Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Krev z patičky novorozence. Jaké nemoci dokáže odhalit?

Novorozencům se krev z patičky odebírá krátce po narození. Má za cíl odhalit možné zdravotní potíže a tendence k vážným onemocněním. Testování odebrané krve je součástí novorozeneckého screeningu, který pomůže včas poukázat na 13 různých chorob.

Vyšetření novorozence v porodnici

1. Apgar skóre

Hned po narození čeká miminko apgar skóre. Při tomto vyšetření se sleduje a hodnotí barva kůže novorozence, jeho dýchání, svalové napětí, počet srdečních tepů a také reakce na podráždění. Výsledek je dán bodovým ohodnocením, které ukazuje, zda je novorozenec zcela bez potíží nebo vykazuje určité problémy s adaptací na nové prostředí.

 • 9 – 10 bodů odpovídá zdravému miminku.
 • 5 – 8 bodů ukazuje na určité potíže s přizpůsobením se novým podmínkám. V drtivé většině případů se jedná o přechodné zbarvení kůže do modra nebo opožděný pláč.
 • Méně než 5 bodů varuje před poruchou některých základních životních funkcí a miminko v této chvíli potřebuje neodkladnou lékařskou péči.

2. Fyzikální vyšetření novorozence

Dále poporodní vyšetření směřuje ke zjištění velikosti fontanely (měkké místo na temeni hlavy), posouzení stavu kůže a očí a prohmatání bříška. Nesmí chybět ani kontrola ústní dutiny, klíční kosti, dýchání, srdeční činnosti, pupečního pahýlu a prohlédnutí zadečku, genitálu a páteře.

Šilhání u miminek je potřeba řešit včas

3. Novorozenecký screening metabolických vad

Další vyšetření, bez kterého se miminko neobejde, je screening po porodu. Toto vyšetření vyloučí nebo potvrdí vážné vrozené vady a umožní včasné zahájení léčby. Provádí se tak, že se odebere krev z patičky mezi 48. a 72. hodinou po porodu a pokračuje se laboratorním vyšetřením. Suchá kapka krve se odebírá na speciální filtrační papírek, který se poté zasílá do specializované laboratoře, kde krev testují. Novorozenecký screening s výsledky pošlou pracovníci laboratoře ošetřujícímu lékaři, který v případě pozitivního nálezu informuje rodiče miminka.

Odběr krve z patičky má svá pravidla

Hlavní podmínkou pro novorozenecký screening a odběr krve na kartičku je informování obou rodičů o způsobu a průběhu vyšetření. Rodiče musí s odběrem krve z patičky souhlasit, a to ústně či písemně.  Choroby se vyhledávají na základě zvýšeného množství určitých látek v krvi novorozence (hlavně bílkovin, aminokyselin a hormonů).

Co všechno se během poporodního screeningu testuje?

 • Kyčle – zjišťují se možné vrozené vady kyčelních kloubů
 • Cystická fibróza – v případě nejasného nálezu, který postihuje asi 1 % všech novorozenců, se stanovují přesně určené genetické vlohy pro tuto nemoc
 • Puls AF – vyhodnocuje se puls stehenní tepny v levém třísle, který se v určitých případech dává do souvislosti s vrozenou vadou srdce
 • UZ ledvin – zahrnuje vyšetření ledvin pomocí ultrazvuku, kontroluje ledviny a umožňuje včas odhalit vrozené onemocnění ledvin a močových cest
 • PKU – odhaluje vrozenou fenylketonurii, neboli metabolickou poruchu, která ohrožuje vývoj nervového systému
 • CAH – vyšetřuje možnou vrozenou nedostatečnost nadledvin
 • Vyšetření štítné žlázy – zjišťuje sníženou funkci štítné žlázy, která miminko ohrožuje zejména kvůli opoždění tělesného a duševního vývoje
 • Vyšetření sluchu – pomáhá odhalit vrozenou hluchotu
 • Katarakta – umožňuje odhalení možného zákalu oční čočky

Vyšetření novorozence po porodu. Co vaše miminko v prvních hodinách čeká?

Co bude dál?

Pokud laboratoř zaznamená určité podezření na nějakou nemoc, informuje vašeho lékaře, který se s vámi následně spojí a doporučí další kroky. Ani pozitivní laboratorní nález však nutně neznamená, že je vaše miminko skutečně nemocné. Jedná se pouze o podezření, které se nemusí při pozdějším testování potvrdit. Ve výjimečných případech se může stát i to, že screeningová laboratoř nemoc nerozpozná. Je to z toho důvodu, že screeningové metody jsou vyhledávací a nikoliv diagnostické. Většinou bývá falešně negativní nález spojený s velmi mírnou formou určitého onemocnění. Vážné choroby se poznají včas. Pravděpodobnost, že vaše dítě onemocnění některou z vážných chorob je poměrně malá. S některým z výše uvedených onemocnění se potýká pouze 1 z 1150 novorozenců.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Krev z patičky novorozence. Jaké nemoci dokáže odhalit?