Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Syndrom Alenky v říši divů u dětí. Co dělat, když děti zkresleně vnímají realitu?

Zkuste si představit, že vnímáte zcela deformovanou realitu, aniž byste trpěli duševní chorobou, měli něco s očima nebo si vzali drogy. Syndrom Alenky v říši divů, jak se zkreslené vnímání reality nazývá, mívají převážně děti a dospívající. Jeho název vám správně připomíná známé dílo Lewise Carrolla. Brzy zjistíte proč…

Toddův syndrom neboli dysmetropsie

Syndrom Alenky v říši divů se nazývá také Toddův syndrom, nebo se tomuto jevu říká dysmetropsie. O co tedy jde? Jedná se o vzácné neurologické onemocnění, které se projevuje zkresleným vnímáním reality. Především jde o to, že postižený člověk vnímá předměty či osoby kolem sebe jako výrazně menší, než jak je vnímáme ve skutečnosti, anebo naopak také větší. Člověk rovněž nedokáže správně odhadnout vzdálenosti, které se mu jeví výrazně delší, anebo zase naopak kratší. Syndrom tedy souvisí s poruchou vnímání velikostí a vzdáleností, orientace v prostoru a určení správné polohy.

Nemoc se často objevuje u dětí a mladistvých, v dospělosti naštěstí většinou samovolně zmizí. Někdy také dochází k tomu, že člověk vnímá jinak čas, utíká mu rychleji, nebo pomaleji. Porucha vnímání může ovlivňovat více smyslů, než jen zrak, například také hmat či sluch. Opravdu nejde o halucinace ani o poruchu smyslových orgánů, ale příčina spočívá ve změnách činnosti mozku.

Syndrom Alenky v říši divů a jeho příčiny

Příčina dysmetropsie není přesně známa, jak tomu už u syndromů bývá. Pravděpodobně souvisí s činností mozku. Při projevech dysmetropsie může jít o příznak mozkového nádoru, následky migrény, užívání psychotropních látek nebo důsledek zvýšeného průtoku krve do zadní části mozku, která se týká vizuálního vnímání. Nelze to také svádět na bujnou fantazii u dětí, protože tento jev se vyskytuje u mnoha dětí nezávisle na individuálním vědomí jednoho malého fantasty. Zjistilo se ale také, že by mohlo jít o následek nějaké infekce. Nelze ani vyloučit souvislost s vystavením se velkému stresu.

Syndrom poprvé popsal britský psychiatr Dr. John Todd, a to v 50. letech 20. století. Jeho příznaky se velmi podobají tomu, co prožila Alenka v říši divů a za zrcadlem ve fantastickém příběhu autora Lewise Carrolla. Dr. Todd se domníval, že sám autor Alenky tímto syndromem trpěl.

Příznaky Toddova syndromu

Příznaky Toddova syndromu jsou velmi nepříjemné a člověk se cítí značně dezorientovaný. Záchvaty této poruchy se mohou dostavovat několikrát denně po dobu několika dnů v rozmezí trvání pár minut až skoro hodiny, a poté se zase na nějakou dobu vše vrátí do normálu. Nejde o trvalý stav a epizody této nemoci se objevují velmi nárazově a individuálně. Není známo, co přesně je v daný moment spouští a proč.

Syndrom Alenky v říši divů se velmi podobá záchvatům migrény či epilepsie, a podle některých odborníků s migrénou také souvisí. Může ale například i vzácně doprovázet příznaky mrtvice.

Mezi nejčastější příznaky patří:

  • deformace reality
  • mikropsie (pocit, že jsou okolní předměty menší, nebo se soustavně či pohyblivě zmenšují)
  • makropsie (pocit, že jsou okolní předměty větší, nebo se soustavně či pohyblivě zvětšují)
  • pelopsie (předměty se jeví bližší, nebo se přibližují)
  • teleopsie (předměty se jeví vzdálenější, nebo se vzdalují)
  • zkreslení vnímání času (čas utíká rychleji, nebo pomaleji, zrychluje se, nebo zpomaluje)
  • bolesti hlavy migrenózního typu
  • zkreslení vnímání zvuku (hlasitější, nebo tišší)

Diagnostika syndromu Alenky v říši divů

Protože se jedná o neurologické onemocnění, je potřeba navštívit neurologa. Ten může případně provést i vyšetření EEG, magnetickou rezonanci, nebo krevní testy k vyloučení přítomnosti nějaké infekce v těle.

Léčba Toddova syndromu

Žádná léčba syndromu Alenky v říši divů neexistuje. Příznaky často tak rychle a náhle odejdou (a už se nikdy nevrátí), jako přišly. Většinou se objevují spíše u dětí a dospívajících, v dospělosti již ne. Někteří odborníci uvádějí, že syndrom není až tak vzácný, jako spíše u mnoha postižených nediagnostikovaný. U malých se to například velmi těžko pozná.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Syndrom Alenky v říši divů u dětí. Co dělat, když děti zkresleně vnímají realitu?