Menu
MotherClub.cz
Péče o miminko

Jaké změny přinesl do očkování malých dětí nový očkovací kalendář?

Věděla jste, že od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář? Jaké změny v očkování dětí přinesl?

Hexavakcína

K zásadní změně dochází u očkování těch nejmenších. Mění se počet dávek takzvané hexavakcíny, která děti chrání proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, onemocnění vyvolanému průvodcem Haemophilus influenzae typu b, dětské obrně a virové hepatitidě typu B.

V minulosti se očkovalo ve schématu 3 + 1, kdy dítě dostalo tři základní a jednu posilující dávku vakcíny. Nově jedna dávka ubude a pojede se podle očkovacího schématu 2 + 1, tedy dvě základní a jedna posilující dávka. Díky této změně jsme se vrátili ke schématu, které se u nás používalo od padesátých let minulého století do roku 1991, kdy Česká republika přešla na schéma 3 + 1. Ostatní evropské země zůstaly u schématu 2 + 1 bez obav o účinnost vakcinace.

Jak se očkuje?

Očkují se děti od 9 týdnů věku. S novým kalendářem ale došlo ke snížení věkové hranice, do kdy je potřeba naočkovat všechny dávky, z 18 na 13 měsíců.

Druhá dávka se očkuje dva měsíce po první, posilující pak šest měsíců po druhé. U nedonošených dětí zůstává zachováno schéma 3 + 1, kdy miminko dostane druhou dávku měsíc po první, třetí měsíc po druhé a posilující šest měsíců po třetí dávce.

Očkování se aktuálně provádí vakcínou Hexacima. Ostatní vakcíny (Infanrix Hexa a Pediacel) nejsou již do České republiky dováženy a jejich zásoby slouží k doočkování dětí, u kterých byla vakcinace těmito již zahájena. Infanrix Hexa pak k očkování nedonošených dětí.

Mezi 5. a 6. rokem věku proběhne přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Znovu pak mezi 10. a 11. rokem spolu s obrnou.

Hexavakcína je nejdůležitější pro nejmenší děti, říká vedoucí očkovacího centra MUDr. Cabrnochová

Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR)

Další změnou je stanovení horní věkové hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a výrazný časový posun v aplikaci druhé dávky. Nově musí být první dávka vakcíny podána mezi 13. a 18. měsícem věku dítěte, druhá se aplikuje mezi 5. a 6. rokem. Dříve se první dávka podávala nejdříve v 15 měsících, druhá pak mezi 21. a 25. měsícem. Očkuje se vakcínou Priorix, případně Priorix Tetra, která je i proti neštovicím.

Pneumokoky a spol.

Očkování proti pneumokokům, způsobujícím různě závažná onemocnění dýchacích cest, není povinné. Je však placené z veřejného zdravotního pojištění, pokud obě dávky očkovací látky jsou aplikovány do sedmého měsíce věku miminka. Hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku. Bez doplatku je vakcína Synflorix, s doplatkem pak Prevenar 13.

Nově se zavádí úhrada očkování státem u chronicky nemocných a rizikových skupin pacientů bez ohledu na věk. Jde o vakcíny proti invazivním meningokokovým onemocněním, pneumokoku, onemocněním vyvolaných Haemophilus influenzae typu b a proti chřipce.

Papilomavirus

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) je státem hrazeno dívkám od 13 do 14 let již od roku 2012. Nyní se zavádí také pro chlapce. Virus u dívek způsobuje rakovinu děložního čípku, u chlapců může vést až rakovině penisu nebo konečníku.

Bez doplatku je vakcína Cervarix, ostatní nabízené jsou pak s doplatkem.

Změny v očkovacím kalendáři by měly pro dětský organismus znamenat nižší zátěž, protože se sníží počet očkovacích dávek v nejnižším věku.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Jaké změny přinesl do očkování malých dětí nový očkovací kalendář?