Menu
MotherClub.cz
Jak zvládat mateřství

Jak oslavit křtiny dítěte a koho byste měli pozvat

Přemýšlíte nad tím, zda uspořádat křtiny a jak oslavit narození vašeho dítěte? Záleží na tom, zda chcete dát dítě církevně pokřtít a svolat celou rodinu, anebo si uspořádáte malou rodinnou oslavu a zúčastníte se pouze vítání občánků na obecním úřadě. Anebo třeba oslavit narození miminka jen spolu s partnerem a přivítat je na svět dle vlastních rituálů…

Různé možnosti křtin miminka se nijak nemusí lišit, cílem je přivítat nového človíčka na tento svět. Zatímco křest v kostele přijímá do svých řad nového křesťana a poskytuje dítěti jakousi symbolickou duchovní ochranu, akce na obecním úřadě tradičně vítá dítě jakožto nového obyvatele města a občana státu.

Křtiny dítěte versus vítání občánků

Při vítání občánků rodiče dostanou pozvánku, aby se k určitému datu dostavili na obecní nebo městský úřad. Obvykle tato akce probíhá hromadně, tedy se zřejmě setkají rodiče dětí, které se narodily ve stejném měsíci. Rodiče obvykle dostanou od města či obce dárky pro dítě, které věnují nejrůznější sponzoři. Také obdrží pamětní list a osobní blahopřání od starosty a matrikářky. Vítání občánků jsou vlastně jakési světské křtiny, které nahrazují rituál v kostele. Lze je přirovnat ke svatebnímu obřadu na úřadě oproti církevnímu sňatku v kostele, i když se i tomuto setkání a následné rodinné oslavě v nepravém slova smyslu říká křtiny.

U partnerů, kteří měli svatbu v kostele se předpokládá, že křest dítěte proběhne v ryze tradičním náboženském duchu. Tento obřad obvykle probíhá v kostele, ale není vyloučeno křest dítěte dočasně odložit, anebo jej neprovést vůbec. Pokud ale chtějí uspořádat církevní křtiny rodiče dítěte, kteří neměli svatbu v kostele a nejsou sami pokřtění, je třeba se dohodnout s knězem, zda jim to povolí, a za jakých podmínek. Zpravidla je potřeba, aby rodiče tyto svátosti nejprve absolvovali sami u sebe.

Hurá, je na světě. Jaký dárek věnovat k narození miminka?

Křtiny v kostele

Křest v kostele probíhá dle církevních pravidel, se kterými jsou rodiče plně srozuměni. Pokud chcete uspořádat pro vaše dítě církevní křest, obraťte se na kněze ve farnosti, do které spadáte svým bydlištěm. Křtu předchází příprava, která spočívá v rozpravě s knězem o tom, jakým způsobem má být dítě vychováváno ve víře.

Rodiče si také volí kmotra, který je jakousi zárukou toho, že o dítě bude dobře křesťansky postaráno, a že bude vychováváno ve víře. Kmotr na sebe bere odpovědnost, že se o dítě postará, pokud by se jeho rodičům něco stalo. Kmotrem může být osoba starší 16 let, samozřejmostí je, aby byl kmotr pokřtěný, případně i biřmovaný. Údaje o křtu se pak zaznamenávají do farní matriky.

Dárek ke křtinám pro holčičku

Právě kmotr vždy kupuje dítěti dárek, a pro holčičku to obvykle bývají náušničky. K samotnému křtu je ale třeba také zakoupit křestní svíci a křestní roušku, a to obvykle v bílé barvě. Pyšná maminka často vybírá pro miminko parádní křestní košilku nebo zdobenou peřinku.

Koho pozvat na křtiny?

Problém může nastat, když jsou rodiče do křtin tak trochu tlačení okolím, především rodinou a prarodiči. Křtiny by se určitě neměly konat pod nátlakem nebo z pocitu, že by se to tak mělo udělat. Je pravda, že dítě z toho, jak se říká, nemá rozum, ale celá atmosféra a případný nátlak nebo stres může ovlivnit psychiku rodičů a rozhodně i jejich přístup k děťátku, které citlivě reaguje na jakékoli podněty z okolního prostředí. Rozhodněte se po domluvě s partnerem či partnerkou a především sami za sebe, co si pro své dítě a pro sebe přejete, a co určitě ne.

Každý obřad probíhá v rodinném kruhu, a také zde platí stejně jako u svatby, že koho nepozvete, ten se obvykle urazí. Je tedy jen na vás, koho na křtiny svého dítěte pozvete. Jistěže je to také záležitostí peněz. Ať už po provedení církevního obřadu, anebo vítání občánků na úřadě, vždy se pak rodina schází na slavnostní oběd, který můžete uspořádat doma, anebo v baby friendly restauraci s výběrem vhodného slavnostního menu.

Ohodnoťte tento článek:
2,9
Právě čtete

Jak oslavit křtiny dítěte a koho byste měli pozvat