Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Enviromentální výchova učí děti, jak žít ekologicky. Dětem ji předávají především lesní školky

“Aby se člověk naučil chránit přírodu, musí v ní nejprve být a poznat ji. Mít k ní lásku,” říká ekoložka Ing. Marie Venerová, která rodičům doporučuje, aby brali své děti do přírody co nejvíce, anebo jim umožnili navštěvovat lesní školky. Právě tam vznikají první základy enviromentální výchovy…

Lesní školka učí děti vztahu k přírodě

V lesních školkách se děti pohybují většinu části pobytu venku. Učí se poznávat krajinu a využívat praktické dovednosti, na rozdíl od často nic neříkající teorie. Prostoru k enviromentální výchově a utváření vztahu k přírodě je zde spousta. Ale samozřejmě nejen tam. I v klasických mateřských školách existují nejrůznější enviromentální programy, které učí nenásilnou a zcela přirozenou formou jako jsou třeba písničky zafixovat si techniky třídění odpadu a podobně.

Nic nenahradí opravdový a hluboký vztah k přírodě, který je mnohem obtížnější vybudovat u dětí vyrůstajících na městských sídlištích. Na vesnici se přece ještě pořád žije jinak. Možností jak se snažit o uvědomělou enviromentální výchovu však existuje spousta. Jedním z prvotních základů je snaha o maximální využití odpadu a jeho minimální produkci.

Jak minimalizovat odpad

Snaha o ekologický způsob života a minimální negativní dopad pro naši planetu nemusí spočívat pouze ve třídění odpadu, kterému se i tak spousta domácností ještě stále vůbec nevěnuje. Ideálním řešením je eliminace produkce odpadu, čehož lze dosáhnout různými způsoby. Vaše děti mohou mít sice informace z mateřských škol, dětských knížek nebo základních škol, ale pokud je neuvedou do praxe, budou pro ně takřka zbytečné. Je třeba začít co nejdříve, ne teprve tehdy až dospějí a založí si vlastní domácnost.

Rodiče, kteří vyznávají určitý životní styl, dokáží své děti ovlivňovat a vychovávat v tomto duchu. Děti se především učí nápodobou. Pokud jim rodič předkládá přeplněný odpadkový koš nevytříděného odpadu a jakmile něco dítě nedojí, automaticky to vyhazuje do koše, asi to nebude ten nejsprávnější příklad. Naopak snaha všechno zužitkovat a co nepotřebujeme nabízet dál, se jeví jako skvělá varianta, která může přinést prospěch všem – lidem i planetě.

Kalifornské žížaly jako domácí mazlíčci

“Jednou z možností, jak se zbavit domácího odpadu je pořídit si kalifornské žížaly. Rozloží všechno, co je přírodního původu a děti je milují. Jsou to pro ně takoví roztomilí domácí mazlíčci, navíc velice užiteční,” usmívá se Ing. Marie Venerová. Žížaly představují efektivní řešení a vytvoří vám velice kvalitní kompost. Můžete je krmit třeba na drobno posekanými slupkami ze zeleniny nebo kartonem z krabic.

Jak naučit děti uklízet? Nastavte pravidla a ukažte jim smysl!

Swap a dětské burzy

Dalším skvělým nápadem jsou burzy dětského oblečení a výměnné obchody, které se vyplatí zejména v případě dětských potřeb a oblečení všeho druhu. Děti poměrně rychle rostou a je nejen neekologické, ale i neekonomické kupovat jim nové věci. To, že si maminky na rodičovské dovolené mezi sebou vyměňují oblečení, knížky, bižuterii či potřeby pro domácnost, je velmi praktické a ekologicky prospěšné. Ve městech také existují lokální ekonomické systémy, které fungují na konkrétních principech.

Proč neuspořádat ve svém okolí swap nebo nenakupovat v second handech? Nabídněte dětské tepláčky, trička na jógu pro volný čas nebo třeba dárek, který se vám nehodí. Vyměňovat můžete cokoli, od přebytků ze zahrady po služby – třeba doučování angličtiny nebo hlídání dětí sousedce. Právě ženy na mateřské a rodičovské dovolené mohou praktikovat tyto báječné nápady tak nějak přirozeně.

Bezobalové prodejny a děti

Současný trend vznikajících bezobalových prodejen má úžasnou myšlenku, která se dá perfektně realizovat v praxi. Pokud do toho všeho zapojíte své děti, naučíte je, jak šetřit peníze i planetu, neplýtvat jídlem a nepoužívat plasty. Ušijte si s dětmi praktické pytlíky na nákup, zapojte je do opakovaného mytí sklenic a choďte nakupovat s nimi. Bude je bavit proces chystání, vážení a balení potravin. Vysvětlete jim, proč tohle všechno děláte.

Dětské knížky s enviromentální tématikou

Na trhu je řada krásných a bohatě ilustrovaných dětských knížek s enviromentální tématikou. Je naprosto přirozené a žádoucí předkládat dětem informace v této podobě, dokonce je to mnohem poučnější a užitečnější už z hlediska jejich správného vývoje, vstřebávání informací vhodnou formou, procesu čtení a psaní i naslouchání správnému mluvnímu vzoru. Je pořád potřeba, aby rodiče svým dětem četli.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Enviromentální výchova učí děti, jak žít ekologicky. Dětem ji předávají především lesní školky