Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Očkování způsobuje autismus: pravda nebo pověra?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

24. 4. 2018

Čím dál více se v souvislosti s očkováním hovoří o autismu. I z tohoto důvodu se některé maminky bojí dát své dítě očkovat nebo to odkládají na pozdější dobu. Jak to tedy je? Může za zvýšený výskyt autismu očkování? Je to pravda nebo pověra?

Způsobuje očkování autismus?

V roce 1998 spatřila světlo světa studia, která informovala rodiče na celém světě o souvislosti autismu a očkovacích vakcín i o zvýšeném riziku vzniku této poruchy. Mnoho rodičů pak začalo očkování odmítat právě z důvodů těchto rizik. Tuto studii vpustil do světa Andrew Wakefield, ale jak se později ukázalo, nebyla pravdivá. Wakefield záměrně zkreslil data o pouhých dvanácti dětech. Lékař posléze přišel o lékařskou licenci a navíc žádná další studie, kterých bylo na celém světě uděláno několik a vzorek zahrnoval miliony dětí, žádnou souvislost mezi očkování a vznikem autismu. Tato souvislost byla zkoumána na studiích, které nebyly nijak vázané na farmaceutický průmysl a ani u jednoho z 14 700 000 dětí nebyl zjištěn ani jediný případ.

I přes tyto informací ale už byla panika na světě a stále se mnoho rodičů velmi reálně obává, že očkování způsobuje autismus. V roce 2011 byl proveden průzkum ve zdravotnictví, kde 30-36 % rodičů vyjadřuje obavu, že jejich děti dostaly v prvních dvou letech života až moc vakcín a ty mohou později způsobit poruchy učení (např. autismus), 10 % uvedlo, že budou očkování odkládat nebo ho odmítnou úplně, protože věří, že je to bezpečnější.

Autismus u dětí. Jak se projevuje a mění v průběhu věku

Vakcíny autismus nezpůsobují

Většina lékařských i jiných odborníků si ale stojí za svým. Vakcíny autismus nezpůsobují. Sám autismus je obecně klasifikován jako „porucha“ a při jeho diagnostikování se musí odpovědět na spoustu otázek a sledovat abnormální chování. Dítě může mít velmi odlišné společenské, behaviorální a intelektuální schopnosti. Termín Autism Spectrum Disorder (ASD) se používá k popisu různých projevů. Přesný mechanismus v mozku, který způsobuje rozsáhlé nervové vývojové problémy a změny stále není úplně přesně objasněn, i když se touto problematickou zabývá mnoho špičkových lékařů, kteří jsou na dobré cestě.

Pokud jsou tedy veškeré teorie i studie správné, neměla by mít vakcína žádný vliv na vznik autismu. To ovlivňuje již prenatální vývoj. U postižených hraje svou roli genetika i environmentální podmínky. Ne jedna nemoc, ale celá skupina onemocnění mají velký vliv. Je prokázáno, že velkou roli hraje genetika, protože sourozenci dětí s diagnózou ASD mají 15 % až 20 % šanci na vykazující příznaky oproti těm, co v rodině ASD nemají, kde je riziko pouhé 1 %. Několik známých chromozomálních deformací, např. syndrom fragilního X chromozomu, tuberózní skleróza, Joubertův syndrom či duplikace chromozomů 15qq11-13. To vše může mít za následek diagnózu autismus

Vakcín je mnoho typů

Vakcín existuje velké množství. Některé mají v sobě živé mikroby, které způsobují imunitní reakce a v některých jsou zase deaktivované mikroby, které taktéž způsobují imunitní reakci. Jiné mají v sobě jen ty antigeny, které vyvolávají imunitní odpověď. Největší pozornost v souvislosti s autismem se věnovala vakcíně MMR (spalničky, příušnice, zarděnky). Tu také zmiňoval doktor Wakefield ve své lživé studii. Ten i v podstatě říká, že MMR byla spouštěčem autismu.

Ovšem četné studie z let 2002-2005 nikdy neprokázaly žádné spojení mezi autismem a MMR vakcínou. V dubnu roku 2013 vyšla další studie, kterou publikoval Journal of Pediatrics, kde se znovu neprokázalo žádné spojení mezi vakcínou a autismem.

Vzhledem k tolika podmínkám, které mohou mít na PAS vliv, tato studie, stejně jako mnoho jiných poukazuje na to, že možné účinky imunologické expozice v raném dětství nelze vyloučit naprosto, ale jak již bylo uvedeno, nedostatek pochopení a informací o tom, co je to autismus, je hlavní hnací silou těchto přetrvávajících pochybností.

Podle odborníků nebyl zjištěn žádný vztah mezi expozicí antigenů z očkovacích látek v raném dětství a ASD s regresí. Možnost, že vakcíny během prvních dvou let života by mohly mít nějakou souvislost s rozvojem ASD není nijak prokázán. Jak již bylo zmíněno, vše se určuje již při vývoji dítěte v děloze. Studie zveřejněná Wakefieldem zažehla oheň pochybností, ale naštěstí právoplatné studiu ukázaly, že neexistuje absolutně žádná souvislost mezi vakcínami a autismem.

Volba je samozřejmě na vás, zda vaše dítě necháte očkovat a popřípadě čím či kdy, ale alespoň teď víte, že očkování autismus nezpůsobuje a neměli byste právě toto brát při volbě v úvahu.

Ohodnoťte tento článek:
2,9
Právě čtete

Očkování způsobuje autismus: pravda nebo pověra?