Menu
MotherClub.cz
Těhotenství

Potraty v ČR. Jak probíhá umělé přerušení těhotenství a kolik žen ho ročně podstoupí?

Zájem o potraty v České republice postupně klesá. I přesto jej ročně využívají tisíce žen. Jak interupce probíhá a jaké po ní mohou nastat komplikace?

Interupce je možná až do 24. týdne těhotenství

Umělé přerušení těhotenství je v každé zemi upravené zákonem, který stanovuje kromě jiného i dobu, kdy je možné k potratu přistoupit. V České republice je možné těhotenství ukončit u žen, které o interupci samy požádají, do 12. týdne těhotenství. Kromě svévolného rozhodnutí může lékař potrat provést i ze zdravotních důvodů nebo při přímém ohrožení života ženy či samotného plodu. Ze zdravotní indikace je možné interupci provést nejpozději do dosažení 24 týdnů těhotenství. Výkon mohou provádět jen gynekologové, a to v odborných zařízeních.

Nejčastější důvody pro umělé přerušení těhotenství

  • nízký věk budoucí matky
  • těhotenství jako následek znásilnění
  • škola nebo práce
  • naplněný počet dětí v rodině
  • nedostatek financí nebo problémy ve vztahu rodičů
  • těhotenství ohrožuje život matky
  • ohrožení vývoje plodu kvůli nemoci matky nebo užívání léků nebezpečných pro vývoj plodu

Jak probíhá potrat podle stádia těhotenství

Miniinterupce do 9. týdne těhotenství

V raném stádiu těhotenství se provádí tzv. chemická interupce. Jedná se o podání pilulky methotrexatu nebo mifepristonu s následným podáním misoprostolu. V malém procentu případů je nutné ještě přistoupit k dočištění dělohy.

Interupce do 12. týdne těhotenství

K potratu do 12. týdne těhotenství potřebujete žádanku vystavenou gynekologem. Postup i technika interupce velmi záleží na stupni těhotenství i pracovišti, kde se potrat provádí. Při zákroku se vyjímá obsah děložní dutiny odsátím trubičkou a následně se dočišťuje tzv. kyretou přes pochvu. Plod je tak po částech vysátý z dělohy do nádoby. Interupce se provádí v celkové narkóze a trvá přibližně 10 – 15 minut. Po operaci následuje hospitalizace dlouhá 1 – 2 dny.

Obecně platí, že přerušení těhotenství ve vyšším stádiu těhotenství se pojí s vyšším rizikem komplikací. Je tedy lepší, když se interupce provede co nejdříve. Před zákrokem je nutné ještě podstoupit vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru. Pokud má žena Rh faktor negativní, musí bezprostředně po zákroku dostat anti Rh imunoglobulin, který má zabránit senzibilaci a tvorbě protilátek proti červeným krvinkám plodu v případě dalšího těhotenství.

Lidé neznají svoji plodnost – myslí si, že trvá déle

Možná rizika interupce:

Riziko komplikací je po umělém přerušení těhotenství naštěstí minimální a pohybuje se kolem 2 %. Může se jednat o krvácení, zánět nebo poranění dělohy, případně pozdější sexuální dysfunkce, neplodnost nebo komplikace v průběhu dalšího těhotenství (problémy s placentou, nedostatečnost děložního hrdla).

Interupce po 12. týdnu těhotenství

Pokud je nutné přistoupit k umělému přerušení těhotenství po 12. týdnu, řeší se to opakovaným podáním tablety misoprostolu s účinnou látkou do zadní poševní klenby. V případě potřeby zavede lékař na začátku zákroku do děložního hrdla tyčinku Dilapan, která postupně nabobtná a připraví tak děložní hrdlo k lepšímu nástupu děložních stahů. Jakmile stahy zesílí, dojde do 2 – 24 hodin k potratu plodu.

Možné nežádoucí účinky:

Preparát může u některých žen vyvolat nevolnost, zvracení, zvýšenou teplotu nebo průjem. Ojediněle dochází k dušnosti a výjimečně k alergické reakci na lék.

Interupce podle zákona

Interupční zákon 66/1986 Sb. upravuje umělé přerušení těhotenství se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství. Zároveň stanovuje podmínky jeho provádění. Přístup k potratům v ČR je poměrně liberální a často odlišný od interupce ve světě. Důvodem je obava, že výrazná restrikce by mohla být vážným porušením svobodného rozhodnutí ženy plánovaně otěhotnět a zároveň by mohla mít za následek ilegální potraty nebo potratovou turistiku, jak tomu bývá v jiných státech. Proti interupčnímu zákonu však brojí mnoho institucí v čele s římskokatolickou církví.

Potraty v ČR a jejich ceny

Pokud žena podstoupí interupci na vlastní žádost, musí si ji sama zaplatit. Ceny interupcí se u nás pohybují kolem 5 000 Kč za výkon. Částky se mohou lišit v závislosti na zařízení, jeho vybavenosti a také jeho lokalitě. A kdy je interupce zdarma? Pokud je žena ohrožená na životě nebo je ve vážném ohrožení rostoucí plod.

Ženy, pokud nechcete jít na interupci nebo donosit dítě a dát ho na adopci, myslete a používejte ochranu, která vás ochrání před nechtěným početím, ať už v podobě využití kondomů, nebo antikoncepce.

Zájem o umělé přerušení těhotenství klesá

Podle údajů Českého statistického úřadu počet interupcí v ČR 2018 klesl na 18175, což je o 1240 méně než v roce 2017. Denně tak v tomto roce docházelo přibližně k 50 interupcím. Hnutí pro život uvádí, že k potratu nejčastěji přistupují ženy, které mají dvě děti a o třetí už nemají zájem. Podobně na tom byly i potraty v ČR 2019.

„Těší nás snižující se počet umělých potratů. Je však nepřijatelné, aby v tak bohaté a vyspělé zemi, jakou je Česká republika, přišlo o život pět tisíc počatých dětí ročně jenom proto, že stát nedokáže podpořit rodiny, které čekají třetí dítě a k potratu je nutí ekonomické důvody,“ říká Zdeňka Rybová, mluvčí Hnutí Pro život ČR a vedoucí Linky pomoci. Z toho důvodu Hnutí pomoci usiluje o změny v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, které pomohou řešit obtížné situace žen.

Jaký je průměrný věk maminek v Česku a jak jsme na tom v Evropě?

Menší zájem o sex i změny ve složení obyvatel

Nižší počty potratů si podle ČT24 lékaři vysvětlují jako přímý důsledek větší zodpovědnosti sexuálně aktivních lidí, menšího zájmu o sex a změn ve složení obyvatel České republiky.

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Potraty v ČR. Jak probíhá umělé přerušení těhotenství a kolik žen ho ročně podstoupí?