Menu
MotherClub.cz
Příběhy mateřství

Jak se stát pěstounem a kdo si může vzít dítě do pěstounské péče

Uvažujete o tom, že byste se rádi postarali i o jiné děti, než o vaše vlastní, které jste už třeba vychovali, a jsou už velké? Nemůžete mít vlastní děti a chybí vám doma dětský smích? Máte možnost vzít si dítě do trvalé pěstounské péče, nebo i do péče na přechodnou dobu. Co všechno to obnáší a jaké musíte splňovat podmínky?

Děti, které nemohou jít k adopci

Pěstounská péče je primárně určena takovým dětem, kterým hrozí i dlouhodobější pobyt v ústavním zařízení, protože z různých důvodů nemohou jít k adopci. Pokud sami nemůžete mít děti, anebo už vám ty vaše vyrostly, můžete se právě o tyto děti postarat a poskytnout jim tak domov a láskyplnou péči. Vybírat si moc nemůžete. Rozhodně není vhodné upřednostňovat konkrétní věkovou skupinu či etnikum. Na základě zvážení všech okolností je možné zvolit dítě přiměřeného věku, které se do vaší rodiny hodí.

Kdo se může stát pěstounem?

Pěstounem se může stát každý občan České republiky, který má vztah k dětem a dokáže jim být dobrým vychovatelem a průvodcem po celou dobu trvání pěstounské péče. Je to pro dítě rozhodně lepší než ústavní výchova, byť pouze dočasná, která zvyšuje riziko vzniku citové deprivace a dalších problémů. Pěstoun nemusí být ženatý, může jít i o svobodného člověka. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. A to v případech, kdy se o dítě nemůže starat žádný z rodičů ani jeho příbuzných.

Samozřejmostí je také to, aby žadatel o svěření dítěte do pěstounské péče měl čistý trestní rejstřík, zaměstnání a stálý příjem peněz a byl zdravotně způsobilý vychovávat dítě. Musí také projít psychologickými testy a speciální přípravou v délce trvání 48 hodin u trvalé pěstounské péče, anebo 72 hodin u pěstounské péče na přechodnou dobu.

Přechodná pěstounská péče nebo trvalá pěstounská péče?

U přechodné pěstounské péče, které se říká pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD), platí pravidlo, že pokud se dítě umístí do rodiny s ostatními dětmi, je potřeba, aby nejmladšímu členovi rodiny bylo více než sedm let. Rodina se totiž od začátku připravuje na to, že nový přírůstek do rodiny nebude s nimi napořád. Za určitý čas, zpravidla to bývá maximálně jeden rok, od nich odejde. A u malých dětí mladších sedmi let by to nemuselo být správně pochopeno. Navíc rodiče už musí mít naplněnou rodičovskou potřebu. Pokud touží po tom mít svěřené dítě napořád, nemohou se účastnit pěstounské péče pouze na přechodnou dobu.

U trvalé pěstounské péče (PP) trvá závazek pěstounů až do dosažení zletilosti jejich svěřence.

Jaké povinnosti a práva má pěstoun?

Pěstoun má povinnost spolupracovat s institucemi i s biologickými rodiči dítěte. Má povinnost je informovat o závažných okolnostech týkajících se dítěte a umožnit rodičům styk s dítětem. Dále se musí vzdělávat a osobně se starat o dítě. Pěstounům na oplátku náleží pomoc a finanční podpora poskytovaná státem, o kterou si mohou požádat. Jedná se o odměnu pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Pokud příjmy pěstouna nestačí a splňuje podmínky, může si také požádat o přídavky na děti. U dítěte mladšího 3 let je samozřejmostí možnost vyřídit si rodičovský příspěvek, když je potřeba o dítě celodenně pečovat a pěstoun nemůže chodit do práce.

Zajímá vás pěstounská péče. Jaké podmínky musíte splnit?

Jaká práva má biologická matka dítěte?

Jakkoliv je to nepříjemné, pěstoun musí být ochoten spolupracovat s biologickou matkou dítěte. Ta pak třeba posléze bude přebírat dítě zpět do vlastní péče. Může to trvat měsíce, někdy i roky. Kontakt biologického rodiče s dítětem upravuje OSPOD, tedy sociálně právní ochrana dítěte. Veškeré náležitosti pak bývají ustanoveny na základě rozhodnutí soudu. Někdy je potřeba, aby byla u kontaktu matky s dítětem ještě přítomna sociální pracovnice, aby byl styk pro dítě bezpečný.

Většinou bývají určena přesná pravidla, která se musí z nařízení soudu dodržovat. Matka dítěte může být například nezletilá, být ve výkonu trestu či na léčení a podobně. Pokud má povoleno své dítě vídat, nemůže jí v tom pěstoun nijak bránit.

Výhody pěstounské péče

I když není jednoduché osvojit si úplně cizí dítě, které si už něčím prošlo, je pro něj rozhodně lepší vyrůstat v milující rodině, než v dětském domově. Zvažte, jestli máte na to postarat se o dítě a dát mu svou lásku a péči, navíc pokud se s ním s těžkým srdcem budete muset po čase rozloučit. Pěstounská péče přináší nesporné výhody oběma stranám – dítěti domov a osamělému dospělému člověku možnost o někoho pečovat.

Ohodnoťte tento článek:
4,2
Právě čtete

Jak se stát pěstounem a kdo si může vzít dítě do pěstounské péče