Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Máte nárok na přídavek na dítě? Zjistěte to!

Martina Mádlová

Martina Mádlová

26. 11. 2016

Přídavky na děti patří k základním sociálním dávkám. Jejich hlavním smyslem je podpora rodin s dětmi, které mají nižší příjmy. Jedná se o dlouhodobou dávku. Pokud rodina splní podmínky, může dávky pobírat až do 26 roků dítěte. Jaká jsou pravidla pro získání dávky a kolik přídavek na dítě může být? 

Kdo může pobírat přídavek na dítě?

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, kde rozhodný příjem rodiny není vyšší než 2,4 násobek částky životního minima rodiny. Zda máte nebo nemáte nárok, se zjišťuje podle příjmů za předchozí kalendářní rok. Do příjmu se počítá i rodičovský příspěvek. Přídavky se vyplácí v různých částkách podle věku dítěte.

Jakou částku přídavky na děti dělají?

  • Dítě do 6 let má nárok na 500 Kč měsíčně.
  • Dítě od 6 do 15 let má nárok na 610 Kč měsíčně.
  • Dítě od 15 do 26 let má nárok na 700 Kč měsíčně.

U starších dětí se přiznání dávky posuzuje podle toho, zda se jedná o nezaopatřené dítě, což může být i zletilá osoba, která se připravuje na výkon budoucího povolání (studuje na střední, vysoké nebo vyšší odborné škole). V některých případech může být nezaopatřeným dítětem i dítě, které již studium ukončilo, ale ještě nemá žádné zaměstnání.

Jak se počítají příjmy u přídavků na dítě?

U přídavků na děti jsou posuzovány příjmy za předchozí kalendářní rok. Většinou se o tyto dávky žádá jednou (při narození dítěte nebo ve chvíli, kdy se významně změní majetkové poměry rodiny). Poté je nutné každý rok pravidelně dokládat příjmy. Potvrzení o nich se dokládá vždy na začátku školního roku v každém kalendářním roce. Příjmy se dokládají za rok předchozí. To znamená, že v září 2016 se dokládaly příjmy za rok 2015 a v září 2017 se budou dokládat příjmy za rok 2016. Příjmy se dokládají na začátku školního roku zejména z toho důvodu, že většina dětí chodí do nějakého školského zařízení a zároveň je i nutné doložit potvrzení o studiu.

Jak ušetřit na mateřské a nestrádat

Které příjmy mohou ovlivnit nárok na přídavky na dítě

Do příjmů ovlivňujících nárok na přídavky se započítává hlavně výplata ze zaměstnání, příjem z podnikání či jiné závislé činnosti, náhrada mzdy (podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství), mateřské a rodičovské dávky, alimenty a výživné, jiné příjmy (pronájem bytu, investice do majetku či cenných papírů). Doložit musíte příjmy všech osob žijících ve společné domácnosti (ne jen rodičů). V případě, že se jedná o rodinu, kde se o dítě stará jen jeden z rodičů, který ho má svěřené do péče, nezapočítávají se příjmy druhého rodiče. Když dítě pracuje (třeba o prázdninách), je nutné doložit i tyto příjmy.

Kde si můžete požádat o přídavky na dítě

O přídavek na dítě se žádá na Úřadu práce prostřednictvím příslušných formulářů.

Jsou to tyto:

  • Žádost o přídavek na dítě
  • Potvrzení o výši ročního příjmu
  • Potvrzení o výši příjmu nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen
  • Potvrzení o studiu

Všechny formuláře najdete zde nebo jsou k vyzvednutí na jakékoliv pobočce pracovního úřadu. Žádost už ale musíte podat jen na úřadu, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm.

Zajímá vás pěstounská péče. Jaké podmínky musíte splnit?

Změny v roce 2017

V roce 2017 se prozatím žádné změny v přídavcích na děti nechystají. Ministerstvo by rádo dávky navýšilo o 100 Kč a zároveň by se měl i rozšířit okruh těch, kdo by na ně měl nárok. Šlo by o rodiny až do 2,7 násobku životního minima místo současných 2,4 násobku životního minima. Zatím ovšem nemá návrh podporu vládní koalice, a proto není vůbec jisté kdy a zda vůbec se nějakých změn dočkáme.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Máte nárok na přídavek na dítě? Zjistěte to!