Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Očkování živými vakcínami. Jak eliminovat rizika?

Redakce

Redakce

14. 11. 2019

I když opředeno mnoha mýty, je očkování stále nejúčinnější způsob, jak v populaci zamezit šíření závažných onemocnění. Existují však ojedinělé případy, kdy je očkování opravdu nevhodné. Jedná se například o neodhalené závažné poruchy imunity dětí, které se nemusí v prvním roce života projevit, protože je dítě chráněno ještě přenesenými protilátkami od matky. Děti s touto poruchou imunity by pak neměly být očkovány tzv. živými vakcínami (rotavirové infekce, tuberkulóza, příušnice, spalničky, zarděnky), které by u nich mohly způsobit závažné zdravotní problémy.  Nově je možné imunitu otestovat genetickým vyšetřením krve s názvem TREC/KREC.

Zkratka názvu vyšetření působí poněkud technicky, jedná se však o zcela jednoduchou a pro dítě neinvazivní metodu. Vyšetřením se ověřuje, zda dítě netrpí závažnou poruchou imunity, takzvanou imunodeficiencí, umí odhalit poruchu funkčnosti dvou typů bílých krvinek, tzv. T a B-lymfocytů. Ke zjištění přitom stačí jen tři kapky krve, které pediatr odebere dítěti z paty či prstu na ruce.

Jaké vakcíny jsou tzv. živé?

Živé vakcíny jsou takové, které obsahují oslabené patogenní organismy.

Nejčastěji se s nimi očkuje proti:

  • rotavirovým infekcím
  • tuberkulóze
  • příušnicím
  • spalničkám
  • zarděnkám

Hexavakcína je nejdůležitější pro nejmenší děti, říká vedoucí očkovacího centra MUDr. Cabrnochová

Odhalte nebezpečí včas

„Závažné vrozené poruchy imunity se v populaci vyskytují stejně často, nebo dokonce častěji než metabolické vady, které se vyšetřují v rámci novorozeneckého screeningu u každého novorozence v ČR. Výsledek genetického testu TREC/KREC pak podá dvě informace: zda je imunita vašeho dítěte v pořádku, a zároveň umožní bezpečnou vakcinaci dítěte živými očkovacími látkami. Těmi jsou totiž do těla vpraveny oslabené patogeny, které mohou jedince s imunodeficiencí závažně zdravotně ohrozit,“ vysvětluje prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., přední český expert v oblasti imunologie a alergologie.

A kdy je nejvhodnější vyšetření TREC/KREC s dítětem absolvovat? Ideálně hned v prvním roce života, před zahájením očkování živou vakcínou. „Díky odhalení případných poruch vývoje buněčné a protilátkové imunitní odpovědi může dítě podstoupit vhodnou léčbu prakticky okamžitě,“ dodává prof. Thon.

Z vyšetření TREC/KREC není třeba mít obavy, jedná se o rychlé a neinvazivní vyšetření. A kde jej můžete s potomkem podstoupit? Buď přímo v ordinaci pediatra, se kterým je vhodné celou záležitost předem konzultovat. Případně si můžete vybrat některé z mnoha odběrových míst AeskuLab v České republice, kde jej provádí.

A co dál?

Po šetrném a nenáročném odběru krve se vzorky odešlou do genetické laboratoře AeskuLab v Brně. Výsledky pak rodiče obdrží (osobně od dětského lékaře, nebo přímo emailem z laboratoře) přibližně do deseti dní od doručení odebraného vzorku do laboratoře.

Pokud se v laboratoři nepotvrdí porucha imunity, není důvod se očkování živými vakcínami kvůli stavu obranyschopnosti vyhýbat.

„Pokud výsledek ukáže podezření na poruchu imunity, je na místě jej zkonzultovat s ošetřujícím lékařem. Pediatr by měl doporučit bezodkladnou návštěvu imunologa a dítě by nemělo být očkováno živou vakcínou, dokud neproběhnou další vyšetření. uzavírá prof. Thon.

Více informací o vyšetření TREC/KREC najdete v přehledné formě na webu https://www.ockovani-imunita.cz.

O vyšetření TREC a KREC

U dětí s poruchou buněčné imunity je kontraindikováno podávání živých vakcín, neboť u nich místo ochrany mohou způsobit onemocnění s fatálními důsledky. Toto se týká jak vakcín proti rotavirům, tak vakcíny proti tuberkulóze (BCG), a vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR).

V České republice je k dispozici vyšetření vrozených poruch buněčné a protilátkové imunity TREC/KREC (T-cell receptor excision circles; Kappa-deleting recombination excision circles). Jedná se o neinvazivní moderní RT-PCR vyšetření prováděné ze suché krevní kapky (Guthrieho karta). Toto vyšetření se plošně provádí ve vyspělých zemích světa, jako jsou Spojené státy nebo Izrael, a v roce 2013 bylo doporučeno mezinárodní Berlínskou deklarací odborníků k zásadnímu rozšíření i v dalších zemích.

Vláda ČR vyšetření poruch imunity podpořila a schválila na svém jednání v roce 2015 jako součást Akčního plánu č. 7 Národní strategie ochrany a podpory zdraví – Zdraví 2020. Více informací je k dispozici na webu ockovani-imunita.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Očkování živými vakcínami. Jak eliminovat rizika?