Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Obézní děti mají větší sklony k depresím, zjistila nová psychologická studie

Nová studie zjistila souvislost mezi obezitou a zvýšeným rizikem rozvoje úzkosti a deprese u dětí a dospívajících.

Riziko úzkostí a depresí u obézních dětí

Podle vědců z Institutu Karolinska ve švédském Stockholmu je toto riziko nezávislé na tradičních rizikových faktorech, jako je psychické onemocnění u rodičů a socioekonomický status. Studie srovnávala více než 12 000 švédských dětí, které podstoupily léčbu obezity s více než 60 000 dětmi z kontrolní skupiny. Bylo zjištěno, že dívky s obezitou mají o 43 % větší pravděpodobnost vzniku úzkosti nebo deprese ve srovnání se svými vrstevnicemi v obecné populaci. Podobně dopadli i chlapci, kteří čelí 33% riziku úzkostí a depresí ve srovnání se svými protějšky.

„Vidíme jasně zvýšené riziko úzkostí a depresivních poruch u dětí a dospívajících s obezitou ve srovnání se srovnávací skupinou, které nelze vysvětlit jinými známými rizikovými faktory, jako je sociekonomický stav a neuropsychiatrické poruchy,“ uvedl vedoucí výzkumu Dr. Louise Lindberg z Institutu Karolinska. „Tyto výsledky naznačují, že děti a adolescenti s obezitou mají zvýšené riziko úzkosti i depresivních stavů a lékaři by tak měli být ostražití,“ dodává Lindberg.

Pokles hry u dětí je spojený s nárůstem depresí a duševních poruch

Další studie potvrdila očekávání lékařů

Aby vědci získali více důkazů, provedli celostátní studii, která měla za cíl zjistit, zda je skutečně obezita nezávislým rizikovým faktorem úzkostí a deprese. Studie zahrnovala 12 507 děti ve věku od 6 do 17 let, které byly v letech 2005 až 2015 zapsány ve švédském rejstříku léčby dětské obezity. Tyto děti byly porovnávány s 60 063 dětmi s normální hmotností a odpovídaly pohlavím, rokem narození i trvalým bydlištěm.

Výzkumný tým se přizpůsobil řadě faktorů, o nichž je známo, že vznik deprese a úzkosti ovlivňují, včetně migračního pozadí, neuropsychiatrických poruch, psychických chorob rodičů nebo socioekonomického statusu.

Během této studie se u 4 230 dětí a dospívajících vyvinula úzkost či deprese v průměru během 4,5 roku. Obezita byla podle zjištění studie jasně spojena s vyšším rizikem úzkosti a deprese v dětství i dospívání. Dívky (11,6 % oproti 6 %) a chlapci (8 % oproti 4,1 %) s obezitou byli s větší pravděpodobností diagnostikováni s psychickými poruchami než ostatní děti.

Obezita jako rizikový faktor psychických poruch

Další analýza, která vyloučila děti s neuropsychiatrickými poruchami nebo depresemi v rodinné anamnéze zjistila, že rizika jsou ještě mnohem vyšší. Zejména chlapci s obezitou byli dvakrát častěji vystaveni úzkostem a depresím než jejich vrstevníci s normální váhou, zatímco u dívek to bylo 1,5x více.

Příčiny dětské obezity. Jak silný je vliv genů a jiných návyků?

„Vzhledem k nárůstu obezity a zhoršenému duševnímu zdraví u mladých lidí je zásadní pochopení vazeb mezi dětskou obezitou, depresí a úzkostí,“ řekl Lindberg. „K vysvětlení mechanismů, které obezitu, úzkosti a deprese spojují, budou potřebné další studie,“ dodává lékař.

Studie byla prezentována na Evropském kongresu o obezitě v roce 2019.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Obézní děti mají větší sklony k depresím, zjistila nová psychologická studie