Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Dítě mě nerespektuje. Co s tím?

Je u vašeho dítěte ignorování pravidel, převracení očí nebo dokonce agresivní chování na denním pořádku? Změňte svůj přístup a přejděte na ohleduplné metody, které pomáhají mnoha rodinám.

Nedostatek respektu řešte okamžitě

Každý rodič touží po laskavém a zdvořilém dítěti, které respektuje jeho i ostatní dospělé osoby. Skutečnost však často bývá zcela odlišná. Neúctu je důležité řešit ještě dříve, než se začne situace v rodině zhoršovat. I když vás možná láká omlouvat nedostatek respektu tím, že je váš potomek ještě dítě, ignorace rozhodně není na místě.

Dítě se musí naučit, jak zacházet s ostatními lidmi, aby mohlo rozvíjet zdravé vztahy se svými vrstevníky, autoritami i členy rodiny. Neúcta u dítěte může být jasnou známkou toho, že potřebuje pomoc při osvojování vhodných způsobů, jak zvládat vztek a frustraci, a naučit se efektivně komunikovat s okolím.

6 tipů, jak naučit dítě úctě a respektu

1. Neztrácejte čas hádkami

Může se zdát, že ignorace drobných projevů neúcty může dítě jen podpořit v dalším hrubém chování. Avšak selektivní ignorování patří mezi nejúčinnější formy práce s dítětem, které vás dostatečně nerespektuje. Pokud dítěti řeknete, aby si uklidilo svůj pokoj a výsledkem je pouze převrácení očí, nezapojujte se do zdlouhavého sporu o neuctivém chování. Každá minuta, kterou strávíte bojem o moc, je v tomto případě zcela zbytečná.

Raději rovnou přikročte k vysvětlení důsledků, které nastanou, pokud si pokoj neuklidí. Stejně tak můžete řešení problému odložit na později, až budete oba v klidu. Poté dítěti vysvětlete, jak se ostatní lidé cítí, pokud s nimi druzí jednají tak, jako váš potomek s vámi. Ukažte dítěti, jaké jsou důsledky neuctivého chování v rodině i mezi přáteli. Velmi dobře funguje informace o tom, že hrubé děti mají často problém najít si kamarády.

Nejčastější důvody, proč se dvouleté dítě vzteká. Co můžete dělat lépe?

2. Obraťte negativa v pozitiva

Pokud chcete, aby vám vaše dítě vyhovělo, neříkejte mu, co nesmí dělat. Naopak mu vysvětlete, jakým způsobem může získat určité výhody, po kterých touží. Místo věty: „Jestliže ihned nevyneseš odpadky, nemůžeš si jít hrát ven,“ řekněte: „Můžeš si jít hrát ven ihned, jakmile vyneseš odpadky.“ Poté dejte dítěti chvíli času, aby vám odpovědělo, jak se rozhodlo.

Velmi dobře fungují i věty:

  • „Když ztišíš hlas a budeš na mě mluvit klidně, odpovím ti.“
  • „Budu si s tebou hrát až přestaneš být panovačný.“

Naučíte tak své dítě laskavému chování, které přináší pozitivní výsledky.

3. Nedostatek respektu musí mít okamžitý důsledek

Velká část hrubého a neuctivého chování musí přinášet okamžité důsledky. Při jejich určování je však nutné vzít v úvahu věk dítěte a závažnost jeho činu. Malému dítěti můžete v klidu vysvětlit, že je jeho chování nevhodné, a jakým způsobem, by mělo situaci řešit. Poté mu dejte příležitost chybu napravit. U větších dětí pomáhá kromě stanovení důsledků také komunikace.

Nesprávné chování lze změnit v případě, že dítěti věnujete dostatečnou pozornost a dáte mu šanci chyby napravit. Cílem není stanovení dalších a přísnějších trestů. Cílem je propojit se se svým dítětem, naučit ho vhodnému chování a udržovat s ním zdravý a spokojený vztah.

4. Nechte dítě převzít zodpovědnost

Ne vždy pomůže pouhá promluva do duše. Jestliže se dítě chová neuctivě, musí za své chování převzít plnou zodpovědnost. Když například uhodí svého sourozence, pomůže, když za něj udělá úkoly do školy. Pokud záměrně rozbije vaši oblíbenou vázu, zaplatí ji ze svého kapesného. Dítě se tak naučí, že pouhá omluva nenapraví veškeré nevhodné chování. Tím, že převezme zodpovědnost za následky svých činů, udělá první krok i k nápravě vztahů v rodině.

5. Pokládejte přiměřené množství otázek

Žádné dítě nechce být dennodenně pod palbou otázek. Dokonce i dotazy, které se na první pohled jeví jako neškodné, mohou způsobit, že dítě proti vám začne bojovat.

Pozor si dávejte zejména na dotazy:

  • „Jak bylo dneska ve škole?“
  • „Proč jsi to udělal?“
  • „Co jsi tím myslel?“
  • „Kdo to byl?“
  • „Kde jsi byl?“
  • „Kde teď jsi?“
  • „Co děláš?“

Mladší děti většinou rády sdílejí veškeré své pocity a nálady. S přibývajícím věkem si však chtějí raději udržovat v určitých oblastech soukromí. Pokud navíc ucítí, že jim rodiče nevěří a podrobují je výslechům, jen je to povzbudí k udržování většího odstupu. Tím, že dáte svému dítěti prostor, otevře se vám ve chvíli, kdy na to bude připravené.

Dítě introvert a jeho svět. Čím mu mohou rodiče nevědomě ublížit?

6. Buďte ohleduplní

Pokud je vaše dítě neuctivé, upozorněte ho na nevhodné chování s respektem. Křik a rozčilování vám nepřinese žádný účinek, ale naopak vystupňuje hrubé chování dítěte. Pokud navíc dovolíte dítěti, aby vás jeho chování takto ovlivnilo, těžko si u něj získáte respekt. Místo křiku vše vysvětlujte klidným hlasem a bez jakéhokoliv stresu.

Nečekejte okamžité změny

Je běžné, že při nápravě neuctivého chování udělá vaše dítě dva kroky vpřed a poté jeden krok zpět. I když jeden den je dítě hodné a laskavé, druhý den se z něho může stát zlobivý čertík. Důležité je zachovat si chladnou hlavu a důsledně dbát na předem stanovená pravidla. Důsledná disciplína je klíčem k dlouhodobému pokroku.

Ještě důležitější je být pro dítě dobrým vzorem. I když jste unavení z práce nebo třeba naštvaní na souseda, chovejte se vždy k ostatním lidem s úctou. Dítě si z vás vezme příklad a bude vaše chování následovat.

Ohodnoťte tento článek:
2,3
Právě čtete

Dítě mě nerespektuje. Co s tím?