Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Jak naučit děti empatii a proč je to tak důležité?

Redakce

Redakce

20. 2. 2018

Vadí vám, že jsou vaše děti sobecké a hádají se mezi sebou kvůli každé maličkosti? Mrzí vás, že nedokáží projevit ani trošku empatie – ať už vůči vám, vůči svým sourozencům nebo vůči kamarádům ve školce? Jak naučit děti empatii?

Co to je empatie?

Empatie je schopnost vcítit se do druhých, do jejich pocitů a pohledu na věc. Jak naučit děti empatii?

Proč je empatie důležitá?

Člověk, který se dokáže vcítit do druhého, aniž by s ním musel souhlasit, to má v životě snadnější. Je v kolektivu velice oblíbený a má vysokou sociální a emoční inteligenci. Respektuje okolí, ale také sám sebe. S ostatními lidmi lépe vychází, netrpí pocity křivdy a chová se vyrovnaně. Empatický člověk je šťastnější a především svobodnější. Dokáže uvažovat v širších souvislostech a nezažívá tak často negativní pocity, které nevyhnutelně pramení toho, když příliš lpíme na vlastních tužbách, vlastním egu. Určitě znáte u dětí, jakou zažívají frustraci z toho, když musejí uvolnit houpačku pro jiné dítě, o něco se podělit nebo vydržet, až na ně bude řada. Je potřeba je postupně naučit se smířit s tím, že ne vždy bude v životě vše naprosto podle jejich představ.

Je empatie u dětí přirozená?

Podíváme-li se na malé děti, jak se o vše neustále handrkují, musí nám připadat, že altruismus a empatie nejsou člověku inherentní. Je potřeba je empatii učit. A čím dříve, tím lépe. Děti si musí uvědomit, že spolupráce se vyplácí! Většinou brzy pochopí, že pokud se s kamarády rozdělí, příště se také oni rozdělí s nimi. Dánští psychologové Jesper Juul a Peter Hoeg tvrdí, že vlohy k soucitu a pochopení máme úplně všichni. Jen je nutné to v dětech trénovat.

Nedomazlené děti. Co všechno může způsobit nedostatek něhy?

Lepší vztah k sobě = lepší vztah k okolí

Čím lepší má člověk vztah sám k sobě, tím hlouběji je schopen chápat ostatní. Své děti můžete podpořit v přirozeném procesu jejich dospívání, ale hlavně je musíte naučit, že čím lepší vztah samy k sobě mají, tím lépe se dokáží učit a harmoničtěji vyrůstat. Musí věřit ve vlastní schopnosti, potřebují mít zážitky, vhled a činorodost.

Co hrozí při nedostatku empatie?

Pokud své děti nebudete vést k soucitu a snaze vytvářet kompromisy již od útlého věku, hrozí vám, že vám doma vyroste malý egocentrický narcis. V nejhorším případě se narcisistní sklony mohou zkombinovat také s agresivitou, neboť chtě nechtě v životě nastanou chvíle, kdy malý egocentrik narazí buď na nějakou autoritu (učitel ve škole), nebo na jiného stejně egocentrického spolužáka, a už bude oheň na střeše. Nejčastěji k agresivitě u egocentriků či narcisů vede např. neopětovaná láska. Dotyčný je zvyklý vždy dosáhnout svého, někdy to však prostě není možné. Jedním ze znaků chorobného narcismu je právě neschopnost vcítit se do druhých, do jejich pocitů a pohledu na věc.

Jak naučit děti empatii?

Dávejte pozor na to, jak před dětmi mluvíte o sobě i o jiných lidech. A také na to, jak promlouváte k dětem samotným. Do komunikace nepatří ponižování, výsměch, podceňování, nedůvěra. Nepřemýšlejte o druhých, ani nehodnoťte druhé povýšeně a s pohrdáním, nepředávejte to svým dětem. Nejčastější metodou výuky empatie je prostý úkol, aby se dotyčný člověk zkusil vžít do role oběti. Představa, že sám trpí, u něj rychle vyvolává odezvu.

Jděte svým dětem příkladem

Toto je zcela klíčové. Dejte si pozor na rozporuplné jednání. Nemá smysl nutit děti výhružkami k tomu, aby se podělily o nějakou hračku, zatím co vy sami se hádáte o místo ve frontě, odsuzujete žebráky na ulici nebo pomlouváte své přátele kdykoli k tomu máte příležitost. Musíte jít svým dětem příkladem! Snažte se před nimi ukázat konkrétní projevy empatie a vlídného chování vůči okolí. Ukažte jim, že vám to dělá radost pomoci druhým! Že je to něco přirozeného!

Učte je aktivně naslouchat

Naslouchání je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak lidem projevit empatii. Neměli byste si hrát s telefonem nebo přemýšlet nad tím, co dnes uděláte k večeři, ale opravdu vnímat, co vaše dítě říká. Ukažte svým dětem, co to znamená skutečně naslouchat. Zopakujte vlastními slovy, co vám vyprávějí, abyste jim ukázali, že jste jejich sdělení pochopili.

Místo názoru sdělujte své pocity

Jak naučit děti empatii? Místo toho, abyste se v rozhovorech uchylovali k myšlenkám a názorům se snažte vyjádřit vaše pocity k danému tématu. Snažte se začínat své věty zájmenem „já“, nebo v první osobě. Například „Jsem moc rád/a, že spolu dnes trávíme čas.“

Jak vychovávat syna bez vzoru otce. Je důležitý fungující otec?

Fyzické projevy empatie

Vůči vlastním dětem vám to jistě bude připadat přirozené – když je něco trápí a chcete, aby vám to sdělily, pohladíte je nebo obejmete. Sdílení fyzické blízkosti je v rámci vzájemné empatie klíčové. Pokuste se to ale své děti naučit také ve vztahu ke svému okolí. Pokud např. někomu ublížily, nenuťte je za každou cenu, aby se uraženě omluvily. Zkuste za dotyčným dítětem společně s tím vaším jít, podívat se na něj z blízka, z očí do očí, pohladit ho, dát mu najevo, že je vám to líto. Dítě se učí nápodobou. Pochytí  tak správnou empatickou reakci spíše, než když ho direktivně nutíte, aby se šlo okamžitě omluvit.

Jak naučit dítě empatii?

Pokud mu budete neustále ukazovat takovéto pozitivní modely, existuje šance, že v něm pocity soucitu postupně probudíte. Projevení fyzické náklonnosti může zvýšit množství oxytocinu a pomoci oběma cítit se lépe. Pokud danou osobu, která zažívá nějaké negativní pocity, dobře znáte (kamarád, sourozenec), přimějte dítě, aby ji objalo, dalo ruku okolo ramen nebo jí chytlo za ruku. Projevíte tím nejenom, že jí věnujete pozornost, ale také to mezi vámi vytvoří spojení.

Neustále s dítětem hovořte o tom, jak se druzí cítí

Pokuste se jim během rozhovoru pochopit něčí perspektivu bez toho, abyste hned říkali, že je špatná nebo dobrá. Aniž byste druhé odsuzovali. Nabízejte pomoc druhým. Nabízejte pomoc svým dětem. Pomoc můžete nabídnout něčím tak banálním, jako že podržíte někomu dveře, pustíte ve frontě v obchodě někoho, kdo má jen pár věcí, zatímco vy máte plný košík.

Věnujte se společně s dětmi dobrovolnictví

U nás to není ještě tak běžné, jako v jiných zemích, nicméně i zde je možné aktivně se zapojit do jakékoli dobrovolnické činnosti. Společně s dětmi vymyslete dobročinnou aktivitu, které byste se mohli věnovat. Můžete např. vyrazit sbírat do lesa odpadky. Můžete si společně s dětmi číst o nějakých jiných dětech, které jsou např. nemocné nebo postižené, vyprávět jim konkrétní příběh a zkusit vymyslet něco, co by je potěšilo. Poslat jim namalovaný obrázek, nějaký dárek nebo klidně i peníze. Můžete poslat hračky, se kterými si už nehrajete, do azylového centra nebo dětského domova. Nechte děti samy přemýšlet o tom, kdo potřebuje pomoc a jak mu pomoci. To je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak naučit děti empatii.

Sourozenecké konstelace. Jací jsou jedináčci, mladší sourozenci? A co nejstarší?

Hrajte divadlo

Děti mnohdy vše snáze pochopí, pokud jsou jim konkrétní situace demonstrovány s pomocí vizuálních příběhů. Určitě jsou vhodné některé pohádky (např. Ovečka Shaun, Bořek Stavitel nebo Požárník Sam), nicméně velice dobře si vystačíte také s domácím divadýlkem. Sehrajte různé příběhy s pomocí plyšáků. Jeden např. druhému ublížil, ten pláče, prvnímu je ho líto a jde za ním ho pohladit. Nebo dvě postavy se dohadují o jednu hračku, až ji roztrhnou, jsou z toho nešťastní oba dva. Společně se rozhodnou ji opravit a od té doby si ji hezky střídají atd. Nechte děti vymyslet vlastní příběhy, kdy někdo někomu pomohl.

Zapojte děti do nějakého týmu

Velice efektivní způsob, jak naučit děti empatii, jsou nejrůznější týmové hry nebo aktivity. Pobyt v týmu dětem ukáže, jak je spolupráce s ostatními důležitá, a že mnoho jednotlivců potřebuje mít podporu, aby mohli uspět. Být týmovým hráčem vyžaduje nesobeckost, takže přidat se k nějakému týmu je skvělé pro trénování velkorysosti a férovosti. Úspěšná týmová práce je také rozhodující dovedností pro spoustu povolání.

Ohodnoťte tento článek:
4,4
Právě čtete

Jak naučit děti empatii a proč je to tak důležité?