×
MotherClub.cz

Chorobné lhaní u dětí aneb když je mé dítě horší než baron Prášil

Chorobné lhaní u dětí

Určitě by si nikdo nepřál mít ze svého dítěte lháře. Vždyť lhát se nemá, a kdo lže, ten také krade. Některé rodiče může šokovat, když přistihnou svého potomka opakovaně při lži. Možná si říkáte, co jste ve výchově udělali špatně, ale nebuďte z toho ve stresu. Některé děti si prostě jen rády vymýšlejí. Existuje určité období ve vývoji, kdy se to děje mnohem častěji. Nebojte se, vyrostou z toho…

Jak rozpoznat patologického lháře?

Rozpoznat patologického lháře není těžké. Lež už není vědomý zastírací manévr nebo prostředek k získání nějakých výhod či zakrytí pravdy. Dochází k tomu, že člověk ztratí nad svým lhaním kontrolu a vlastně ani sám neví, zda se pohybuje ve světě pravdy či lži. Nerozumí tomu, co je pravdivé a co ne, a svým lžím obvykle věří. Někteří lidé mají tak bujnou fantazii a rádi si vymýšlejí neuvěřitelné historky, ve kterých se prolínají střípky pravdy obohacené notnou dávku lži.

Lež může být promyšlená nebo nepromyšlená. Právě u malých dětí se často vyskytuje nevědomá lež, která vzniká na základě zkresleného vnímání reality a nedostatečného porozumění souvislostem. Příčinou bývá i příliš bujná fantazie. Malé děti se teprve učí rozeznávat lež a pravdu. Zpočátku ani nedokážou lhát vědomě. U předškoláků je zcela běžné, že podléhají bujné fantazii a skutečně věří tomu, co říkají.

Přísné matky mají úspěšnější děti, potvrdila studie na 15,5 tisíci dětech

Vzpomínky dětí na minulé životy

Některé děti vyprávějí rodičům podivné vzpomínky, kterým věří. Mluví o zkušenostech, které nemohly zažít. Na těchto vyprávěních je také postaveno jedno z možných vysvětlení, a sice, že se jedná o fenomén minulých životů. Znamená to, že malé děti přibližně do věku šesti až osmi let mohou vyprávět příběhy o tom, kým byli ve svých předchozích životech, a dokonce i to, jak zemřely. Ať už je to jak chce, věnujte především pozornost tomu, jak se dítě cítí.

Pro mnohdy šokované rodiče vyvstává hlavní úkol. Nedělat z toho senzaci ani drama, ale jednoduše být dítěti oporou, respektovat jej a poskytnout mu patřičnou důvěru a emocionální podporu. Zakazovat dětem o tom mluvit, vyhrožovat, trestat či poukazovat na to, že se jedná o nesmysly nebo sny a snažit se odvádět pozornost jinam, asi není právě nejvhodnější a nejcitlivější přístup.

Bájná lhavost u dětí

Bájná lhavost se u dětí vyskytuje poměrně často. Jakmile se dítě setkává s okolní realitou, kterou poznává svými smysly, začíná vyhodnocovat, co je správné, a co ne. Začíná oddělovat skutečnost od fantazie a snů. Učí se správně odlišit pravdu od lži a realitu od představ a fantazie. Psychologové uvádějí, že děti si takto dokáží vymýšlet zcela přirozeně v rámci svého vývoje až do šesti nebo sedmi let. Samozřejmě, že ne každý předškolák má k bájné lhavosti sklony. Záleží také na celkové vyspělosti dítěte.

Některé dítě již zvládá racionálně uvažovat a jedná promyšleně, jiné to ještě nedokáže a dochází k tomu později. Zatímco některé děti ve věku kolem šesti až sedmi let spolu s nástupem do první třídy už umí kalkulovat a hledají pro sebe výhody, některé jsou naivně bezelstné, upřímné a pravdomluvné. Pokud skutečně lžou, svým lžím věří, protože se jedná o nesprávně pochopenou pravdu.

Nevíte, jak potrestat děti? Raději si osvojte efektivní komunikaci!

Promyšlené lhaní kvůli vyhnutí se trestu

Jakmile začne dítě vědomě a promyšleně lhát kvůli tomu, aby se vyhnulo nějakému trestu a postihu, teprve v této fázi můžete skutečně začít uvažovat nad tím, zda jste něco nezanedbali ve výchově. Pokud jde o dítě mladšího školního věku, ještě je čas na to všechno změnit. U puberťáků jsou tyto jevy poměrně časté, ale většinou již toho moc nezměníte. V těchto případech můžete chování potomka korigovat a usměrňovat, ale takovým způsobem, abyste neztratili jeho důvěru. Pak by už na všechno bylo opravdu pozdě.

Co mohou udělat rodiče?

Naslouchejte dítěti a respektujte jej, ale pakliže se setkáte s vědomou a promyšlenou lží, projevte nedůvěru, případně podejte důkaz, že šlo o lež, a žádejte vysvětlení. Dejte dítěti najevo, že takové chování nebudete akceptovat a vysvětlete mu formou přiměřenou jeho věku, co to znamená lhát, a jaké k tomu mohou vést důvody. Dítě netrestejte a nezavdávejte mu příčinu k tomu, aby mělo pocit, že jedinou možností, jak se vyhnout trestu je lhát.

Snažte se vždy jít dítěti příkladem. Ukažte mu, jak je pro vás pravda důležitá a sami se podle toho chovejte. Buďte upřímní a otevření. Budujte si s dítětem vzájemnou důvěru a pocit, že vám může říct cokoliv, a že i když se nezachová zrovna podle pravidel, může se vám svěřit a vy jej za to nebudete odsuzovat. Vyprávějte dítěti příběhy, pohádky a bajky, ze kterých vyplývá nějaké ponaučení. Veďte dítě ke správnému utváření morálních hodnot.1 Komentář Chorobné lhaní u dětí aneb když je mé dítě horší než baron Prášil

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*