Menu
MotherClub.cz
Dětské aktivity

Co jsou to dětské skupiny a jak se liší od školek?

Nemáte možnost svěřit své dítě do mateřské školky? Vyhlédněte si dětskou skupinu, která pečuje o předškolní děti už od 1 roku věku.

Co jsou dětské skupiny?

Dětské skupiny patří mezi služby rodinného typu, které reagují na momentální situaci chybějících kapacit v mateřských školách. Rodičům poskytují pomocnou ruku v případě, že potřebují více času na péči o domácnosti, nebo se chtějí pozvolna vracet zpět do pracovního života. Dětské skupiny u nás ještě nejsou tak známé jako klasické mateřské školky, a to i přesto, že jejich počet v ČR přesáhl tisícovku.

Desatero, jak usnadnit dětem nástup do školky

Jak funguje péče o děti v dětské skupině?

Oproti školkám nejsou požadavky na fungování dětských skupin tak přísné. Do dětské skupiny mohou chodit děti od 1 roku až do začátku školní docházky. V jedné skupině může být až 24 dětí, které společně s vychovateli a ostatními dětmi pobývají minimálně 6 hodin denně. Často je však v dětských skupinách daleko méně dětí, takže mají možnost individuálního přístupu.

Nástup do dětské skupiny je možný v jakékoliv části roku. Dítě přitom může do skupiny docházet tak dlouho a často, jak budete vy sami chtít. Své dítě můžete do skupiny vodit denně, stejně tak jen na konkrétní dny v týdnu.

Dětské skupiny cílí především na výchovu a rozvoj schopností dítěte včetně hygienických návyků. Jejich provoz funguje na základě vypracovaného a schváleného plánu výchovy a péče.

Legislativní rámec upravující dětské skupiny

Dětské skupiny spadají pod zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a dále jsou podpořené novelou zákona č. 127/2015 Sb. Tyto zákony upravují veškeré podmínky poskytování služby i pravidla pro získání oprávnění k poskytování dětské skupiny.

Kdo vede dětské skupiny?

Dětská skupina patří mezi nepodnikatelské a neziskové činnosti. Jejím poskytovatelem tak může být například jeden z rodičů, obec či kraj, nestátní nezisková organizace, vysoká škola nebo třeba zaměstnavatel, který chce tuto službu poskytnout pro děti svých zaměstnanců.

Povinnosti dětských skupin a počet pečujících

Mezi povinnosti dětských skupin patří evidence u Ministerstva práce a sociálních věcí. Všechny dětské skupiny seřazené podle krajů společně s interaktivní mapou najdete na webu dsmpsv.cz pod rubrikou Najděte si svoji skupinu.

Na základě velikosti a složení dětské skupiny se určuje počet osob, které o děti pečují. Pečující osoby musí mít pedagogické, zdravotnické nebo sociální vzdělání, případně kvalifikaci chůvy. Pokud je ve skupině maximálně 6 dětí, stačí na ně 1 osoba. V případě 7-24 dětí pak dvě pečující osoby. Jestliže je ve skupině alespoň jedno dítě mladší 2 let a dětí je celkem 13-24, měli by se o skupinu starat alespoň 3 pečující osoby. Zřizovatel dětské skupiny má dále povinnost zajistit prostory pro všechny děti.

Největší výhody dětských skupin

 • Individuální přístup
 • Větší počet pečujících osob
 • Finančně dostupná péče pro všechny děti
 • Navýšení kapacity v oblasti předškolního vzdělávání
 • Flexibilní docházka
 • Snazší adaptace dítěte na přítomnost dalších dětí
 • Socializace dětí ve vrstevnické skupině
 • Možnost uplatnění slevy na dani za každé dítě v dětské skupině (pokud platíte školné)

Jak dítě připravit do školky, aby se nástup obešel bez slziček

7 kroků k výběru správné dětské skupiny

Jelikož je dětských skupin velké množství, může být někdy těžké vybrat pro své dítě tu pravou. Nejdůležitější je zjistit, zda její zaměření odpovídá vašim očekáváním a zároveň potřebám vašeho dítěte.

 1. Najděte na webu dsmpsv.cz všechny dětské skupiny, které se nacházejí ve vašem blízkém okolí.
 2. Na webových stránkách jednotlivých dětských skupin hledejte podrobné informace o zaměření, aktivitách, kapacitě dětí, počtu pečujících, provozní době, věkové struktuře dětí i individuálních možnostech docházky.
 3. Pokud potřebujete více informací, zapátrejte na sociálních sítích a hledejte recenze od jiných rodičů.
 4. Domluvte si návštěvu v dětské skupině, která vám padla do oka. Díky osobnímu setkání poznáte personál, který můžete dále vyzpovídat.
 5. Protože legislativa nevymezuje způsob stravování v dětských skupinách, zeptejte se i na tyto možnosti. Každá dětská skupina řeší stravu trochu jinak. Některé vaří přímo v místě sídla, jiné si jídlo nechávají dovážet, v dalších skupinách si děti nosí jídlo z domova.
 6. Při návštěvě dětské skupiny požádejte o informační materiály a dokumenty potřebné k zařazení dítěte do skupiny. Vše si doma pořádně prostudujte. Pořádně si pročtěte především vnitřní pravidla a plán výchovy a péče dané dětské skupiny. Tyto dokumenty jsou velmi důležité a určují chod celé dětské skupiny.
 7. Před nástupem dítěte do dětské skupiny musí poskytovatel skupiny uzavřít s rodiči smlouvu o poskytování péče. Ještě než ji ale podepíšete, seznamte se s jejím obsahem. Najdete v ní všechna práva a povinnosti svoje i poskytovatele služby. Pokud vám není něco jasné, poskytovatele se zeptejte.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Co jsou to dětské skupiny a jak se liší od školek?