Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Chorobné lhaní u dětí aneb když je mé dítě horší než baron Prášil

Určitě by si nikdo nepřál mít ze svého dítěte lháře. Vždyť lhát se nemá, a kdo lže, ten také krade. Některé rodiče může šokovat, když přistihnou svého potomka opakovaně při lži. Možná si říkáte, co jste ve výchově udělali špatně, ale nebuďte z toho ve stresu. Některé děti si prostě jen rády vymýšlejí. Existuje určité období ve vývoji, kdy se to děje mnohem častěji. Nebojte se, vyrostou z toho…

Jak rozpoznat patologického lháře?

Rozpoznat patologického lháře není těžké. Lež už není vědomý zastírací manévr nebo prostředek k získání nějakých výhod či zakrytí pravdy. Dochází k tomu, že člověk ztratí nad svým lhaním kontrolu a vlastně ani sám neví, zda se pohybuje ve světě pravdy či lži. Nerozumí tomu, co je pravdivé a co ne, a svým lžím obvykle věří. Někteří lidé mají tak bujnou fantazii a rádi si vymýšlejí neuvěřitelné historky, ve kterých se prolínají střípky pravdy obohacené notnou dávku lži.

Lež může být promyšlená nebo nepromyšlená. Právě u malých dětí se často vyskytuje nevědomá lež, která vzniká na základě zkresleného vnímání reality a nedostatečného porozumění souvislostem. Příčinou bývá i příliš bujná fantazie. Malé děti se teprve učí rozeznávat lež a pravdu. Zpočátku ani nedokážou lhát vědomě. U předškoláků je zcela běžné, že podléhají bujné fantazii a skutečně věří tomu, co říkají.

Přísné matky mají úspěšnější děti, potvrdila studie na 15,5 tisíci dětech

Vzpomínky dětí na minulé životy

Některé děti vyprávějí rodičům podivné vzpomínky, kterým věří. Mluví o zkušenostech, které nemohly zažít. Na těchto vyprávěních je také postaveno jedno z možných vysvětlení, a sice, že se jedná o fenomén minulých životů. Znamená to, že malé děti přibližně do věku šesti až osmi let mohou vyprávět příběhy o tom, kým byli ve svých předchozích životech, a dokonce i to, jak zemřely. Ať už je to jak chce, věnujte především pozornost tomu, jak se dítě cítí.

Minulé životy našich dětí aneb když předškolák povídá divné věci…

Pro mnohdy šokované rodiče vyvstává hlavní úkol. Nedělat z toho senzaci ani drama, ale jednoduše být dítěti oporou, respektovat jej a poskytnout mu patřičnou důvěru a emocionální podporu. Zakazovat dětem o tom mluvit, vyhrožovat, trestat či poukazovat na to, že se jedná o nesmysly nebo sny a snažit se odvádět pozornost jinam, asi není právě nejvhodnější a nejcitlivější přístup.

Bájná lhavost u dětí

Bájná lhavost se u dětí vyskytuje poměrně často. Jakmile se dítě setkává s okolní realitou, kterou poznává svými smysly, začíná vyhodnocovat, co je správné, a co ne. Začíná oddělovat skutečnost od fantazie a snů. Učí se správně odlišit pravdu od lži a realitu od představ a fantazie. Psychologové uvádějí, že děti si takto dokáží vymýšlet zcela přirozeně v rámci svého vývoje až do šesti nebo sedmi let. Samozřejmě, že ne každý předškolák má k bájné lhavosti sklony. Záleží také na celkové vyspělosti dítěte.

Některé dítě již zvládá racionálně uvažovat a jedná promyšleně, jiné to ještě nedokáže a dochází k tomu později. Zatímco některé děti ve věku kolem šesti až sedmi let spolu s nástupem do první třídy už umí kalkulovat a hledají pro sebe výhody, některé jsou naivně bezelstné, upřímné a pravdomluvné. Pokud skutečně lžou, svým lžím věří, protože se jedná o nesprávně pochopenou pravdu.

Nevíte, jak potrestat děti? Raději si osvojte efektivní komunikaci!

Promyšlené lhaní kvůli vyhnutí se trestu

Jakmile začne dítě vědomě a promyšleně lhát kvůli tomu, aby se vyhnulo nějakému trestu a postihu, teprve v této fázi můžete skutečně začít uvažovat nad tím, zda jste něco nezanedbali ve výchově. Pokud jde o dítě mladšího školního věku, ještě je čas na to všechno změnit. U puberťáků jsou tyto jevy poměrně časté, ale většinou již toho moc nezměníte. V těchto případech můžete chování potomka korigovat a usměrňovat, ale takovým způsobem, abyste neztratili jeho důvěru. Pak by už na všechno bylo opravdu pozdě.

Co mohou udělat rodiče?

Naslouchejte dítěti a respektujte jej, ale pakliže se setkáte s vědomou a promyšlenou lží, projevte nedůvěru, případně podejte důkaz, že šlo o lež, a žádejte vysvětlení. Dejte dítěti najevo, že takové chování nebudete akceptovat a vysvětlete mu formou přiměřenou jeho věku, co to znamená lhát, a jaké k tomu mohou vést důvody. Dítě netrestejte a nezavdávejte mu příčinu k tomu, aby mělo pocit, že jedinou možností, jak se vyhnout trestu je lhát.

Snažte se vždy jít dítěti příkladem. Ukažte mu, jak je pro vás pravda důležitá a sami se podle toho chovejte. Buďte upřímní a otevření. Budujte si s dítětem vzájemnou důvěru a pocit, že vám může říct cokoliv, a že i když se nezachová zrovna podle pravidel, může se vám svěřit a vy jej za to nebudete odsuzovat. Vyprávějte dítěti příběhy, pohádky a bajky, ze kterých vyplývá nějaké ponaučení. Veďte dítě ke správnému utváření morálních hodnot.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Chorobné lhaní u dětí aneb když je mé dítě horší než baron Prášil