeho dítě v bezpečí, zdravé, šťastné a spokojené. Aby se svým potomkem v době dospívání nepřerušil důvěrný kontakt a aby se dítě takzvaně nechytlo špatné party a nezačalo experimentovat s drogami. Vlivy okolního prostředí však bývají velmi silné, obzvláště v pubertě a době dospívání, kdy dítě zjišťuje, že:

 • rodič není dokonalý a nemá za každou cenu pravdu
 • skutečný život je úplně jiný, než jak jej vnímalo v dětství
 • už nevěří na pohádky a chce poznávat skutečný svět
 • nechce ztratit kontakt se svými vrstevníky a rádo přijímá nové výzvy
 • nechá se snadno ovlivnit druhými, aby neztratilo jejich zájem a aby zapadlo do konkrétního kolektivu a bylo přijímáno
 • chce se odvázat, užít si, poznat všechno nové
 • potřebuje ztratit ostych a více se uvolnit, aby mohlo lépe navazovat nové vztahy

Základ dobré výchovy a jasně nastavených limitů v životě každého člověka stále zůstává v rodině, která je pevným pilířem. Škola a další výchovná a vzdělávací prostředí nemohou nahrazovat a napravovat to, kde selhali rodiče. Dítě navíc již od raného dětství nasává jako houba veškeré vlivy, postoje a názory rodičů, jejich vzory, mnohdy kopíruje jejich chování. Buď se dokáže v případě imponujících vlastností s rodičem identifikovat a přeje si být jako on, anebo od takového chování, k němuž má averzi, utíká. Další vlivy hraje i dědičnost.

Pokud rodič nedokáže jít dítěti dobrým příkladem a například vykouří krabičku cigaret denně, nebo se jedná o alkoholika či jinak závislého člověka, o to více je dítě ke zneužívání návykových látek náchylnější, a to i přes zjevnou averzi. Nejvíce drogám podléhají děti z rozvrácených rodin a děti s velmi křehkou psychikou a nervovou soustavou, děti snadno ovlivnitelné, děti s různými diagnózami a děti bez hranic, tedy vyrůstající bez jasně nastavených limitů, nebo děti s hraniční poruchou osobnosti.

Na čem bývají děti na základní škole závislé?

Již na základní škole se objevují prvotní pokusy o kouření cigaret a pití alkoholu. Marihuanu kouří děti cca od 12ti let, tehdy začínají experimentovat s návykovými látkami. To může, ale nemusí být, startovacím můstkem k dalším, a tvrdším, drogám. Objevují se ale i jiné závislosti, a to na mobilech a sociálních sítích, sladkých nápojích, kofeinu a energetických nápojích. Zde opět záleží na rodičích, výchově v rodině a na tom, co děti dělají ve svém volném čase, k čemu mají přístup a zda je někdo vůbec kontroluje, zajímá se o ně, anebo ne.

Testují se na školách drogy?

Testy na drogy nemůže provádět škola. V případě nějakého podnětu může děti na drogy testovat pouze Policie ČR a rodiče dítěte. Testování na drogy z moči má různá právní úskalí, navíc výsledek je pouze orientační. Spolehlivé testy na drogy poskytuje pouze zdravotnické zařízení, a to z krve dítěte. Škola může kontaktovat policii v případě závažných deliktů, při podezření z trestního činu a distribuce drog ve škole. To se týká § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v posledním znění, ze kterého vyvstává povinnost zajistit bezpečnost žáků.

Testování může škola doporučit dle ustanovení § 16 zákona č. 379/2005 Sb., a to když má podezření na užití alkoholu nebo jiných návykových látek u dítěte ve škole, a potřebuje prokázat, že dítě porušilo školní řád a účastní se výuky či nějakého školního výcviku pod vlivem alkoholu či drog. V tomto případě nestačí orientační test z moči, ale je zapotřebí provést krevní zkoušku. Škola navíc nemůže odebírat vzorky moči či jiných biologických materiálů na půdě školy, protože by tím porušila hygienické předpisy.

Dalším důvodem k nařízení testování žáka je situace, kdy je u něj nalezena droga či nějaká neznámá látka. Tuto látku má škola povinnost odevzdat Policii ČR.

Jak poznat, že dítě bere drogy

Co všechno může naznačovat, že by vaše dítě mohlo brát drogy?

 • ztráta původních zájmu, apatie, lhostejnost, snížená aktivita, odmítání toho, co mělo dítě rádo
 • problémy ve škole, zhoršení prospěchu, vyhýbání se kontaktu se spolužáky a nezájem o školní akce
 • změna vzhledu, chování, způsobu komunikace a zájmu o sebe a své tělo
 • noví kamarádi, častější toulání a chození ven
 • náladovost, změna v projevu emocí, ospalost, deprese, nebo nápadné veselí, spousta energie
 • nesoustředěnost, změna životního stylu a spánku, například noční aktivity a spaní přes den a podobně
 • ztráta chutě k jídlu, nepravidelné stravování, někdy hubnutí, jindy večer po příchodu z akce nápadná chuť k jídlu
 • ekzém, kožní problémy, svědění, škrábání pokožky
 • mizení menších finančních částek, drobné krádeže
 • nález jehel a stříkaček u dítěte a stopy po vpichu kdekoliv na těle

Jak předejít drogové závislosti u dětí?

V rámci primární protidrogové prevence se na školách pořádají informativní i interaktivní besedy pro žáky 2. stupně. Tyto programy bývají vedené odborníky z oblasti adiktologie.

Pokud chcete předejít tomu, aby vaše dítě bralo drogy, opravdově se o něj zajímejte a maximálně se snažte o to, abyste s ním ani v pubertě neztratili blízký kontakt, aby k vám nadále mělo důvěru. Chce to ale projevit opravdu hodně empatie, trpělivosti a diplomacie, pokud na dítě udeříte a budete ho kontrolovat, hlídat, testovat na drogy a dávat mu najevo nedůvěru, bude to mít pravděpodobně zcela opačný efekt.

U drogového experimentátora můžete ještě ledacos zachránit, i přes drobné počáteční konflikty a vzdorování je obvykle ochoten spolupracovat a není ještě na drogách natolik závislý, aby ztratil kontakt s realitou a aby došlo k narušení mezilidských vztahů.

Doporučení pro rodiče:

 • věnujte svým dětem dostatek času
 • buďte svým dětem dobrým příkladem
 • mějte veškeré dostupné informace o působení návykových látek
 • veďte děti ke koníčkům, zálibám, sportu i k fyzické práci
 • veďte děti k odmítání alkoholu a návykových látek
 • ukazujte svým dětem dobré životní hodnoty
 • řešte problémy konstruktivně a efektivně
 • nastavte dětem limity, domluvte si pravidla ohledně nočních akcí a konzumace alkoholu a podobně

Když dítě bere drogy – co dělat?

Pokud už zjistíte, že dítě bere drogy, neměli byste ho zcela vyloučit z rodiny, to by dítěti po psychické stránce neprospělo, navíc by to mohlo být klasifikováno jako zanedbání povinné výživy a opuštění dítěte. Nejhorší na celé situaci je to, že dítě sice vzdoruje autoritě rodičů, ale zároveň není schopné se o sebe postarat samo, navíc je samozřejmě nezletilé. Naštěstí však existují možnosti řešení vašeho problému, a to ve spolupráci s odborníky. Dítě může i absolvovat ústavní léčení, ale to až ve vážných případech, kdy je nebezpečné sobě samému nebo svému okolí.

Je potřeba dítě maximálně podpořit a zajistit mu patřičnou léčbu a možnost projít si odvykacím procesem, v opačném případě kdy dítě označíte za černou ovci rodiny a vyhodíte jej z domu, tím určitě nikomu nepomůžete, tím méně dítěti. Rozhodně to však není vůbec jednoduché, obvykle dochází k narušení vztahů a rozvrácení celé rodiny.

Pomoct může i škola, orgán sociálně-právní ochrany dětí, v určitých velmi závažných případech lze i navrhnout ústavní výchovu mladistvého. To je obvykle spojeno s četnými krádežemi v rodině a agresivním chováním mladistvého vůči ostatním členům rodiny.

Některé informace v článku byly použity z knihy Víme o drogách všechno? (2014) od Jany Mahdalíčkové.

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Když dítě bere drogy a jak se vyvarovat závislostem. Pomůže dobrá výchova v rodině?