×
MotherClub.cz

Obézní děti mají větší sklony k depresím, zjistila nová psychologická studie

obézní děti mají sklony k depresím

Nová studie zjistila souvislost mezi obezitou a zvýšeným rizikem rozvoje úzkosti a deprese u dětí a dospívajících.

Riziko úzkostí a depresí u obézních dětí

Podle vědců z Institutu Karolinska ve švédském Stockholmu je toto riziko nezávislé na tradičních rizikových faktorech, jako je psychické onemocnění u rodičů a socioekonomický status. Studie srovnávala více než 12 000 švédských dětí, které podstoupily léčbu obezity s více než 60 000 dětmi z kontrolní skupiny. Bylo zjištěno, že dívky s obezitou mají o 43 % větší pravděpodobnost vzniku úzkosti nebo deprese ve srovnání se svými vrstevnicemi v obecné populaci. Podobně dopadli i chlapci, kteří čelí 33% riziku úzkostí a depresí ve srovnání se svými protějšky.

„Vidíme jasně zvýšené riziko úzkostí a depresivních poruch u dětí a dospívajících s obezitou ve srovnání se srovnávací skupinou, které nelze vysvětlit jinými známými rizikovými faktory, jako je sociekonomický stav a neuropsychiatrické poruchy,“ uvedl vedoucí výzkumu Dr. Louise Lindberg z Institutu Karolinska. „Tyto výsledky naznačují, že děti a adolescenti s obezitou mají zvýšené riziko úzkosti i depresivních stavů a lékaři by tak měli být ostražití,“ dodává Lindberg.

Další studie potvrdila očekávání lékařů

Aby vědci získali více důkazů, provedli celostátní studii, která měla za cíl zjistit, zda je skutečně obezita nezávislým rizikovým faktorem úzkostí a deprese. Studie zahrnovala 12 507 děti ve věku od 6 do 17 let, které byly v letech 2005 až 2015 zapsány ve švédském rejstříku léčby dětské obezity. Tyto děti byly porovnávány s 60 063 dětmi s normální hmotností a odpovídaly pohlavím, rokem narození i trvalým bydlištěm.

Výzkumný tým se přizpůsobil řadě faktorů, o nichž je známo, že vznik deprese a úzkosti ovlivňují, včetně migračního pozadí, neuropsychiatrických poruch, psychických chorob rodičů nebo socioekonomického statusu.

Během této studie se u 4 230 dětí a dospívajících vyvinula úzkost či deprese v průměru během 4,5 roku. Obezita byla podle zjištění studie jasně spojena s vyšším rizikem úzkosti a deprese v dětství i dospívání. Dívky (11,6 % oproti 6 %) a chlapci (8 % oproti 4,1 %) s obezitou byli s větší pravděpodobností diagnostikováni s psychickými poruchami než ostatní děti.

Čtěte také: Příčiny dětské obezity. Jak silný je vliv genů a jiných návyků?

Obezita jako rizikový faktor psychických poruch

Další analýza, která vyloučila děti s neuropsychiatrickými poruchami nebo depresemi v rodinné anamnéze zjistila, že rizika jsou ještě mnohem vyšší. Zejména chlapci s obezitou byli dvakrát častěji vystaveni úzkostem a depresím než jejich vrstevníci s normální váhou, zatímco u dívek to bylo 1,5x více.

„Vzhledem k nárůstu obezity a zhoršenému duševnímu zdraví u mladých lidí je zásadní pochopení vazeb mezi dětskou obezitou, depresí a úzkostí,“ řekl Lindberg. „K vysvětlení mechanismů, které obezitu, úzkosti a deprese spojují, budou potřebné další studie,“ dodává lékař.

Studie byla prezentována na Evropském kongresu o obezitě v roce 2019.Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*