Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Znaková řeč pro samouky. Co musíte vědět, než začnete znakovat?

Redakce

Redakce

27. 6. 2018

Znaková řeč nebo znakový jazyk? Ujasněme si nejprve, jak to s tou znakovou řečí nebo znakovým jazykem doopravdy je. Ona ani trocha suchopárné teorie někdy neuškodí.

Termín znaková řeč by se prakticky neměl používat, protože znakový jazyk, byť je jazykem neverbálním, je opravdu jazykem jako takovým. Tudíž pro něj platí stejná pravidla jako pro jakýkoli jiný jazyk. Ve skutečnosti nejde tedy o znakovou řeč, ale o skutečný jazyk, který má svou ucelenou gramatiku a slovosled. Málokdo ví, že má i svoje krajové zvláštnosti a není jazykem mezinárodním, což znamená, že lidé se sluchovým postižením jedné národnosti, si nerozumí s člověkem se stejným postižením, národnosti druhé. Při vyjádření a komunikaci se používají nejen znaky, ale také gesta. Pro nezasvěceného pozorovatele, příliš velká gesta a strhující, přehnaná, trošku divadelní, mimika.

Jak se naučit základy znakového jazyka?

Český znakový jazyk se můžete pokusit učit jako samouk, můžete k tomu použít dnes už oficiálně vydávané slovníky a učebnice. Bohužel je nasnadě vědět, že ze všech tištěných verzí, se budete nejspíš učit s chybami a špatně, byť i velmi usilovně a cíleně. Vaše chyby budou vznikat v důsledku nedostatečného porozumění jednotlivým znakům. Daleko lepším řešením se jeví online kurzy. Podívejte se na několik znaků online!

Učit se samozřejmě můžete i v kurzech, které jsou pořádány přímo neslyšícími a znakový jazyk se učíte, dle vašich požadavků, s rodilým mluvčím. Jednou z organizací, která pořádá takové kurzy českého znakového jazyka je společnost BEZHRAN v Hradci Králové.

Znaková řeč výuka on-line. Naučte se s námi pár základních slov

Kam až sahají základy znakového jazyka?

Znakový jazyk se začal rozvíjet s lidskou potřebou dorozumět se. Jeho prazáklady jsou tedy stejné jako u jiných jazyků a jeho kořeny spadají do historie lidské komunikace. Potřeba mluvit, sdílet a rozumět si, jak známo, provází společenské vazby a potřeby člověka, který žije v sociální společnosti.

Jinak a lehčeji se učí znakový jazyk malé dítě, od jednotlivých znaků, které jsou pro něj rychle pochopitelné, pokud se narodilo do rodiny neslyšících, jinak se učí dospělý člověk, který utrpěl náhlou ztrátu sluchu v důsledku nemoci či úrazu.

Co znamenají znaky ve znakovém jazyce?

Znaky jsou vlastně lidská slova. Pro některé z nich existuje jasně daný ekvivalent v českém jazyce, leč pro mnohé z nich nic takového nenajdete. Jsou to specifické znaky, kdy se, jak již bylo zmíněno, používá kromě rukou, také gest a mimiky. Vyznačují se tím, že v sobě nesou určitý osobní postoj mluvčího, emoci, vyjadřují psychický stav či hodnocení. Proto je někdy tak nesnadná srozumitelnost jednotlivých znaků. Rodilí mluvčí, je však používají velmi často, protože právě ony jim pomáhají vyjádřit veškeré prožitky, postoje či úsudky.

Vyšetření sluchu u novorozenců: Jak probíhá a proč se ho nebát

Slovník znakového jazyka

Pokud se pak podíváme do jakéhokoli slovníku, tyto výrazy tam nikdy nenajdeme.  Slovník totiž obsahuje lexikální slovní zásobu znakového jazyka, jde o slovníky překladové, jejichž výchozím jazykem je český jazyk, který je pestrý a bohatý, nicméně, ani on neumí v tak doslovné míře přeložit specifické znaky plné emocí, prožitků, postojů a pohledu na svět.

Základy znakového jazyka se naučit můžete, ať už v důsledku vlastního seberozvoje nebo touze, alespoň částečně, porozumět poměrně velké společnosti lidí, kteří žijí své životy paralelně s námi ostatními. Cesta to nebude snadná a nepůjde to lehce, ale pokud na jejím konci budete umět pozdravit, poděkovat, rozloučit se a vykouzlit přátelské gesto, potom věřte, že nebyla marná a měla svůj význam.

Ohodnoťte tento článek:
3,3
Právě čtete

Znaková řeč pro samouky. Co musíte vědět, než začnete znakovat?