Menu
MotherClub.cz
Jak zvládat mateřství

Tři čtvrtiny Čechů třídí odpad

Z hlediska třídění odpadů patří Česká republika mezi zodpovědné státy. Cesta k barevným kontejnerům je běžnou součástí života tří čtvrtin Čechů. Jaké množství odpadů se vytřídí a jak to ovlivňuje náš život?

Jeden obyvatel = 78 kilogramů odpadu

Zájem o správné nakládání s domácím odpadem u našeho obyvatelstva jasně dokládají výsledky třídění odpadu za rok 2022. Svůj odpad aktivně třídí již 75 % z nás a celková průměrná výtěžnost se za loňský rok zvýšila na 78 kilogramů tříděného odpadu na jednoho obyvatele, což je oproti předchozímu roku nárůst o více než 6 kilogramů. Nejvíce stále třídíme papír (23,7 kg/obyvatel), v závěsu za ním jsou kovy (21,5 kg/obyvatel), plasty (17,2 kg/obyvatel) a sklo (15,2 kg/obyvatel).

Necelých 90 metrů k nejbližšímu kontejneru

Podpora našeho „třídičského“ úsilí je vidět ve městech i obcích téměř na každém rohu. Na území České republiky se totiž ke konci roku 2022 nacházelo neuvěřitelných 838 tisíc barevných nádob, takže průměrná vzdálenost k nejbližšímu třídicímu místu se zkrátila na 87 metrů.

V roce 1999, kdy s tříděním odpadů Česká republika systémově začínala, jsme museli s tříděným odpadem chodit v průměru dvakrát tak daleko.

V některých obcích také funguje tříděný sběr do pytlů, které mají lidé přímo v domácnosti. Kromě toho lze v ČR třídit odpady také prostřednictvím výkupen surovin nebo sběrných dvorů.

Třídění odpadů chrání přírodu

Co je však na třídění odpadů tím nejvýmluvnějším faktem, jsou výsledky, které přispívají k ochraně našeho životního prostředí. Z celkového množství tříděného odpadu za rok 2022 bylo více než 1 060 000 tun (tj. cca 81 % z celkového počtu) obalových odpadů předáno k recyklaci nebo energetickému využití. Díky tomu nebylo do ovzduší uvolněno více než 900 000 tun COekv.. A to má opravdu smysl! Proto neusínejte na vavřínech a třiďte dál. Ať se nám za ten letošní rok podaří zachránit ještě větší kus přírody.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Tři čtvrtiny Čechů třídí odpad