Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Máte doma leváka. Jak to poznat a co to obnáší?

Redakce

Redakce

30. 5. 2019

Máte pocit, že vaše dítě dělá většinu věcí automaticky levou rukou? Co to pro vás znamená mít doma leváka? Jak je možné leváctví diagnostikovat? Co s tím, když máte doma leváka? Jak se projeví, když má člověk vedoucí ruku levou a oko či nohu pravé? Jaké jsou v současnosti názory na přeučování leváků? Hrozí dítěti nějaké nebezpečí?


Máte pocit, že máte doma leváka?

Pokud má vaše dítě tendenci držet lžíci, tužku nebo kartáček na zuby v levé ruce, bude se s největší pravděpodobností jednat o leváka. Co to pro dítě do života znamená? Jak s jistotou poznat, že máte doma leváka? Podívejme se nejprve na diagnostiku leváctví.

Diagnostika

Chcete-li zjistit, zda máte doma leváka nebo praváka, neměli byste si všímat pouze toho, co můžete vidět, jak dítě jedná navenek (tzv. fenotyp). To, aby bylo možné s jistotou dítě prohlásit za leváka a na základě toho k němu přistupovat, je nejprve potřeba zjistit, jak jsou jednotlivé činnosti řízeny v mozku (tzv. genotyp). Někdy se totiž může stát, že dítě používá k činnostem pravou ruku (jak již bylo řečeno, nejčastěji je možné to zaznamenat při držení tužky, kartáčku na zuby nebo např. hřebenu), ale ve skutečnosti je levák. Jak je to vůbec možné?

Navenek pravák, v mozku levák

Zatímco fenotyp dokážete vypozorovat sami doma, ke zjištění objektivního stavu uvažování dítěte v mozku (genotypu) potřebujete odbornou diagnostiku. Pomocí odborných testů vám např. v pedagogicko-psychologické poradně či na dětské neurologii zjistí, která ruka u vašeho dítěte dominuje, která noha dominuje, které oko dominuje a také které ucho dominuje. Můžeme se také setkat s tím, že se liší dominance ruky, oka, nohy a ucha.

Jak naučit dítě držet tužku a jak vypadá její správný úchop?

Vedoucí ruka, noha, oko i ucho

Ve výsledku je tedy možné, že u vašeho dítěte zjistí lékaři, že zatímco poslouchá převážně pravým uchem a pravou rukou kreslí, dominuje u něj levá noha a levé oko. Ale zase tak úplně jednoduché to takto přesně zjistit není. Většina dětí nepoužívá ke všem činnostem výlučně pravou nebo zase jen levou ruku. Poměr používání té které ruky je možné odstupňovat (výhradně pravoruký, spíše pravoruký, vyrovnaný na obě strany, spíše levoruký, výlučně levoruký).

Pravo-levá dominace se vyvíjí v čase

Aby to nebylo tak jednoduché, vedoucí úloha jedné ruky navíc dostává pevnější obrysy často teprve v průběhu dětství spolu s tím, jak dozrává nervový systém. Nikdy není jisté, zda již k této stabilizaci došlo nebo ještě ne. Nicméně smysl diagnostikovat leváctví u dítěte má hlavně před nástupem do první třídy. Tam se již musíte rozhodnout, kterou rukou se bude učit psát.

Jak naučit dítě zvládat emoce?

Levák mezi rodiči?

Součástí vyšetření dítěte by také měla být diagnostika rodičů, prarodičů a sourozenců dítěte. Dědičnost zde totiž hraje velkou roli.

Na co se dále zaměřit?

Tím nejdůležitějším je během diagnostiky pozorování dítěte. Cíleně se zaměřte na nejrůznější aktivity. Všímejte si, kterou ruku dítě používá k té které činnosti. Snažte se přitom odlišit činnosti, u kterých existuje společenská konvence, tedy jistý nátlak sociálního prostředí od těch, které umožňují dítěti chovat se zcela dobrovolně. Již odmalička rodiče nevědomky dítě směřují k pravoruké dominanci („Podáváme pravou ruku“, „Jezdíme vpravo“, „Lžíce a nůž se drží v pravé ruce“). Dítě nepřemýšlí, co mu vyhovuje, ale podřídí se požadavkům okolí.

Pozorujte dítě během aktivit, které nesvazují konvence

Pokud chcete opravdu zjistit, zda je vaše dítě levák, zaměřte se na činnosti, kdy má dítě skutečně svobodnou volbu. Patří sem např. jízda na koloběžce, česání se hřebenem, čištění zoubků, vylézání na židli či do schodů atd. Pozorujte dítě, do které nohavice dává nohu jako první, kterou botičku si obouvá jako první, jak např. navléká nit do jehly (u starších dětí) atd. Někdy jsou ovšem zkresleny i tyto činnosti, protože většina dětí se učí nápodobou – dítě to prostě nevědomky odkouká od rodičů. Proto by také jedna činnost, kterou dítě vykonává druhou rukou, neměla zpochybnit náš názor na dominanci jedné ruky.

Někdy tak, jindy zase jinak

V neposlední řadě si musíme uvědomit, že většina dětí použije občas na stejnou činnost i druhou ruku. Proto je třeba všímat si dítěte delší dobu a pro každou jednotlivou činnost si uvědomit, kterou ruku používá výrazně častěji.

Vývoj dětské kresby. Co se z obrázku vašeho dítěte můžete dozvědět

Záměrně zkusit použít druhou ruku

Docela užitečné může být dítě požádat, zda by vyzkoušelo určitou činnost i druhou rukou. Užijete si při tom jistě mnoho legrace. Někdy si však můžeme všimnout, že je tato druhá, nevedoucí ruka překvapivě šikovná, rychle se učí a chová se rázněji. I když u vaše dítěte zjistíte, že je spíše levák, vyvstává otázka, co s tím. Máte nechat leváctví volný průběh nebo by pro vaše dítě bylo výhodnější naučit se kreslit a psát pravou?

Praváci jsou privilegovaní

Ačkoli se již situace výrazně zlepšila, společnost stále ještě mnohem více myslí na praváky než na leváky. Řadě lidí vůbec nedochází, jak je pro leváka těžké např. stříhat běžnými nůžkami. A co třeba, když má dítě v první třídě obkreslovat přesně písmenka v písance, ale nevidí na ně, protože jsou na levé straně sešitu přikryté rukou? Další problém je s rozmazáváním napsaného textu – píše se přeci zleva doprava – tak aby to vyhovovalo pravákům. Proto si řada rodičů klade otázku, jestli by nebylo výhodnější, aby se dítě učilo pracovat pravou rukou.

Přeučený levák

Na rozdíl od dřívější doby se již od přeučování leváctví naštěstí ustupuje. Podle současných poznatků to pro dítě není dobré. V souvislosti s přecvičováním může dojít ke zbytečným závažným poruchám ve vývoji dítěte. Přeučení leváci mohou mít problémy např. s dyslexií, s úpravou písma, s koktáním či různými vadami řeči atd. Přeučené dítě může mít problémy také v emocionální rovině, může mít problémy se zvládáním vzteku, ale i s nadměrnou netečností, pláčem a trucováním.

Dítě používá obě ruce

Pokud je dítě spíše nevyhraněné, bude pro něj pravděpodobně výhodnější, když se naučí psát pravou rukou. Praváci mají život v mnoha ohledech jednodušší. Procvičujte však s takovým dítětem obě ruce. Je možné, že se ještě do budoucna může vyhranit s tím, jak bude dozrávat nervová soustava. Koneckonců může být užitečné, když určitou činnost zvládne oběma rukama. Když už je unavená jedna ruka, snadno ji pak nahradí druhá. Týká se to i sportů. V tenise, florbale, golfu či hokeji, tam všude by se mělo dítě v rámci zachování určité symetrie pohybu, čas od času potrénovat i nalevo. Určitě to ocení i záda a krční páteř.

Pohybové aktivity pro děti. Jaký sport je nejvhodnější a na co si dát pozor?

Nástup do první třídy

Když dítě nastoupí do první třídy, je nejvyšší čas přestat s experimentováním. Psát by se mělo tou rukou, která se v dané chvíli a v kontextu dosavadních poznatků jeví jako vedoucí. Později již není dobré se přeučovat zpátky.

Ohodnoťte tento článek:
3,9
Právě čtete

Máte doma leváka. Jak to poznat a co to obnáší?