Menu
MotherClub.cz
Jak zvládat mateřství

Poporodní deprese u mužů. Proč to mladí otcové rodin mají těžké?

Poporodní deprese u mužů? Kdo to kdy slyšel! Ale ano, dnes tato diagnóza existuje. Co se za ní skrývá a proč k poporodní depresi u mužů vlastně dochází? Jak se staví společnost k mužům, kteří nedokáží dostát svým závazkům a postarat se o rodinu?

Poporodní deprese u žen má své důvody

Poporodní deprese se objevuje v souvislosti s hormonální nerovnováhou a nedostatkem spánku u žen po narození dítěte. K potížím často více přispívá náročná životní situace, velký stres a nedostatečná emoční, sociální a materiální podpora osamělých matek nebo žen v problematickém partnerství. Je také pochopitelné, že poporodní depresí mohou trpět ženy, které přišly o dítě. Trpí jí ale také ženy, u nichž se již v rodině deprese objevovaly, anebo ty, které měly deprese už v době těhotenství. Za poporodní deprese se považuje taková deprese, která se objevuje kdykoliv v průběhu časového období od porodu dítěte až do jeho jednoho roku a která trvá déle než dva týdny.

Na základě výzkumů se zjistilo, že poporodní deprese má zhruba 15 % žen, ale procento může být také daleko vyšší. Velkým překvapením však je, že vědci zjistili také poporodní depresi u mužů. Některé zdroje uvádějí 4 % mužů, jiné až 10 % mužů s poporodní depresí.

Poporodní deprese nesmí být tabu. Nebojte se zajít k lékaři

Příznaky poporodní deprese a jaké to má následky pro rodinu

Mezi hlavní příznaky deprese u mužů i u žen patří smutek, plačtivost, poruchy nálad, nervozita a podrážděnost, beznaděj, velká fyzická únava a neschopnost nic dělat, nespavost nebo naopak velká spavost, často se také objevuje apatie, nezájem o partnera či partnerku a o projevy náklonnosti, lhostejnost, citová oploštělost, pocit, že je člověku všechno jedno – rezignace na život. To může vyústit až v neschopnost prožívat každodenní život, pečovat o dítě, anebo deprese mohou vést až v pokus o sebevraždu. Typické jsou také fyzické projevy jako bolesti hlavy, páteře a svalů, nevolnost, poruchy trávení, nechutenství a podobně.

I když se deprese u mužů mohou projevovat stejně jako u žen, nemají přímý dopad na dítě, protože matka s těžkou poporodní depresí není schopna pečovat o své dítě a už vůbec ne ho kojit. Deprese u muže však může ovlivnit chod celé domácnosti a především narušit vztah se svým dítětem.

Deprese v každé rodině často stojí i za rozpadem partnerských vztahů a rozvrácením rodiny. Málokdo z mužů si však přizná, že má nějaký problém a svou situaci vlastně nijak neřeší. Obzvláště v případě, kdy žena po příchodu z porodnice potřebuje opravdu pomoct a muž selhává v roli manžela i otce, což muže ještě více deprimuje.

Co prožívá muž po narození dítěte?

Muži o svých pocitech a starostech obvykle moc nemluví. Nechávají si vše pro sebe a snaží se své potíže řešit sami. Mladí muži, kteří se třeba brzy stali otci, se tak ocitli pod velkým tlakem a pokud situaci nezvládají, společnost se na ně dívá skrze prsty. Ženám se obecně v tomto věnuje více pozornosti. Mají nárok na to mít deprese, protože donosily a porodily dítě, v jejich těle probíhá celá řada hormonálních změn, celodenně pečují o své dítě a také jej bez ustání kojí. Ale co muži?

Jako otcové se na své dítě těší. Chtějí mu být co nejblíže, i když si třeba mnozí novopečení otcové neví s drobečkem zase tak úplně rady. Někteří tatínkové láskyplně a pyšně drží své malé prince a princezny, neváhají vyměnit každou špinavou plenku, koupou a pečují o ženu i o dítě. Snášejí rozmary a nálady svých žen, musí se srovnat s tím, co viděli přímo u porodu. Některé muže postihne Madonin komplex a nemohou se své ženy ani dotknout. A což teprve ty existenciální starosti, potřeba zabezpečit rodinu, vydělávání peněz a potřeba být doma plně k dispozici ženě a trávit čas se svým dítětem. I otcové mají své úzkosti a o své děti se bojí.

A také oni se musí smířit s nemocí dítěte, jeho případným postižením, s poporodními depresemi ženy nebo s dalšími situacemi, které mohou nečekaně nastat. Život je tak křehký a nepředvídatelný – a když má člověk dítě, už tady není sám a neodpovídá pouze sám za sebe. Některé muže až zaskočí nečekaný příval zodpovědnosti a smyslu pro povinnost. Ta tam je mladická nerozvážnost, párty až do rána, volnost a riskování u adrenalinových sportů.

Můj muž se mnou nechce po porodu spát! Jak zvládnout Madonin komplex?

Poporodní deprese u mužů a tlak společnosti na výkon a zabezpečení rodiny

Příčiny rozvoje poporodní deprese u mužů mohou být různé. Depresivní příznaky u některých novopečených tatínků často způsobuje právě příval zodpovědnosti, pocit nátlaku a omezení v dosavadním životním stylu, strach o partnerku a o dítě a především obava z celospolečenských tlaků a nenaplnění nároků na zabezpečení rodiny.

Nejčastěji jsou to právě existenciální starosti a nedostatek financí pro mladou rodinu. Pokud přijde dítě neplánovaně u mladého páru, nikdy to není snadné a mnohé páry to neustojí. Častým problémem také bývá přílišný tlak či kontrola ze strany rodičů, kteří si neuvědomují, že mladí lidé chtějí mít vlastní život a mnohem více než neustále připomínky a kritiku uvítají psychickou podporu, respekt a důvěru.

Pokud je muž frustrovaný a chybí mu sebevědomí, má na poporodní depresi pěkně zaděláno. U empatického a velmi citlivého muže se může stát, že začne na sebe přebírat nálady své emocionálně rozhozené či depresivní partnerky. Namísto toho, aby jeden z páru byl ten silnější a všechno držel, nastává situace, kdy tento nesmírný tlak způsobí zhroucení obou rodičů, kteří pak nefungují tak, jak by měli. A ten, kdo to odnáší nejvíce, je pak dítě…

Příčiny poporodní deprese u mužů:

 • rané a první otcovství
 • nedostatek podpory ze strany rodičů a nejbližšího okolí
 • nereálná očekávání a tvrdé srážky s realitou
 • obava o zdravotní stav partnerky nebo dítěte
 • finanční a existenciální problémy
 • nedorozumění a vážné konflikty v partnerství
 • ztráta blízké osoby nebo partnerky
 • nedostatek spánku
 • fyzické a psychické vyčerpání
 • negativní zážitek spojený s porodem
 • poporodní deprese partnerky
 • nízké sebevědomí a vysoké nároky partnerky
 • pocit frustrace v různých životních oblastech
 • sklony k depresím a psychické labilitě v rodině
 • vážné konflikty s rodiči partnerky a kritika z jejich strany

Jak na poporodní depresi u muže?

Je těžké si pro muže přiznat, že má problém. Projeví se to především na jeho chování k partnerce a dítěti, na jeho celkovém výkonu. Každá žena po porodu potřebuje oporu a pomoc silného partnera, a pokud ji nemá, stává se partner druhým dítětem a přítěží. To sebevědomí muži rozhodně nezvedne. Jestliže má novopečený otec skutečný vážný problém a po narození svého dítěte není schopen normálně fungovat, měl by vyhledat odbornou pomoc. Především účinná psychoterapie může pomoci v tom, aby byl vůbec ochoten se otevřít, promluvit o svých pocitech a řešit své problémy. To je však často velké sci-fi právě kvůli tomu, že muži své problémy raději řeší sami.

Situaci určitě nevyřeší ani to, když se muž bude stranit rodiny, častěji odcházet z domu nebo se opíjet. Opět je to na ženách, které musí zatáhnout za ty správné nitky a podpořit sebevědomí muže, uzdravit ho, pečovat o něj nebo jej přimět k tomu, aby vyhledal odbornou pomoc.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Poporodní deprese u mužů. Proč to mladí otcové rodin mají těžké?