Menu
MotherClub.cz
Dětské hry

Ukončení dědického řízení kolem Krtečka umožní další rozvoj oblíbené figurky a přivede nové výrobky na trh

Tisková zpráva

Tisková zpráva

23. 10. 2020

Hrdina večerníčků se vrací ke vkusu, moudrosti a stylu, na který byli malí a velicí přátelé Krtečka zvyklí. Oblíbená postavička je zpět v původní podobě stvořené Zdeňkem Milerem, režisérem, výtvarníkem a ilustrátorem. Vyřešení dědického řízení znamená konečně stabilitu v právní situaci a v majetkových poměrech a tím i prostor pro vývoj Milerova díla v původním duchu.

„Zachovat dobré jméno a vkusné pojetí Krtečka v duchu, v jakém ho Zdeněk Miler vymyslel, je pro nás zásadní. Z vleklých sporů jsou už všichni unavení a jsem rád, že skončily. Krtečka známe hlavně z televize, knížek a zboží, na kterém je zobrazen. Teď se soustředíme na spolupráci s partnery, se kterými můžeme Krtečka dále vyvíjet a podporovat tak, aby zůstal kamarád i dalších generací,“ uvedl Marek Procházka, zakladatel a advokát PRK Partners a současně jeden ze správců díla Zdeňka Milera v rámci společnosti ZM ART.

Nové aktivity potvrzují i zástupci tradiční české společnosti Thun. „Vedle klasického papírového adventního kalendáře s čokoládovými figurkami či různých textilních verzí obvyklých na předvánočním trhu přicházíme nyní i s verzí porcelánovou. Oproti klasickým ten porcelánový zůstává věčný, vždy se dá totiž naplnit nějakým drobným dárečkem či sladkostí,“ uvedla Martina Kosová, marketingová manažerka společnosti Thun. „Krtek a jeho přátelé bodují u dětí stále. Navíc grafické zpracování potisku i dnes, kdy se ve velké míře využívají nejrůznější digitální technologie, pořád odpovídá původní grafické verzi Zdeňka Milera z 60. let. Grafické podklady pro výrobu kalendáře připravil ilustrátor Jan Laštovička,“ shrnula Martina Kosová.

Ukončení sporu hodnotí pozitivně i v cizině. „Krteček je v německy mluvícím prostředí velice oblíbená televizní klasika, která neztratila nic ze své aktuálnosti. Hodnoty, které předává, jsou dnes o to aktuálnější. Těšíme se, že Krtečka oživíme novými a různorodými produkty i mimo pohyblivé obrázky,“ uvedl Michael Loeb, jednatel WDR mediagroup, která se zabývá komerčním využitím Krtečka na německém trhu.

Dědické řízení probíhalo od listopadu 2011 do února 2020. Autorská práva byla rozdělena mezi dcery Kateřinu Miler a Barboru Milerovou, manželku Emilii a syna z prvního manželství Michaela Holuba. Společnost ZM ART zastupuje 60 procent podílů. Podle dohody vnučka Karolína Milerová a její společnost Little Mole nebudou pokračovat v podnikání v souvislosti s Krtečkem.

Ukončení sporů a stahování plagiátů z trhu hodnotí pozitivně i největší český výrobce her a puzzle – společnost Dino Toys. „Spory o pravého a nepravého Krtečka byly nekonečné. Samozřejmě i my si budeme hlídat, aby se nelicencované výrobky na pultech neobjevily. Hlídáme, aby puzzle, hrací kostky a další hry vycházely z tradic rodinného stříbra, tak jak to chtěl i pan Miler. Podle našich informací se k tomu takto staví i ostatní licencovaní výrobci,“ uvedl Jan Šlemín, majitel Dino Toys.

Tvůrčím způsobem se do budoucna dívá i Milerova spolupracovnice a starší dcera Kateřina. „Jednadvacátého února příštího roku budeme oslavovat sté výročí narození našeho otce. Je naplánována výstava jeho díla a děti i jejich rodiče se mohou těšit na Krtka takového, jakého jej Zdeněk Miler kreslil a maloval. Byla jsem nadšená, když mne v roce 1985 tatínek přizval ke spolupráci na obrázcích a knížkách, a strávila jsem s Krtkem a jeho přáteli mnoho radostných let. Pevně věřím, že se dohodneme, jak nejlépe rozvíjet odkaz otcova díla,“ řekla Kateřina Miler.

CHRONOLOGIE DĚDICKÉHO ŘÍZENÍ

– 30. 11. 2011: Smrt Zdeňka Milera, zahájení dědického řízení

– 12. 8. 2014: Obvodní soud pro Prahu 4 vydává usnesení, kterým ukládá povinnost Kateřině Miler, Emilii Milerové, Michaelu Holubovi a Karolíně Milerové podat žalobu o určení dědického práva

– říjen 2014: podání žalob

– usnesení ze dne 12. 8. 2014 bylo napadeno odvoláním Emilie Milerové a Karolíny Milerové a následně dovoláním Emilie Milerové. Nejvyšší soud 2. 11. 2016 usnesení zrušil a vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 4, respektive notáři k dalšímu řízení

– na základě usnesení Nejvyššího soudu bylo řízení o určení dědického práva vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 zastaveno na základě společného procesního postupu všech účastníků

– duben 2016: Nařízena mediace týkající se jak dědického práva, tak platnosti licenční smlouvy uzavřené mezi Karolínou Milerovou a Zdeňkem Milerem

– ani po 16 měsících intenzivního jednání vedeného mediátorkou JUDr. Martinou Doležalovou nebylo dosaženo konkrétního výsledku, mediátorka však i nadále přispívala k jednáním stran

– 1. 11. 2017 Obvodní soud pro Prahu 4 vydává usnesení, kterým ukládá vybraným potenciálním dědicům povinnost podat žalobu na neplatnost závěti ze dne 24. 8. 2011. Jde o usnesení, které reaguje na výtky vznesené Nejvyšším soudem – jednalo se jen o formální, nikoli faktické vady

– leden 2018: Michael Holub, Kateřina Miler, Emilie Milerová a Karolína Milerová podávají žalobu o určení dědictví

– počínaje zářím 2019 probíhala prostřednictvím právních zástupců velmi intenzivní jednání, která vedou k dědické dohodě v prosinci 2019

– dohoda byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 schválena

– 22. 2. 2020: usnesení o ukončení dědického řízení formou dědické dohody nabylo právní moci

– řízení o určení dědického práva vedené Obvodním soudem pro Prahu 4 bylo na základě zpětvzetí žalob dne 19. 12. 2019 zastaveno, nabylo právní moci dne 8. 1. 2020.

– následně byla definitivně ukončena i další řízení mezi účastníky, zejména spor o platnost licenční smlouvy s Karolínou Milerovou

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Ukončení dědického řízení kolem Krtečka umožní další rozvoj oblíbené figurky a přivede nové výrobky na trh