Pokles hry u dětí je spojený s nárůstem depresí a duševních poruch