Menu
MotherClub.cz
Dětské aktivity

Proč číst dětem: 7 benefitů, které dítěti přináší čtení pohádek

Čtenářské dovednosti jsou velmi důležité pro úspěch dítěte ve škole, v práci i celkovém životě. Vše můžete ještě podpořit tím, když mu budete od útlého věku nahlas číst.

7 největších benefitů, které přináší čtení dětem

Ať už se rozhodnete pro klasický román, pohádku nebo dobrodružný příběh, hlasitým čtením svému dítěti pomůžete hned v několika rovinách.

1. Podpora kognitivního vývoje

Hlasité čtení u malých dětí zlepšuje kognitivní dovednosti a pomáhá jim uspět v procesu kognitivního vývoje, kdy vzniká schopnost myslet a rozumět. Kognitivní vývoj zahrnuje konstrukci myšlenkových procesů včetně zapamatovávání si, řešení problémů a rozhodování, a to od dětství přes dospívání až po dospělost. Odkazuje na to, jak člověk vnímá a přemýšlí o svém světě prostřednictvím oblastí, jako jsou zpracování informací, inteligence, uvažování, vývoj jazyka, pozornost a paměť.

Když svému dítěti začnete číst nahlas, v podstatě mu poskytnete základní znalosti o jeho světě, což mu pomůže pochopit, co kolem sebe vidí a slyší. Mnoho pedagogů a výzkumných pracovníků ve skutečnosti předpokládá, že právě hlasité čtení knížek pomáhá dětem překlenout to, co se nachází v příběhu a co v jejich vlastním životě. Zavedení hlasitého čtení do života malého dítěte a následná konverzace o příběhu pomůže dítěti pochopit jeho vlastní život.

Čím více budete svému dítěti číst nahlas, tím větší bude jeho slovní zásoba a zároveň tím více porozumí světu a svému místu v něm, což napomůže jeho kognitivnímu rozvoji a celkovému vnímání.

Jsou pohádky příliš kruté? Kdy má být dítě konfrontováno se zlem?

2. Vylepšení jazykových dovedností.

Čtení v dětství pomáhá při osvojování jazyků, komunikačních dovedností, sociálních dovedností a gramotnosti. Důvodem je fakt, že čtení v prvních měsících života dítěte stimuluje část mozku, která umožňuje porozumění významu jazyka a pomáhá budovat jazykové schopnosti, gramotnost a sociálních dovednosti.

Nedávná studie skenování mozku zjistila, že čtení nahlas dětem od útlého věku silně koreluje s aktivací mozku v oblastech souvisejících s vizuálními snímky a porozuměním významu jazyka.

Kromě toho zavedení hlasitého čtení poskytuje dítěti další výhodu. Přibližuje mu totiž knižní jazyk, který se liší od jazyka používaného v běžném života. Ať už se jedná o dětskou knížku nebo literaturu faktu, knižní jazyk je popisnější a má sklon používat formálnější gramatické struktury.

3. Příprava na školní úspěchy

Hlasité předčítání knih je výbornou příležitosti pro vzájemnou komunikaci mezi dítětem a rodičem. Dítěti umožňuje rozvíjet slovní zásobu a zlepšovat poslechové dovednosti, které si osvojuje ve chvíli, kdy slyší někoho číst. To vše je zcela zásadní pro budoucí akademický úspěch.

Čím více slov se při čtení dítě naučí, tím lepší budou jeho jazykové dovednosti ve chvíli, kdy nastoupí do mateřské školy. Je pak lépe připravené na výuku čtení ve škole a navíc je zde i větší pravděpodobnosti budoucího absolvování vysoké školy.

I když batolata nejsou ještě schopná při poslechu čtení procvičovat plynulost jazyka a fonetiku, získají brzké povědomí o fonetice, slovní zásobě a porozumění jednotlivým slovům.

4. Budování výjimečného vztahu s dítětem

Pravidelné čtení vám pomůže vytvořit si s potomkem pevnější a důvěrnější vztah. Pokud jde o děti, jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat pro jejich pozitivní vývoj, je trávit s nimi čas. Předčítání je skvělou příležitostí k uspořádání pravidelné společné aktivity, na kterou se budete oba těšit. Při společném čtení vám bude dítě více důvěřovat a bude si užívat rodinné pohody. Pocity důvěry, lásky a pozornosti pak ještě více podpoří jeho pozitivní růst a vývoj.

Pokud dokážete dítěti číst knížku každý den ve stejném čase, který zařadíte do pravidelné domácí rutiny, poskytnete mu něco stálého, na co se může denně těšit. Společné čtení navíc dává možnost vám i vašemu dítěti mluvit o tom, co kniha obsahuje. To podporuje budoucí rozvoj dovedností, jako je čtení a psaní. Čtení můžete využít k diskuzi o zkušenostech a problémech z reálného života. Dětskou knížku lze použít jako odrazový můstek ke smysluplnému povídání o různých tématech, která mohou dále rozvíjet kritické myšlení dítěte. Ve svém jádru je literatura jedním z nejlepších způsobů, jak dítě pomoci něčemu porozumět, aniž by to muselo nutně zažít na vlastní kůži.

5. Lepší koncentrace a disciplína

Zavedení pravidelného času na čtení do denního rozvrhu dítěte zlepšuje disciplínu a soustředění. Velmi malé děti jen zřídka dokážou dlouhou sedět a soustředit se na jednu činnost. Pokud však zavedete společné čtení, můžete se dočkat změny chování. Ačkoliv se batolata mohou zpočátku kroutit a rozptylovat se vším, co vidí kolem, nakonec se naučí zůstat na místě po celou dobu čtení příběhu.

Čtení přináší větší sebekázeň, podporu pozornosti a lepší paměť, což dítěti velmi dobře poslouží při nástupu do školy.

4 letá holčička přečetla již 1000 knih. Podívejte se na neuvěřitelné video

6. Podpora představivosti a kreativity

Malé děti mají přirozenou schopnost snění a hluboké představivosti. Hlasité čtení dítěti pomáhá používat představivost k prozkoumávání míst, událostí a lidí nad rámec jeho vlastních zkušeností. Čtení je nápaditá aktivita, která dítěti otevírá dveře do všech druhů nových světů. Díky rozšířené představivosti bude dítě kreativnější, což mu do budoucna přinese větší úspěchy ve školce, škole i zaměstnání.

7. Pěstování celoživotní lásky ke čtení

Spojení mezi čtením a potěšením ze čtení je zásadní pro úspěch v pozdějším životě. Touha po neustálém učení nových věcí a rozšiřování obzorů podporuje celoživotní úspěch ve všech oblastech. Pokud se vám podaří ve svém dítěti vzbudit lásku ke čtení, bude knihy milovat po zbytek svého života. Knížky fungují jako zdroje příjemných, hodnotných a vzrušujících zážitků. Děti, které si cení knih, dokážou samy sebe motivovat ke čtení po celý zbytek života.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Proč číst dětem: 7 benefitů, které dítěti přináší čtení pohádek