Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Dítě mě kouše. Proč batolata koušou a co s tím dělat?

Batolata často mívají zálibu v kousání rodičů, sourozenců i ostatních dětí. Proč tomu tak je, co se s dětmi v tomto věku děje, a je možné kousání zabránit?

Proč batolata koušou?

V některých případech nemusí existovat žádné logické vysvětlení, proč batole kousne. Za jeho chováním ale vždy stojí určitý důvod.

Frustrace a hněv

Hlavní příčinou kousání mezi batolaty je hněv. Malé děti nemají ještě slovní zásobu, která by vyjadřovala jejich emoce, což pro ně může být frustrující. Při vyjadřování této frustrace se pak spoléhají na kousání.

Jeden z možných scénářů, jenž může spustit kousání, zahrnuje neschopnost dostat se ke své hračce, kterou mu sebral sourozenec. Kousáním dítě jasně říká: „Jsem naštvaný, vrať mi moji hračku.“. Batole může začít kousat i ve chvíli, kdy je rozrušené, unavené nebo jen hladové.

Zkouška příčiny a následku

Některé děti se ke kousání uchylují i proto, že chtějí otestovat reakci dotyčného.

Touha po pozornosti

Batolata mohou kousat ze snahy získat pozornost svého rodiče, sourozence nebo jiného člena rodiny.

Růst zoubků

Velmi častým důvodem kousání batolat je růst zubů, při kterém dochází ke dráždění dásní. Kousání pomáhá dětem zmírnit nepříjemné podráždění.

Kopírování vrstevníků

Batole může vidět kousání ve skupině dalších dětí a ze zvědavosti jejich chování zopakovat.

Zkoumání světa

Menší děti rády používají ústa k prozkoumávání světa kolem sebe. Ve snaze objevovat nepoznané se mohou uchýlit i ke kousnutí. Například pokud batole zaujme ocas domácího psa, může jej vložit do úst a kousnout.

Nadšení ze hry

Někdy mohou být batolata ohromená tím, co se kolem nich děje. Třeba při hraní hry ve skupině se mohou vzrušit tak moc, že nebudou vědět, jak tyto emoce regulovat a v nadšení někoho kousnou.

Dítě mě bije. Jak správně reagovat?

Je kousání u batolat normální?

Ano. Malé děti mohou kousání směrovat na jednotlivce i předmět. Někdy ale mohou kousat i sebe samotné. Pediatři uvádějí, že kousání je v batolecím věku zcela normální, a je považované za běžnou součást vývoje dítěte. Tato aktivita však nemá žádný trvalý význam ani zásadní dopad na jeho budoucí život. Rodiče by v každém případě měli své dítě naučit, že se jedná o nevhodné chování. Pokud se vám nelíbí, jak vaše batole kousá všechny kolem sebe, je nutné zakročit.

Kousání se velmi často objevuje u dětí s autismem, které mají tendenci se opakovaně kousat, aby se zbavily nahromaděné frustrace.

Co dělat, když batole kouše?

Ačkoliv je tato situace nepříjemná, je důležité problém řešit s chladnou hlavou. Jakmile vaše dítě někoho kousne, měli byste udělat toto:

Krok 1: Vezměte batole pryč od osoby nebo věci, kterou právě pokousalo

Pomalu a v klidné atmosféře batole odtáhněte od osoby, kterou kouslo. Nekřičte, nekárejte, ani nedělejte výrazy obličeje, které by vyjadřovaly vztek a nesouhlas. I nesouhlasná pozornost stačí k tomu, aby batole svůj čin kdykoliv v budoucnu zopakovalo.

Pokud si dítě hrálo venku se skupinou dětí, přesuňte ho k jiné skupince. Jestliže dítě kouslo sourozence, přeneste ho do jiné místnosti.

Nabídněte jednoduché vysvětlení odpovídající úrovni vývoje svého dítěte. Obecně stačí říct „nekousáme“. Dlouhé vysvětlování toho, že je kousání špatné a že bolí, pravděpodobně v této chvíli nepřinese žádný užitek. Myslete na to, že batolata nemají v úmyslu svým chováním ostatním ubližovat.

Pokud dítě z dané situace odnesete, minimalizujete šanci na opakované kousání.

Krok 2: Zaměřte se více na důsledky kousání

Pokud dítě kvůli kousání pokáráte, je pravděpodobné, že bude nevhodné chování používat i později k získání vaší pozornosti nebo pozornosti ostatních lidí.

Možná budete cítit potřebu omluvit se osobě, kterou vaše dítě pokousalo. Uvědomte si však, že váš potomek neměl v úmyslu nikomu ublížit. Za chování svého dítěte byste se v žádném případě neměli stydět.

Krok 3: Zjistěte, kde je problém

Pokuste se zjistit, jaký je důvod chování. Zeptejte se sami sebe: „Začalo mé dítě kousat proto, že bylo ve stresu? Nemůže být hladové, nebo unavené? Pokousalo svého sourozence, protože mu odnesl oblíbenou hračku? Nerostou mu právě zuby?“.

Když se začnete zajímat o důvody kousání, pomůže vám to vyřešit původní problém, a do budoucna se vyhnout dalšímu kousání.

Zatímco výše uvedené kroky pomáhají s okamžitou korekcí, potřebujete větší a promyšlenější plán, který kousání zastaví jednou provždy.

Zaručený plán, jak zastavit batole v kousání

Buďte důrazní

Řekněte jasně svému dítěti, že kousání bolí a nejedná se o dobrou věc. Klidně mu povězte, že i když zažívá frustraci, nemělo by kousat svého kamaráda. Když se do budoucna přikloníte k těmto klidným, ale jasným vysvětlením, batole pochopí, že kousání je špatné.

Udržujte ho jen v malých skupinách dětí

Pokud má dítě tendenci hodně kousat v jeslích nebo školce s větším počtem dětí, kromě stanovení jasných limitů chování posuďte, jak moc může být toto prostředí pro dítě stresující. Pro některé děti znamená větší kolektiv stres, který nedokážou zvládat. Naopak méně dětí přináší i méně smyslových vjemů a nižší riziko kousání.

Vztek u dětí. Jak je co nejrychleji uklidnit?

Bojujte s frustrací dříve, než přesáhne únosnou mez

Pokud se vám zdá dítě frustrované a rozrušené, položte si otázky: „Co se stalo? Potřebuje něco? Má hlad? Nevzal mu někdo hračku?“. Kladení konkrétních otázek je vynikajícím způsobem, jak identifikovat problém, který může mít za následek kousání, a včas ho vyřešit.

Komunikujte s dítětem beze slov

Jak se batoleti rozvíjejí jazykové dovednosti, hledá nové způsoby, jak se vyjádřit, a ke kousání se přirozeně upíná méně a méně. Když se však naučíte chování svého dítěte rozumět, zvládnete jeho pocity rozklíčovat ještě dříve, než se naučí mluvit.

Poskytněte dítěti úlevu

Má vaše dítě tendenci kousat do všech gumových a silikonových hraček, které najde? Pravděpodobně si právě prochází kousací fází. Dejte mu k dispozici kousací hračky, do kterých se může bez obav zakousnout a ulevit si tak od bolavých dásní.

Kousání není nic neobvyklého

Kousání je typickým chováním při vývoji každého batolete. Pokud dítěti dáte jasně najevo, že kousání lidí je společensky nevhodné, obvykle touto fází projdete zcela bez problémů. Pokud však nastavení limitů není účinné a kousání stále přetrvává, může vám tím dítě naznačovat, že je ve stresu. V tomto případě je vhodné konzultovat situaci s pediatrem, který vám pomůže zdroj stresu najít.

Máte zaručené tipy, jak zabránit kousání u dítěte? Budeme rádi, když se o ně podělíte v komentářích.

Ohodnoťte tento článek:
4,1
Právě čtete

Dítě mě kouše. Proč batolata koušou a co s tím dělat?